Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
szepmu 20240224 revizor
magveto krasznahorkai 20240117

A MESÉS NYUGATRA SZÓLÓ FILLÉRES VONATJEGY IGAZ LEGENDÁJA

Csáki László: Kék pelikan
2024. ápr. 10.
csáki lászló kék pelikan revizoronline
Elkészült a kilencvenes évek legmenőbb közérzetfilmje egy szemkápráztatóan kreatív animációs doku formájában, aminek korlátai ellenére talán még arra is van némi esélye, hogy a Moszkva térrel versenyezve kultuszfilmmé váljon. GYENGE ZSOLT KRITIKÁJA.

A kelet-európai társadalmak rendszerváltások utáni működését nem feltétlenül a politikai folyamatok vagy a sajtó, netán a közéleti szereplők visszaemlékezéseinek tanulmányozása révén lehet leginkább megérteni és átadni, hanem az egyén államhoz-rendszerhez való viszonyának olyan tünetértékű megnyilvánulásaiban kell tetten érni, mint, mondjuk, a vonatjegyhamisítás kilencvenes évekbeli virágzása. Amikor az európai integrációs folyamat során szabálykövetésről, a gazdaság kifehérítéséről és mindenekfölött a korrupcióról esett szó, nehéz volt elmagyarázni a jóléti államok hálója által védett nyugati polgároknak, hogy ha valaki évtizedekig egy vele ellenséges (vagy akként percipiált) állam szorításában él, akkor egyik napról a másikra nem fog jókedvű adófizetővé és állami szolgáltatások engedelmes vásárlójává válni.

Az akkoriban kézzel-indigóval írt nemzetközi vonatjegyek hamisítása egy másik, hasonló léptékű strukturális problémára, a „kelet” és „nyugat” közötti elképesztő jövedelmi különbségekre is rávilágít. A nyugati vasutak rendes díjszabásai magyar forintra átültetve olyan elképesztő összegeket tettek ki, amelyeket legális jövedelemmel lehetetlen volt előteremteni. A felemásra sikeredett EU-bővítés és a növekvő EU-szkepticizmus egyik legfőbb oka, hogy az akkori nyugat-európai vezetők ezt nem ismerték fel vagy nem akarták tudomásul venni, és így nem tettek semmit ellene, mondjuk, egy a második világháború utáni Marshall-tervre hajazó programmal. Ennek köszönhető a sok kelet-európai országból meginduló megélhetési migráció, az elszegényedő államok által némiképp kényszerből levezényelt, zavarosban halászós privatizáció és a máig fennálló jövedelemkülönbségek bebetonozódása.

csáki lászló kék pelikan revizoronline
A Kék pelikán persze nem vetemedik ily messzemenő következtetésekre, mégis rendkívül érzékletesen és – talán a fiatalabb generációk számára is – átélhetően ragadja meg azt a közérzetet, amelyet egyszerre határozott meg az elnyomás alóli felszabadulás eufóriája, a karhatalmi helyett a pénzügyi szorítás nyomasztása és az állammal szembeni ügyeskedés csibészsége. A film a 2010-es évek során készült interjúk elbeszéléseire alapozva idézi fel az ötlet kipattanásának, a hamisítás kémiai kikísérletezésének, majd a nagyobb léptékűre növő üzlet módszeressé fejlesztésének történetét, ügyesen keverve a dokumentarista elemeket az atmoszférateremtéssel és a thrillerszerű feszültségkeltéssel – hiszen a lebukás veszélye (főleg a nyomozó megjelenésével) minden pillanatban kézzel fogható. A sztoriban érintett srácok történetén túl kirajzolódik a csalás ellen csak ímmel-ámmal lépő MÁV-on és rendőrségen keresztül egy olyan hazug rendszer képe is, amely talán éppen azért nem igyekezett leleplezni őket, mert féltette a saját sokkal nagyobb stiklijeit, és mert az egészet kikényszerítő strukturális problémák ellen nem igazán akart és tudott fellépni.

Csáki László a magyar film és képzőművészet (mindezen belül különösen az animáció) egyik legkreatívabb alkotója, akinek munkáit egyszerre hatja át felszabadult játékosság és a szó igazi értelmében vett experimentalitás, ami a formai kísérletezéssel és a mondhatóság/ábrázolhatóság/rajzolhatóság határainak állandó feszegetésével, továbbá a narratíva képbe fordíthatóságának kutatásával jár együtt. Rendkívül gazdag munkássága során az animációkon kívül készített fikciós rövid- és dokumentumfilmeket, reklámokat és videóklipeket (amelyeknek nagy részét nagyvonalú honlapján meg is lehet nézni), de kissé meglepő módon egész estés filmet nem, ezért is részesülhetett az Inkubátor program támogatásában. 

csáki lászló kék pelikan revizoronline

A képek forrása: MAFAB

A Kék pelikán kétdimenziós, rajzolt világának minden percében annyi vizuális ötlet, dimenzióugrás, alakváltozás, transzformáció, előtér-háttér vegyítés fedezhető fel, hogy első megnézésre nem is tudunk mindre odafigyelni. Pillanatok alatt válik a film címét adó „kék pelikán” indigóból robogó vonat, majd éjszakai szobabelső, szív bele a valós szivarba a MÁV fejes tükörképe, vagy alakul a diavetítő lencséje forgó bakelitlemezzé, aztán dobozos sör karimájává. A film képi világához 30-40 évvel ezelőtti időszakból származó archív és ál-archív felvételek járulnak még hozzá, amelyek úgy kölcsönöznek hitelességet (vagy annak illúzióját) a sztorinak, hogy közben a szuper 8-as film roncsoltsága, karcossága, életlensége révén nem ütnek el nagyon élesen az animációtól. Mindezt pedig kiegészíti a sokszorosan rétegzett hangsáv érzéki gazdagsága, amely emlékek tömkelegét hívja elő az akkori hangkulisszákra – például a kétütemű Trabant-motor oly jellegzetesen ritmusos durrogására – még emlékező nézőkből. 

Amit igazán értékelni lehet mindebben, hogy a számolatlanul sorjázó animációs truvájok nem feltétlenül öncélúak, hanem pontos és lényeglátó megfigyelések révén egyetlen apró gesztussal egész habitusokat tudnak jelenvalóvá tenni. Ebben persze az alkotók segítségére van a nosztalgia és a hipszter-trend által fetisizált nyolcvanas-kilencvenes évek tárgyi világa, grafikai és építészeti környezete, a legendás pesti szórakozóhelyek és találkahelyek nevei, a kor zenéi – amelyeket a film bőven fel- és kihasznál. Azonban számomra a leggazdagabban rétegzett pillanat, amely a társadalmi folyamatokat észrevétlenül szövi be az egyedi történet alakulásába, az volt, mikor a három főszereplő hajnalban egy padon üldögél egy sokemeletes tömbházzal szemben, és arcukat hirtelen vakura emlékeztető fényvillanás világítja meg. Az ellensnittből kiderül, hogy az éppen magántulajdonosodó országban kezdenek rácsokat hegeszteni a folyosókra nyíló ablakokra – alig néhány másodperc, és zsigeri szinten tudjuk átérezni a történelmi változások személyiségformáló hatását. Ehhez társul a forgatókönyv komplex és szenzációs illesztésekkel kapcsolódó dramaturgiája, hiszen a film bravúrosan váltogatva adagolja a történet megismeréséhez, a korszak felvázolásához és az atmoszféra megteremtéséhez szükséges elemeket.

Az alkotók az animációs dokumentumfilm utóbbi évtizedekben nagyon felkapott műfaját választották ennek a történetnek az elmeséléséhez, ami nem feltétlenül probléma nélküli döntés, hiszen a filmes dokumentarizmus célja általában nem, vagy kevéssé ismert valóságszeletek feltárása a külvilág legteljesebb rögzítésére alkalmas eszköz, a filmkamera segítségével. Ebben a közegben az animáció elsősorban fotografikusan nem dokumentált vagy nem dokumentálható világok és jelenségek megmutatására lehet alkalmas – vagy azért, mert az időbeli távolság, netán a (történelmi) körülmények miatt nem lehetett jelen a kamera, vagy mert olyan mentális-pszichés, belső történésekkel vannak összefüggésben, amelyek jellegüknél fogva nem lefilmezhetők. A Kék pelikán korszakából azonban már bőven rendelkezésünkre állnak mindenfajta formátumban dokumentumok, nem beszélve az elmúlt évtizedben rögzített interjúkról. Így az animációt ez esetben leginkább a főszereplők inkognitójának megőrzése (bár erre léteznek élőszereplős filmben is megoldások), továbbá a játékfilmesített történetvezetés indokolja, amelyhez jól jött a törvénytelenségük okán nyilván semmilyen formában nem rögzített események animációs vizualizálhatósága.

És éppen ebből, a könnyed narrativizálásból fakad a film másik sutasága. Végig követve a rengeteg iszonyúan kreatív megoldást, a vizuális, textuális és zenei utalások komplex posztmodern hálózatát (még Magritte, meg amerikai fotórealista festők keze nyomát is felismerni), kissé az az érzésünk, mintha az alkotók ágyúval lőttek volna verébre. Hiszen a Kék pelikán végül is egy nagyra nőtt diákcsínyről szóló, kifinomultan szórakoztató kalandfilm – annak csodálatos, de annál nem sokkal több, mivel elmulasztja, hogy mindezt az eszköztárat vagy az experimentalitás határáig feszítse, vagy a felmerülő kérdések bármelyikének az elmélyítésére használja.

A film adatlapja a Magyar Film Adatbázisban itt található.

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek