AZ ELTŰNT IDŐ NYOMAI

Tóth Krisztina: Pixel
2011.07.05.

Harminc testrész történetét mondja el harminc egymással összeszőtt fejezetben Tóth Krisztina második novelláskötete: a kéz, a nyak, az ujjak, a láb, a fej vagy a vécén lehúzott tejfogak válnak jelképessé az emberi élet szerepektől szabadulni nem tudó történeteiben. GERE ZSOLT KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

ALIG VÁLTOZÓ TÖRTÉNETEK

Bodor Ádám: Az utolsó szénégetők. Tárcák 1978−1981
2011.03.31.

A Bodor Ádám 70. születésnapjára összegyűjtött tárcák történeteit egyaránt lehet a cenzúra figyelmét próbálgató dokumentumokként és a személyesség határait tudomásul vevő ember érzelmi alapképleteiként olvasni. GERE ZSOLT KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

Címkék: Bodor Ádám

JÓKAI-MELLÉKLET

Szajbély Mihály: Jókai Mór
2011.04.21.

Nemcsak a Jókai anyagi helyzetét, második házasságát a mai bulvárlapok módjára megszellőztető sajtó igyekezett az író életének történeteit kisajátítani, regényesíteni, hanem az író Jókai történetei, regényei is szoros, bizalmas szimbiózisban éltek a korabeli sajtóval. GERE ZSOLT ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

KOSZTOLÁNYI-KOTTA

Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső
2010.12.06.

Bár a cím inkább klasszikus életrajzra utal, Szegedy-Maszák Mihálynak, a Kosztolányi kritikai kiadás vezetőjének monográfiája elsősorban a poétikai, komparatív és eszmetörténeti szemlélet jegyében közelít az életműhöz. GERE ZSOLT ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

BŰVÉSZKEDÉS MŰNYÚLLAL

Nagy Koppány Zsolt: Amelyben Ekler Ágostra - emlékezünk -
2010.09.13.

Nagy Koppány Zsolt jól ismeri az utóbbi évtizedek szövegalkotó trendjeit, gyakran hivatkozik irodalmi, könnyűzenei hagyományokra, és szinte minden olyan narrációs megoldás, geg megtalálható a kötetében, amellyel a posztmodern közeli irodalmat szokta címkézni a kritika. GERE ZSOLT KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

HÁZTŰZ-NÉZŐ

Thealter 2010 – Tolnai Világlexikona
2010.07.25.

Erős indulatoktól, politikai felhangoktól sem mentesen, a független színházak működését alapjaiban befolyásoló pályázati-támogatási patthelyzet ismertetésével vette kezdetét a huszadik, Tolnai Világlexikona címet viselő szegedi Thealter fesztivál. GERE ZSOLT ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

NYELVET NYELVÉRT

Kazinczy Ferenc: Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig
2010.06.27.

Hamlet szomorújáték. VI. fel-vonásban. Shakespeare munkája úgy a’ mint az, a’ mi Játszó-színeinkre léphet – írta fordítása alá 1790-ben Kazinczy Ferenc, a nyelvújítás hazai zászlóvivője. GERE ZSOLT ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

KÖVETÉSI TÁVOLSÁG

Krízis és karnevál. Hamvas Béla emlékezete
2010.01.06.

Kemény Katalin személyes visszaemlékezésével és sok szempontból szimptomatikus helyzetjelentésével zárul a Hamvas-életmű irodalom- és eszmetörténeti recepcióját bemutató Krízis és karnevál című kötet. GERE ZSOLT KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

ÁTTETSZŐ HÁTTEREK

Halmai Tamás: Isteni fény, emberi fény
2010.05.27.

Nyitottság és figyelem a kortárs lírára, vallásbölcselet és dalszöveg-költészet, szerzetesség és közszolgálati média: Halmai Tamás kötete főleg az állandóságot, a közös pontokat keresi a kultúra regisztereiben. GERE ZSOLT KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

BIRODALMI KÉPESLAPOK

Veljko Barbieri: Én, Jupiter fia Dioklész
2010.02.28.

A történelmi regények legegyszerűbb, évszázados műfaji hagyománnyal, narrációs megoldásokkal rendelkező válfajához nyúlt vissza Veljko Barbieri Én, Jupiter fia Dioklész című császáréletrajza. GERE ZSOLT KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

ÍRÓK IRODALOMTÖRTÉNETE

Szilágyi Zsófia: A továbbélő Móricz
2009.04.15.

Élt egyszer egy Író, maga is Olvasó - a Bevezetés a szépirodalomba fülszövege egy rejtőzködő kánonra, az írók irodalomtörténetére hívja föl a figyelmet. Szilágyi Zsófia a kortárs művek Móricz-olvasatait kutatta. GERE ZSOLT KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

VAJSZÍNŰ ÁRNYALATOK

Trencsényi Balázs: A politika nyelvei
2009.07.21.

Trencsényi Balázs kötetének átfogó módszertani bevezetője és tanulmányai egy nagyszabású kelet-közép-európai összehasonlító eszmetörténeti kutatás fontos állomását jelentik. A szerző reményei szerint a múlt politikai praxisa a jelen számára is képes igazodási pontokat adni. GERE ZSOLT KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

HADJÁRAT A SEMMIBE

Péterfy Gergely: Halál Budán
2009.03.04.

Ha negyven év elteltével a túlélő emlékezetében a Bécset, Budát a töröktől felszabadító háborúkról a halál diadala, a bomló, rothadó holttestek látványa a legerősebb kép, kérdéses, van-e személyes értelme a történelemnek? S ha nincs történelem, lehet-e történelmi regényt írni? GERE ZSOLT KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

NOSZTALGIKUS TELJESSÉG

Bodor Béla: Az eszmélet munkái - Kísérletek 1988-2008
2009.03.02.

Az a benyomásunk, hogy Bodor Béla a mindennél csak egy hajszálnyival tud kevesebbet: ilyenkor nagy a kísértés, hogy a szövegek nyelvi sajátosságaiban vagy az esszéműfajból is következő, hatáskeltő érvelésben keressünk kapaszkodókat. GERE ZSOLT KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

A TÖRTÉNELEM HOLTJÁTÉKA

Zoltán Gábor: Fekete bársony
2009.02.19.

Szabályos tükörregényt publikált Zoltán Gábor: a Fekete bársony második, Függelék címmel ellátott része motivikus ismétlődésekkel építi le, fosztja meg az első rész álfausti, a kispolgári vágyak kielégítésén alig túllendülő, főleg a szexualitásra irányuló tematikáját. GERE ZSOLT KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

Címkék: Zoltán Gábor , Jelenkor