Hirdetés

A SAS LESZÁLLT

A sas
2011. márc. 24.
Habár a harcos erényekben tündöklő főszereplő a misztériumvallások Mithras istenéhez intézi imáját, azért a kritikus kövesse csak Aequitast, a méltányosság római istennőjét. LÁSZLÓ FERENC ÍRÁSA.

Jóllehet a cselekmény a Római Birodalom britanniai határvidékén játszódik valamikor a II. század sűrűjében, a film forgatásának pedig jelentős részben Magyarország tájai biztosították a festői hátteret, azért nem lehet vitás, A sas tőrőlmetszett amerikai történet, hamisítatlan amerikai tanulságokkal.

Merthogy szuperhatalomnak lenni nehéz és véres mesterség, a katonai beavatkozások irgalmatlan áldozatokat követelnek, a szimbólumokért érdemes hőssé válni, a fegyverbarátság szent, az idegen kultúrák egyszerre távoliak és tiszteletreméltóak, s végezetül a becsületért nem nagy ár vállalni a halált – mindez megannyi ismeretes amerikai toposz, még akkor is, ha a történet ezúttal tógában, légionárius vértezetben, illetőleg kelta testfestésekkel kipingálva lép elénk.      

A Rosemary Sutcliff 1954-es történelmi kalandregényén alapuló film főhőse, Marcus Flavius Aquila (Channing Tatum) hatalmas terhet visel ifjú, ám kidolgozott vállain: atyjának alakulata el-, sőt odaveszett a barbárok földjén, s a csapat szent jelképét, az aranysast elbitorolta a kegyetlen ellen – nemzedékekre szégyenbe döntve ezzel az Aquilák famíliáját. Ennek a gyalázatnak a lemosására, vagyis a sas visszaszerzésére indul a fiatal, azonban érdemeiért máris nyugalmazott katonatiszt, oldalán az életéért hálás briton rabszolgával, Escával (Jamie Bell), s a kettejük közös küzdelme teszi ki a majd’ kétórás film döntő hányadát.

Channing Tatum és Donald Sutherland
Channing Tatum és Donald Sutherland

Az expedíció előtt előbb persze még át kell esnünk az expozíción, ami részint magyar segéderők felbukkanására kínál alkalmat (mint például a gladiátor-porondmesterként arénába lépő Faragó András), részint megpihenteti a kamerát a nagybácsi szerepében kiálló ősz színész, Donald Sutherland megnemesült vonásain. S az úgynevezett peplum-filmek tradíciójának megfelelően, arra is lehetőséget teremt egyszersmind, hogy a történelmi bakik megszállott vadászai hódolhassanak tiszteletre méltó és egyúttal hiábavaló szenvedélyüknek. (Így a történetben kulcsszerepet játszó arénajelenet a le- és felfordított hüvelykujjak közkeletű tévedését ismétli el, immáron sokadjára.)

A főrész azonban már Hadrianus falán túl, a barbár törzsek félelmes világában játszódik, s a minden ízében szolid film ezen az idegen terepen sem hagyja el a kitaposott ösvényt. Egymás megismerésének és megértésének nehézségei, a harc egyszerre irtóztató és nagyszerű univerzuma, a vereségben is kiérdemelt hősiesség meg a győzelmet is befelhőző veszteségtudat – ezek az ismerős elemek szegélyezik Marcus és Esca útját. Nagy meglepetés tehát nem ér minket az Atli Örvarsson hangulatteremtő filmzenéjétől kísért kalandtúra során, ám komolyabb csalódás sem, hiszen A sas alkotói az első pillanattól nyílt kártyákkal játszanak. Ha sokszoros utánérzés is ez a film, hát az vesse rá az első követ, akinek ehhez a felismeréshez nem volt elegendő a plakát vagy a rövid ajánló látása.

Channing Tatum (A képek forrása: PORT.hu)
Channing Tatum (A képek forrása: PORT.hu)

Komolyabb tétet innentől jószerint csak a két főszereplő játéka jelenthet, különösen miután Sutherland filmtörténeti árnyékot vető jelenlétével már nem (színésznők szereplésével pedig egyáltalán nem) számolhatunk. Nos, a marconaságában is érzékeny római törzstiszt, Marcus megszemélyesítője, a megvesztegetően jóvágású Channing Tatum egyelőre kevésnek tűnik egy ilyesforma szerep elhordására: mert ha férfiúi vonzerőt körvonalaz is a harmincéves színész, azért a játékerejéből és színészi eszköztárából egyelőre legfeljebb a drámai(bb) jelenetek átvészelésére futja, semmint a valódi szerepformálásra. Ezzel szemben Esca alakítója, Jamie Bell (akiben csak jó félóra múltán sikerült felismernünk a tíz évvel ezelőtti bájos Billy Elliotot) bravúrosan oldja meg feladatát. A makacs ellenszegülést és a fegyvertársi szövetséggé oldódó lekötelezettséget, a sajátjaitól való eltávolodást és a Rómával szemben táplált ellenérzések véglegességét, az életben maradáshoz szükséges színjátszást, s legfőként a barátság érzésének megerősödését, sőt elsődleges magatartásformáló tényezővé emelkedését mind ott lelhetjük a fiatal angol színész játékában, a fojtott haragot és a kutyahűséget egyaránt készségszinten megjelenítő vonásain. 

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek