Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
szepmu 20240224 revizor
magveto krasznahorkai 20240117

KIS MAGYAR BIEDERMEIER

Varró Dániel: Szívdesszert
2008. febr. 11.
Mennyire örvendett, s joggal, a mai magyar költészet baráti köre pár évvel ezelőtt, mikor Varró Dániel első kötete (Bögre azúr) megjelent. MARGÓCSY ISTVÁN KRITIKÁJA.

Íme, mondhattuk büszkén, újra feltűnt egy hatalmas ifjú tehetség, aki szinte csodagyermeki naivsággal és könnyedséggel szórja a pompásnál pompásabb versjátékokat, akinek kisujjában van a legbonyolultabb magyar verstani technikáknak valóban minden csínja-bínja, aki olyan furfangos és fölényes mesterségbeli tudással tud eljátszani a formáknak és a variációknak trükkjeivel, hogy az olvasónak eláll szeme-szája, s akinek ráadásul elsöprő erejű és finomságú humora is van – nem pusztán külsőleg ironizál a vershagyomány sok megmerevedett gesztusa felett, hanem igazi (mondhatnám: olympi) derűvel szemléli önmagát, mesterségét, mesterségének hagyományát, s saját szemlélését is örömteli játszi humorral figurázza ki. A magyar irodalom valószínűleg sokáig hálás lesz Varró Dánielnek a Boci-boci-tarka magasköltészeti átirataiért: az elitkultúrának és tömegkultúrának itt prezentált összekeverése, a pátosz átvilágítása és kétségessé tétele olyan fokú költői beleérző-készségről, s a költői hagyománynak oly mély átéléséről (és egyben kifordításáról) tett tanúbizonyságot, mely remélhetőleg mély nyomot fog hagyni, s nemcsak a magyar pastiche-irodalomban.

varrodaniszivdesszertÁm a most megjelent Varró-kötet, a Szívdesszert, mely sok tekintetben folytatja az előzőnek könnyed útkeresését, s melyben szintén találhatunk nem kevés elismerésre méltó játékot, inkább kielégítetlenül hagyja olvasóját: Varró mintha megelégedett volna sikeres kezdésének látványos eredményeivel, s megmaradt volna a gyermeki játékosság örömeinél, s akkor is gyermeteg naivitással nyúl költői témáihoz, mikor már nem egyszerűen a parodizálás bűvészmutatványait mutatja be. E kötet úgy állítja be magát, mint az átszellemített szerelmi költészet megtestesülését (amint egyik verse ígérné, sajnos, az ígéretet be nem tartván: „…hogy felderítsem, úgy ám, / felszín alatti énedet / a lélek mélyvasútján”), sőt már a mottók (Osborne, Petri, Szőcs Géza) révén erősen felülstilizálja önmagát (a fülszöveg is így ajánlja be az olvasónak, ráadásul a legmagasabb mércét, s a legerőteljesebb erkölcsiséget sugallván Nemes Nagy Ágnes példáján – az olvasóban pedig ijedt csodálkozás támad: vajon hogy juthat valakinek eszébe e gyermeki játékot Nemes Nagynak verseinek szikár fenségével összehasonlítani?…), s mindvégig eljátszik a magyar szerelmi költészet legnagyobb hagyományainak (József Attilának, Csokonai Vitéznek, Weöres Sándornak) felidézésével, különös módon azonban úgy, hogy épp a lényegi mozzanatot véli elhagyhatónak: e könyv verseinek imitatív szerelemfelfogásából csak épp a szenvedély, az indulat, az ösztön (huszadik századilag szólván: a nemiség) van kifelejtve. E költészet szerelmeinek (pardon: szerelmének) biedermeier ártatlansága és elegáns formai cizelláltsága a hajdani almanach-líra nemes emelkedettségét hozza vissza (hiába olvasunk pedig annyi köznapi dologról annyi szellemes köznapi nyelvi fordulattal); Csokonai sóvárgása, József Attila őrjöngése, Weöres kéjvágya átadja helyét az ártatlan enyelgéseknek: mintha óvodások reggeli ruhakeresgéléséből és nyugdíjasok esti TV-nézéséből állna össze a halhatatlan szerelem (miközben, ismétlem, a formai játék remek: Weöres indiai versforma-játékát utánozni igazi, mesteri istenkísértésként hat…). S maga a szép színes könyv mint műtárgy is ezt a túldíszített almanach-jelleget teremti újjá: kedves gyermek-rajzok, bájos figurácskák ugrabugrálnak mesei módon, könnyedén, súlytalanul – üres környezetben; mintha az illusztrációk ennek az egész költészetnek adnák leegyszerűsített allegóriáját: olyan e könyv, mint a régi, 19. századi szép rózsás emlékkönyvek, beragasztott mű-virágokkal, s a mélységet szándékosan kerülő, de persze élvezhető és fogyasztható versekkel (a látványos színváltással az olvasónak ráadásul fel van adva a rejtvény: a más színnel nyomtatott versek összeolvasása során vajon milyen bonyolult forma bontakozik ki? – sajnos a megfejtők között kiosztható nyereményről nem esik szó…).

Varró Dániel
Varró Dániel

„Hová tűnt el ez, én kicsi giccsem?” – szól az egyik vers szellemes önmegszólító formulája, s az olvasónak különös érzése támad. Kb. huszonöt-harminc évvel ezelőtt volt nagy divatja a neoavantgárd költészetben az ún. kemp irányzatának, ahol is a derék kísérletező művészek a giccsnek saját korlátain túlmenő erőltetésével, állandóan sulykoló affirmativitásával próbálták a művészetnek (akkori) határait kitapogatni, meghatározni vagy kitolni – s teremtettek olyan giccseket, melyek épp harsányságukkal utaltak a giccstermelés és fogyasztás elviselhetetlenségére; Varró költészetében mintha ennek az irányzatnak enyhített, konszolidáltabb és konformistább változatát lelnénk fel. Varró szenzációsan száguldozik a legújabb köznyelv által kínált szörnyű és remek fordulatok között, élvezkedik abban, hogy verset ír SMS-ben, s SMS-t ír vers helyett (mindig pompásan vicces megoldásokkal) – de mintha egyáltalán nem érdekelné, hogy ez a száguldozás mindvégig belül marad azon a tartományon, amelyet pedig, úgy tűnik, időnként szeretne felülbírálni. A játszi kérdésfelvetés elveszi a kérdés súlyát, amivel persze nem az a baj, hogy a felvetett kérdésre nincsen válasz, hanem az, hogy már maga a kérdés felvetésének módja is üres játéknak lesz minősítve.

Az a nagy hagyomány, mellyel Varró játszik (és amellyel, akarja, nem akarja, folyvást küzd), a játékot meghaladandó gyermetegségnek állította (vö. „..én az, ki azelőtt ifiú elmével…”), s felnőtt korban csak a komoly méltóságot várta el (vö. „…mégis az ifjúság háborgó napjai múlván, biztos erőt érzek…”). Természetesen nem ezt a patetikus szerepvállalást kéri számon ma az olvasó Varrónak e kötetén, hanem magának a játéknak súlyosabb és komolyabb játszását – azaz a játék műfajának komolyabb alkalmazását.

Továbbá azt, hogy higgye el: ma (?) már (?) nem lehet olyan szavakat szerelmes versbe pozitíve beleidézni, mint „cicamica”. Az egész könyv, az egész költészet cicamicás lesz tőle.

 

Vö. Kálmán Gábor: Édes kicsi szívem
Menyhért Anna: Limonádé
Gál Andrea: Varró Dé – amitől a szív oly olvadé
Kálmán G.: Varródaniból Varró Dániel lett
Bedecs László: Szívből, színből

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek