Farkas Zoltán

(REND)SZERTELEN GONDOLKODÓK
P. P. Aprisko: Az orosz filozófia története

Hosszú, mondhatni több évtizedes várakozás után végre felsóhajthatunk, hiszen az Osiris Kiadónak régóta fennálló adósságot sikerült törleszteni azzal, hogy a magyar olvasóközönség számára megjelentette az orosz filozófia történetét taglaló vaskos művet. Sóhajunk azonban legalább olyan antinómikus, mint maga az orosz bölcselet. FARKAS ZOLTÁN KRITIKÁJA.

Tovább a cikkhez