Minősítéssel nem rendelkező NEM Budapest fővárosi színházi- és táncművészet előadó-művészeti szervezetek Emtv. szerinti, 2020. évi szakmai program megvalósítási és működési támogatása – Döntési javaslatok indoklása
2020.05.10.

Az alábbiakban a nem budapesti székhelyű szervezetek pályázatát bíráló szakmai kuratórium - Bán Teodóra, Dósa Zsuzsa, Kiss János, Somogyi Tóth Dániel, Zalán János - döntési javaslatának részletes indoklása olvasható.

1. Forrás elosztása, szempontok 
 
A Színház I. kategóriában 20 pályázatot nyújtottak be, melyből 11 részesült pozitív elbírálásban, míg Színház II. kategóriában 11 pályázatból 9 kapott támogatást. Táncművészet kategóriában 6 pályázatot bírált a bizottság, eltérő keretösszegeket megszavazva a beküldők között. Forgalmazói kategóriában a 8 pályázó közül csak egy nem részesült támogatásban. Hasonló eredmény született a Szabadtéri színházak esetében, ahol szintén 8 pályázatot értékelt a kuratórium. Mind a 7 nemzetiségi színházi kategóriában benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. A Zeneművészet kategóriában 23 érvényes pályázatból 21 részesült támogatásban.
 
2020-ban a működési támogatás igénye 1.628.237.465 Ft volt, mely még a tavalyi 1.090.531.972Ft-os, nem kevés támogatási összeget is felülmúlta. Kategóriaként változóan, 2-3-4 szerese volt az igény a rendelkezésre álló pályázati forrással szemben.
 
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a bizottságok most is egyetértett a részterületek kuratóriumainak állásfoglalásával, miszerint nehezen mérhető össze egyazon kategóriában az amúgy kiemelt státuszt érdemlő társulatok munkája, pályázata a pár éve frissen alakult fiatal alkotócsapatok, vagy a nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő teljesítményt nyújtó, évtizedek óta értékes munkát végző színházi műhelyek teljesítményével.  
 
Mindezeket figyelembe véve a bizottságok a kuratóriumok munkáját figyelembe véve úgy döntöttek, hogy a bírálati eljárás során a következők szerint járnak el: a kuratóriumok javaslata alapján kizárólag olyan pályázatokat javasoltak támogatásra, amelyek a szakmai és a formai kritériumokat is maradéktalanul teljesítették, emellett benyújtott adataik koherensek, felelős működésről tanúskodnak, költségvetésük reális és szabályos. 
 
2. A bírálat folyamata, értékelés, javaslatok
 
A bírálatra idén is rendkívül szűk időkeretben került sor, az NKA és az EMMI munkatársai támogatásával a kurátorok és az előadó-művészeti bizottságok tagjai is megfeszítetten dolgoztak annak érdekében, hogy a döntések a törvényi határidőre, április 30-ára nyilvánosságra kerülhessenek.
 
A pályázók idén már a megújult online rendszerben adhatták le pályázatukat, amit a kurátorok az új online rendszerben „közlekedve” értékelhettek. A megújult online rendszerben történő pályázati elbíráláshoz a kurátorok és a bizottságok külön használati útmutatót kaptak, mely útmutató alapjaiban az előző NKA online rendszeri keresési és értékelési szempontrendszerére épül. Az új online rendszer stabilan és megbízhatóan működik.  
 
A pandémiás helyzetre való tekintettel a kurátorok, majd később a bizottságok tagjai a személyes találkozó helyett „Skype” konferenciabeszélgetést tartva hozták meg a végső javaslatukat. 
 
A kuratórium, majd a bizottságok összesen egy-egy pályázatot minősítettek formailag és szakmailag érvénytelennek: a pályázó nem felelt meg az általa választott alkategória számszerű kritériumainak, egy esetben a pályázó nem teljesítette az alkalmazott küszöbkritériumokat. 
 
A kuratóriumok javaslatát figyelembe véve a bizottságok ezek után mindösszesen 88 pályázó között osztották el a rendelkezésre álló forrást. Ez a szám folyamatos emelkedést mutat, 2016-ban 33, 2017-ben 35, 2018-ban 38, 2019-ben 43 pályázó jutott el eddig a fázisig. Eltérően az előző évek gyakorlatától az idei kiírás alapvető újdonsága, hogy a pályázók a társulat székhelye szerinti bejegyzés alapján nyújthatták be pályázataikat vagy a fővároshoz, vagy pedig a vidéki társulatok számára kiírt tenderekre. 
 
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a támogatási javaslatokat a következő szempontok mérlegelésével alakítottuk ki:
 
-        Pontszám
-        Szakmai munka, gazdasági hatékonyság, költségvetés realitása, koherenciája, az igényelt támogatás mértéke
-        Statisztikai mutatók (realizált és tervezett nézőszám, előadásszám, bemutatószám, a közönség elérése)
-        A 2019-re tervezett vállalások teljesülésének mértéke, a 2020-ra vállalt feladatok realitása
-        Az egyes társulatok egymáshoz viszonyítása, a támogatási értékek összehangolása.

Az előző évek gyakorlatától eltérően, a pandémiás helyzetre való tekintettel, elsősorban azok a Szabadtéri színházak részesültek jelentős támogatásban, akik proaktív módon igyekeztek minél több biztos produkciót lekötni az esetleges augusztusi indulás időszakára, ezzel elősegítve a szinte azonnali közvetett támogatását a velük szerződésben álló színházi társulatok részére. A kuratórium és a bizottságok azt javasolták a forráselosztónak, hogy a megítélt összegből csak annyit hívhassanak le a nyertesek, amennyi összegre biztos szerződésük van, a fennmaradó forrást pedig tartsák készenlétben, így valóban arra a célra fordítják, amire azt számukra megítélték.
 
A pályázóknak azt javasolja a kuratórium, hogy vizsgálják át a működésüket, tegyék meg a megfelelő átszervezéseket, mert jövőre csak azok a társulatok részesülhetnek támogatásban, akik megfeleltek a követelményrendszernek és tevékenységüket jól igazolhatóan 95%-ban vidéken fejtik ki. Akik elsősorban Budapesten tevékenykednek, azok számára a jövőbeni pályázataikat a Fővároshoz kell majd benyújtaniuk.     

2020.05.09. 
 
Bán Teodóra, Dósa Zsuzsa, Kiss János, Somogyi Tóth Dániel, Zalán János