Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
szepmu 20240224 revizor
magveto krasznahorkai 20240117

MICSODA ORSZÁG

Szálinger Balázs: Oidipusz gyermekei / Radnóti Színház
2009. nov. 9.
Az új mű rendelésre született. Valló Péter ötletéből, Morcsányi Géza dramaturgi közreműködésével írt Szálinger Balázs három ókori görög drámát összefűzve új színpadi opust. Az Oidipusz gyermekei mégis originális alkotás. KOVÁCS DEZSŐ KRITIKÁJA.

Euripidésszel indul, Aiszkhülosszal folytatódik, Szophoklész Antigonéjával zárul a játék. S legfőképp kiegészül Szálinger Balázs költői képzeletének teremtvényeivel, egy mai nyárspolgári család figuráival, akik kommentárjaikban antik kórusként szövik tovább a mesét a végzet családokat szétdúló, korokon, nemzeteken átgázoló hatalmáról. A szerencsétlen sorsú Théba városa: jelenkorunk fertője. 

Marjai Virág és Bálint András
Marjai Virág és Bálint András

Büdös, ha ünnepel, büdös, ha gyászol, / Micsoda taknyosok földje és micsoda / Közröhej, játszótér, kísérleti terep, / Ha tehetsége van, elüldözi…” A veretes beszédben semmi pátosz, sőt.  A rímtelen sorok lüktetése sem hajlítja messze a kortársi beszélt nyelvtől a dráma szövegét. Ellenben a szerző jótékonyan tartózkodik mindennemű szlengtől, divatmajmoló trágárságtól. Mértékkel bánik az antikizáló textussal: időmértékkel. S óvakodik a jelenig nyújtózó eseményszálak és aktualizáló interpretációk édes szirénhangjaitól. Bár a darabbeli lakótelepi család, amelynek sivár nappalijába brutálisan benyomulnak az ókori hősök a maguk végzet diktálta tragédiáival, kétségkívül napjaink szülötte, a durván mintázott és egybedolgozott anyag kortalan drámai szőttes, amelyen legfeljebb átszüremlik a jelen visszfénye. A masszív sorstragédiák, piti félelmek, elvakult hatalmi praktikák mögött: egy züllött kor mocsara. Szálinger Balázs hibátlan dramaturgiai érzékkel komponált műve jóval több, mint antik szerzők nyomán készült ügyes kompiláció: drámai és költői erőben is bővelkedő öntörvényű munka. A kérdés már csak az, mennyire bizonyul működőképes színpadi matériának az Oidipusz gyermekei?

Csomós mari. Fotó: Puskel Zsolt (Forrás: PORT.hu)
Csomós Mari. Fotó: Puskel Zsolt (Forrás: PORT.hu)

A legelső értelmezésbeli–játéktechnikai csapda, amin nehezen lendül túl az előadás, úgy vélem, maga a stilizáció szintje. A drámaszöveg retorikai szélsőségeket, indulatokat mellőző antik vonulata, s a beszélt nyelv laza közvetlenségét formázó, valójában a hétköznapiságot is kerülő kimért tónusa alaposan feladja a leckét rendezőnek s játékosoknak. Szálinger költői nyelvén a tragikum némiképp lefokozottan, s a primer közvetlenség síkja pedig valamelyest „elemelten” szólal meg. E sajátos beszédmódot, stílust követelné meg a legelső perctől kezdve a játék. S hozzá még az epikus történetmondás felfokozott drámaiságát, hiszen itt a tragédiák megtörténtét többnyire elmesélik a szereplők, s a kollíziók is gyakran epikus formában, a szöveg szintjén zajlanak. Mikor megjelenik a színpadon Csomós Mari piros kosztümös Iokasztéként, és a higgadt elbeszélő látszólag érzelemmentes regiszterén, mégis roppant drámai erővel, telítetten és szuggesztíven mondani kezdi a Labdakidák megrendítő családtörténetét, személyiségének tekintélyt parancsolóan súlyos, mégis visszafogott jelenléte egyszerre közvetíti az átélt rettenetet, a megélt tragédiákon való átlépés, felülemelkedés gyötrelmét, s a végzetes sors tudomásulvételét. Ilyen intenzív és reflektált szerepértelmezés-alakformálás azonban csak ritkán jön létre az előadásban. Csomós királynőjének rezzenetlen arcán fegyelem, egykedvűség és végtelen fájdalom. Az elviselhetetlenbe való beletörődés hideg közönye és a gyermekeiért rettegő anya elfojtott félelme. Egy asszonyé, túl jón és rosszon. Ezernyi szín, árnyalat, érzelem a szenvtelenség jeges páncélzata mögött.

Gyabronka József
Gyabronka József

Valló Péter rendezésében különnemű színjátszói minőségeknek, eltérő szerepfelfogásoknak és játékmódoknak kellene egységes egésszé szervesülniük. Amikor bejön a színre Gyabronka József laza hírnöke sisakos-hátizsákos biciklis futárként a legfrissebb híreket újságolva, vagy Kovács Krisztián elszántan céltudatos Haimónja fekete-fehér motoros műbőrszerkóban, kezében fehér bukósisakot lóbálva, hogy meggyőzze Kreónt az igazáról, a nézőtéren helyet foglalók jelentős része láthatólag a figura hangsúlyozottan mai utcai öltözékével van elfoglalva (némi derültség is támad). A látvány szinte „felülírja” a szereplők jelenlétét: a némiképp didaktikus rekvizitumok fölébe nőnek a dramaturgiai funkciónak. S bár Benedek Mari jól hordható jelmezei hibátlanul jelenítik meg korunk alakjainak viseletmódját, a figurák direkten kortársivá tett megjelenése némi értelmezésbeli bizonytalanságot is mutat. Ahogy mindannyian lassan imbolyognak keresztül-kasul a zsúfolt, apró színpadon magasított talpú – koturnusnak elgondolt – lábbelikben, az egyszerre jelentené a (Karsai György „filológiai megjegyzéseiben” már utalt rá: tévesen) megidézett antik görög tradíció s a legmaibb jelen szimultán szimbiózisát a játékban. (A fiatalok nyelve „holdjárónak”, „csótányroppantónak” is becézte az egykor divatozó lábravalókat.) S akkor még nem beszéltünk a színre ültetett és fejük fölött zöldes fényű lufikkal megjelölt holtak aurájának vagy az elszántan mobilozó és esemesező Eteoklész (Adorjáni Bálint) közhely-pótcselekvéssé degradált túlmozgásának „jelentéstanáról”.

Gazsó
Gazsó György, Martin Márta, Menczel Andrea

Valló s a díszletet tervező Bagossy Levente a színpad közepén szélesen elnyúló ülőgarnitúrára ültette az antik kart megtestesítő család tagjait. Kommentálnak, trécselnek, szomszédot fogadnak, tévét néznek; a magasra függesztett képernyőről időnként a nyakkendős hivatalnokként szónokló Kreón (Szervét Tibor) demagóg politikusi dörgedelmei szólnak az alattvalókhoz. Gazsó György családfője viseltes göncökben terpeszkedő panellakó, komótosan alkoholizál, s lehetőleg hamar lerázná a betolakodókat. Aztán egyszer előrejön a színpad széléig, s kéri az isteneket, ha még van gyomruk hozzá, hordassák el az itt lakókkal a világ szemetét. Martin Márta felesége rezignált és sokat tapasztalt asszony, ha kell, gyorssegélyt nyújt lestrapált királynőknek, ha kell, szentenciaként foglalja össze a történéseket. Szervét Tibor Kreón szerepében nemcsak a rigorózus zsarnokot játssza el szarkasztikus, finom iróniával, hanem a korokon és rezsimeken átnyúló, szívósan tovább élő mentalitást is: a bigott, macsó funkciét, aki lehetőleg mindig és mindenkivel szemben szeret atyáskodva basáskodni, hiszen csak így érzi öröknek és isteni eredetűnek hatalmát. A jóslat elhangzása után sem akar magába szállni, mert a látszat megőrzése fontosabb számára bármilyen életveszélynél. Keres Emil agg Theiresziásza hajlíthatatlan hitű bölcs és szikár eszme-hős, Szombathy Gyula szomszédja kedélyesen familiáris lakótárs és elsompolygó, beijedt hírnök. Bálint András vakon botorkáló, megtört Oidipusza igazi drámát él át: a feleslegessé lett ember önpusztító szenvedélyének tragikumát és tragikomikumát mutatja fel erőteljes, groteszk

Csomós Mari
Csomós Mari és Petrik Andrea. Fotó: Martincsák István (Forrás: PORT.hu)

színekkel. Antigoné karcos öntörvényűségéből és dacos magányából Petrik Andrea formál rusztikus nőalakot, Marjai Virág Iszménéje empatikus, de kemény is tud lenni. Az előadás szervi hibája, hogy a kórusként funkcionáló család tagjai, ha épp nincs „jelenésük”, jórészt mozdulatlan rezonőrként követik a drámai eseményeket, statikussá téve némely epizódokat. Rendre ritmusproblémák is adódnak, bár a második rész összjátéka intenzívebbnek bizonyul. Az értelmezésbeli bizonytalanságok, tévesztett hangsúlyok, a színészi játék olykori egyenetlenségei sem kérdőjelezhetik meg azonban a vállalkozás léptékét: egy formátumos mű színre segítését.

Vö. Stuber Andrea: Görögni, magyarni 
Urbán Balázs: Kiszorítva 
Karsai György: Két filológiai megjegyzés 
Tarján Tamás: A görögök már a nappaliban vannak 
Éles Gergely: Koturnuszban, de minek? 
Turi Tímea: A jövő idő merénylete 
Vári György: "Keresd látók helyett a vakokat" 
Koltai Tamás: Szoba üresen 
Deres Kornélia: Három görögből egy magyar 

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek