Osiris

CSENDES NAGYSÁG
Ritoók Zsigmond: Vágy, költészet, megismerés

„Az antikvitás nem kuriózum, egzotikum, hanem más megjelenése ugyanannak az emberi problémának. Az antikvitás nem szobortalapzaton álló, távoli, idegen: rólunk van szó…” A 80 éves Ritoók Zsigmond tanulmányaiból készült válogatáskötet célja és summázata is benne van az idézetben. JÁSZAY TAMÁS ÍRÁSA.

read more

(REND)SZERTELEN GONDOLKODÓK
P. P. Aprisko: Az orosz filozófia története

Hosszú, mondhatni több évtizedes várakozás után végre felsóhajthatunk, hiszen az Osiris Kiadónak régóta fennálló adósságot sikerült törleszteni azzal, hogy a magyar olvasóközönség számára megjelentette az orosz filozófia történetét taglaló vaskos művet. Sóhajunk azonban legalább olyan antinómikus, mint maga az orosz bölcselet. FARKAS ZOLTÁN KRITIKÁJA.

read more

A KÖLTÉS SZELLEME
Kölcsey Ferenc összes költeményei

Nem tűnik úgy, hogy átgondolt vagy átlátható könyvkiadói gyakorlat lenne abban, hogy egy-egy költői életművet milyen címmel látnak el a kiadók vagy a szerkesztők. A kortárs szerzőknél győzött a vers, de a 19-20. századi Osiris Klasszikusok még küzdenek a költemény rangjáért is. GERE ZSOLT ÍRÁSA.

read more