Jelenkor

HÁZTŰZ-NÉZŐ
Thealter 2010 – Tolnai Világlexikona

Erős indulatoktól, politikai felhangoktól sem mentesen, a független színházak működését alapjaiban befolyásoló pályázati-támogatási patthelyzet ismertetésével vette kezdetét a huszadik, Tolnai Világlexikona címet viselő szegedi Thealter fesztivál. GERE ZSOLT ÍRÁSA.

read more

HORRIBILE DICTU
Nádas Péter: Szirénének

A kritika ellentmondásosan fogadta Nádas Péter új művét, a Szirénének című, németországi felkérésre készült drámát, ami nem is csoda, mert rendkívül furcsa posztdramatikus szövegkonstrukcióról van szó. RADICS VIKTÓRIA KRITIKÁJA.

read more

ÁTTÜNTETÉSEK
Végel László: Egy makró emlékiratai

A makró ma a fotográfiában és főképp a programozásban használatos kifejezés (utóbbiban kb.: utasítások rögzített sorozata). Négy évtizeddel ezelőtt a jóléti Jugoszláviában nem feltétlenül egyenes utat járó értelmiségi kitartottat, közép-európai hippit jelölte a szó. TARJÁN TAMÁS ÍRÁSA.

read more

WIDÉKI ORFEUSZ
Tolnai Ottó: Wilhelm-dalok

Felhőtlen lírai turisztikával (húszperces könnyű lapozgatás, kilátás öt-hat versre) nem lehet becserkészni a könyvet. A mintegy százötven költemény tág határai közé kell költöznie az olvasónak; s ez szép lesz és szorongató. TARJÁN TAMÁS ÍRÁSA.

read more

REKEDTEN FELMONDOTT SORS
Aczél Géza: (kontra)galopp

A költő folytatja a (vissza)galopp – (lírai utószinkron) című 2007-es könyvében megkezdett (ön)életrajzi summáját. A mostani verzió a javított utószinkron alcímet viseli. Az önéletrajz, vagyis az élet nem rögzített tényhalmaz, hanem művészi önalakítás eredménye is. BÁN ZOLTÁN ANDRÁS ÍRÁSA.

read more

FENN A TÉRKÉPEN
Horváth Viktor: Török tükör

A recenzensnek azzal a furcsa helyzettel kell szembenéznie, hogy ha vérbeli történelmi kalandregényként ajánlja Horváth Viktor munkáját, óhatatlanul is magyarázatra kényszerül. A műfaji besorolás eleve gyanúsan cseng, mintha alacsonyabb polcra helyezné a kötetet. KERESZTESI JÓZSEF KRITIKÁJA.

read more

SZÍNHÁZI SZÁM
Jelenkor, 2009. június

E sorok írójának nem áll szándékában, hogy tagadja elfogultságát, tekintve, hogy évekkel ezelőtt maga is szerkesztője volt a pécsi Jelenkornak. Nem csoda hát, ha fokozott figyelemmel kíséri a lap megjelenését. KERESZTESI JÓZSEF ÍRÁSA.

read more

A TÖRTÉNELEM HOLTJÁTÉKA
Zoltán Gábor: Fekete bársony

Szabályos tükörregényt publikált Zoltán Gábor: a Fekete bársony második, Függelék címmel ellátott része motivikus ismétlődésekkel építi le, fosztja meg az első rész álfausti, a kispolgári vágyak kielégítésén alig túllendülő, főleg a szexualitásra irányuló tematikáját. GERE ZSOLT KRITIKÁJA.

read more

A JELENKOR JELENKORA
A Jelenkor folyóirat

Szerencsés esetben minden folyóiratnak van egy nagy korszaka – vagy inkább egy nagy pillanata -, amikor minden összejön: a szerkesztők koncepciója és a publikálók teljesítménye, az olvasók igénye és a kulturális közeg lehetősége. SZEGŐ JÁNOS ÍRÁSA.

read more