Ludwig Múzeum

A MÁGIKUS NÉGYZET ÉS A KIHAGYOTT LEHETŐSÉG
À la recherche de Vera Molnar – Vera Molnar művei és kortárs reflexiók / Ludwig Múzeum

2023 decemberében hunyt el Vera Molnar magyar származású francia művész, aki az elsők között foglalkozott computer arttal és generatív művészettel: már 1976-ban beemelte sorozataiba a Fortran programozási rendszert. A Ludwig Múzeum április közepéig látogatható kiállítása az 1924-ben született magyar születésű művész életművét kíséreli meg bemutatni kortárs reflexiókkal karöltve. MARTINCSÁK KATA KRITIKÁJA.

read more

FELHŐBE MENTÉS
Lengyel András: …minden fent van a felhőben… / Ludwig Múzeum

Lengyel András legutóbbi kiállítása, a Budapest felett az ég 2004-ben volt látható a Ludwig Múzeumban. A cím – utalva Wim Wenders filmdrámájára – nem esett messze Lengyel technikájától: megfigyelni és meghallgatni a város lakóinak gondolatait. És mik lehetnének erre alkalmasabbak, mint a felhők? A felhő motívumán túlmutatva a retrospektív kiállítás most átfogóbb, gazdagabb anyagot tár a látogatók elé. MARTINCSÁK KATA KRITIKÁJA.

read more

KORTÁRS AVATÁROK – SEBEZHETŐ IDENTITÁSOK
Keresztes Zsófia: Az álmok után: Merek dacolni a károkkal / Ludwig Múzeum

Bár a fiatal művész egy bécsi kiállításában, a Sticky Fragility-ben már reflektált az identitásvesztettség állapotára, a sebezhető identitásokkal foglalkozó alkotásai az 59. Velencei Képzőművészeti Biennále Magyar Pavilonjában teljesedtek ki. A kiállítás most a Ludwig Múzeumban kap teret, amely egy helyspecifikus installáció esetében nem mentes a kihívásoktól. MARTINCSÁK KATA ÍRÁSA.

read more

KAPCSOLÓDUNK, TEHÁT VAGYUNK
Barabási Albert-László és csapata a Ludwig Múzeumban

„Több mint két évtizedet töltöttem azzal, hogy feltárjam az összetett rendszerekben jelen lévő rejtett mintázatokat, melyek meghatározzák biológiai és társadalmi létezésünket. Mindig is zavart azonban, hogy a tudományos szókészlet, amelynek kidolgozásához én is hozzájárultam, egy leegyszerűsítő keretbe kényszeríti a komplexitást.” VERESS GYÖNGYI ÍRÁSA.

read more

HÁBORÚS ZÓNÁBÓL A KIÁLLÍTÓTÉRBE
Alban Muja: Családi album – videóinstallációk / Ludwig Múzeum

Alban Muja koszovói művész három gyerekfotót választott ki a koszovói háború idejéből, amelyek világhírre tettek szert. Húsz év elteltével felkutatta és megszólaltatta az azóta felnőtt szereplőket. Akár saját családi fotóit is felhasználhatta volna a megrendítő történetek elmeséléséhez. BIHARI ÁGNES ISMERTETŐJE.

read more

FENYEGETŐ FEKETE NÉGYZET
Iparterv 50+ / Ludwig Múzeum

Az Iparterv 50+ cím letűnt idők állami tervgyárainak kevéssé izgalmas közegét juttathatja a látogatók eszébe – legalábbis bizonyos életkor alatt. Aki azonban az 50-et már legalább két évtizeddel maga mögött hagyta, vagy történetesen a művészettel foglalkozók szűk köréhez tartozik, jól tudja, hogy egy legendává vált képzőművészeti kiállítás ötödik ikszéről van szó. A Ludwig Múzeum emlékező tárlata – csakúgy, mint a róla szóló beszámoló – mindkét csoport igényeinek igyekszik megfelelni. ZÖLDI ANNA ÍRÁSA.

read more

KEZDETBEN
Rafael Yossef Herman: The Night Illuminates The Night / Ludwig Múzeum

Rafael Herman Ludwig Múzeumban kiállított anyaga letisztult képi látásmódjának tanúsága, és mind a témaválasztás, mind a megvalósítás tekintetében sajátos újrakezdésként értelmezhető. Képei kikezdik és újratermelik a fotográfiáról kialakult elvárásainkat, nem kevesebb célt tűzve ki maguk elé, mint az alkotásban jelenlévő teremtői folyamatok modellezését. TÓTH DITTA ÍRÁSA.

read more