FILOLÓGIAI MESTERMŰ

Kosztolányi Dezső: Édes Anna
2011.01.23.

Végre! – kiálthatunk fel. Elindult Kosztolányi műveinek kritikai kiadása, ráadásul a legmodernebb filológiai elveket figyelembe véve. Irodalomtörténeti pillanat. BÁN ZOLTÁN ANDRÁS ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

KOSZTOLÁNYI-KOTTA

Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső
2010.12.06.

Bár a cím inkább klasszikus életrajzra utal, Szegedy-Maszák Mihálynak, a Kosztolányi kritikai kiadás vezetőjének monográfiája elsősorban a poétikai, komparatív és eszmetörténeti szemlélet jegyében közelít az életműhöz. GERE ZSOLT ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

VERSEK AZ EGÉRLYUKBÓL

Mestyán Ádám: Az együttérzés tökéletes hiánya
2010.11.29.

Mestyán Ádám második kötetének címe (Az együttérzés tökéletes hiánya) hasonlóan magasra teszi a lécet, mint az elsőé (A magyar helyesírás szabályai). A felsejlő cowboy-tudatalatti hitele azon (is) múlik, magával is olyan keveset cicózik-e, mint a világméretű nem-énnel. SZOLCSÁNYI ÁKOS ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

NEM MEGÚSZNI

Pályi András–Darabos Enikő: Az én határain
2010.08.22.

A könyv éppen csak az nem, aminek a fülszöveg nevezi (igaz, idézőjelben). Nem „kész regény”, nem Pályi újabb „megíratlan regénye”. Viszont a magyar élet(mű)interjú-irodalom jelentékeny darabja, magvas, kendőzetlen és mérlegelő. TARJÁN TAMÁS ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

ARABESZK

Esze Dóra: Ellenség
2010.08.02.

Hat fejezetből áll a diétaregény, mert csakis hatból állhat. Az ismételt-variált fogyókúrás himnusz mindig valamelyik személyes névmáshoz rendel egy-egy meghalástörténetet. A 6 az elbeszélői én fejezete, valamennyi szenvedés- és gyászesemény az ő tudatára nehezedik. TARJÁN TAMÁS ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

Címkék: Esze Dóra, Kalligram

HARMINCNYOLCSZOR EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL

Tompa Andrea: A hóhér háza
2010.07.22.

„Történetek az Aranykorból” – nevezi meg keserű iróniával időkeretét a regény. A periódus, melyben egy középiskolás lány felnőtté érik, az utolsó fejezet címét is adó ’89 karácsonyának napjaiban ér véget. Romániában. TARJÁN TAMÁS KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

Címkék: Kalligram, Tompa Andrea

KUTYANYELV

Györe Balázs: kölcsönlakás
2010.07.15.

Az új verseskötet a Megszakítottam egy regényt című, 2004-ben megjelent gyűjteményhez kapcsolja magát, átgondolt, változtató újraközlésekkel is. Ismét lelke, szava támad a csupasz, töredezett kifejezésmód kopár nyelvi anyagának. TARJÁN TAMÁS KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

EGY SZENT MINDENNAPJAI

Lanczkor Gábor: A mindennapit ma
2010.05.19.

Az 1981-ben született Lanczkor Gábor mindig is koraérettségével tűnt ki nemzedéktársai közül, abból a nemzedékből, mely az utóbbi pár évben meghatározó szereplője lett a kortárs magyar irodalmi életnek. DUNAJCSIK MÁTYÁS KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

A GYERMEKKOR ÁRNYAI

Kornis Mihály: Nekem az ég - Hazafutás
2010.05.10.

Mélységesen mély a múltnak kútja. A gyermekkor: csupa lázas titok. Fölidézni történéseit embert próbáló felnőtt kaland. Az új, sűrű drámaiságú Kornis-próza emlékezni is tanít. KOVÁCS DEZSŐ KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

KISÜSTI MÁLNASNAPSZ

Kerékgyártó István: Trüffel Milán avagy egy kalandor élete
2010.05.02.

Többféle regénytípust egyesít – a pikareszk fennhatósága alatt – az új Kerékgyártó-könyv. A kor- és alakrajz egyaránt eleven az egyes szám első személyű előadásmódban rejlő gazdag stiláris lehetőségek folytán. TARJÁN TAMÁS KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez