Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
szepmu 20240224 revizor
magveto krasznahorkai 20240117

A SEGÉDIGE SZÍVEI

Kukorelly Endre: Ezer és 3 – avagy a nőkben rejlő szív
2009. aug. 2.
Az előzetes részpublikációk kíváncsivá tettek. A könyvheti rohamolvasás felbőszített. A harmadik találkozás hűvös tempóban tárta fel a könyv rendjét, a negyedik csak a beszélő Énre engedett figyelni. Óriásamőba a regény, méregetjük egymást, melyikünk kebelezi be a másikat. TARJÁN TAMÁS KRITIKÁJA.

kukorellyKíváncsiság, felbőszülés, találkozás, méregetés a könyvben leltározott férfi–nő viszonylatoknak is alapvető jellemzője. Mindig – legalábbis a látszat szerint – hűvös hangfekvésben, bár nemegyszer ön- vagy társgyűlölő indulatokkal felszerelkezve. Az izzó hidegség magyarázata lehet az utóidejűség: még a szinkronnak érződő beszámolók is utólag, valamiféle egészében áttekintett, korrigált és regénnyé mixelt naplóból kerülnek számítógépbe. Kukorelly Endre Mozart Don Giovannijának híres regiszteráriája (az összes meghódított nő országok, „honok” szerinti összeszámlálása, köztük csak Spanyolországban ezer és három) nyomán szexuális aktusok és kapcsolódó interperszonális kényelmetlenségek regiszterét formálta epikává. Egy ma is neves, noha inaktív magyar író egyszer azt találta mondani (szakmai tanácskozás kártyacsatává lényegülő függelékében), hogy az a férfi, akinek nem volt legalább háromszáz nője, ne gondolja magát férfinak. (Neki persze volt.) Az Ezer és 3… cím alapján az elbeszélő vérbeli donjuani férfi lehetne, háromszorosan teljesítve a nagymesteri normát, de mert valójában száznál alig több az ezer, egyharmadnyi férfivá húzhatná össze magát céhtársa limitjét tudva.

A számok – az ezerhárom vagy a tényleges száztíz – nem elhanyagolhatók, a nevüktől fosztott nők kettőző zárójeles számokkal történő azonosítása – ((033)), ((608)), ((1003)) stb. – sem. A kulcsszám azonban az 1, az egy, az Egy, ez az egy: az egyetlen, az én, az Én. Vallomásos alaptermészete szerint a regény költői produktumként is megközelíthető. Az elbeszélő – a férfiuralmú társadalmat olykor dorgálva-bírálva – fejedelmi (mai szóval: macsó) aspektusból tárgyalja leginkább tárgyként, objektumként kezelt, kefélt nőinek lényét, szexuális képességeit és ismérveit. A puszta létüket, mely így és itt a mindenes létük. E szemlélet ábrázolási korlátokat és súlyos monotóniát ró a kis bekezdésekké szabdalt szövegre, és szerelmi-érzéki gender-egyoldalúsága folytán kelthet ellenérzéseket. Nem szerencsés mégsem a macsóság ellen emelni kifogást, ugyanis Kukorelly önéletrajzi hőse egyszerűen nem beszélhet másként – a saját végtelen esendősége, egyedülsége, prognosztizált családtalan magára maradása miatt. A legbensőbb tudati, lelki, érzelmi, testi erejével családra vágyó, családalapításra törekvő narrátor ugyanezen szinteken még nagyobb erőket mozgósít, hogy boldogan elengedje, elszalassza a relatíve legtökéletesebb pár-alanyokat is. Nem fogy ki a magyarázatokból, miért nem nősül (nem veheti el a nő „legszebb három évét”: a huszonhárom és huszonhat közöttieket, netán a huszonhat és huszonkilenc közöttieket. Az intervallumok gyarapíthatók. Akadnak más együttnemélési, nemnősülési stratégiák is). A nők rajza – s e rajzban az irónia és önirónia esetlegessége, az olykor erőltetett nyerseség, a bölcselkedő kommentárok helyenkénti lapossága – nem hiánytalan, nem a női világ ezerhárom-egésze; nem világegész (kompozíciós értelemben). A Karenina Anna részleteinek és vonatkozásainak beépítése, Kukorelly Leójának, Tolsztojnak textus-továbbrobbantó idézése (amiképp más régebbi irodalmi és zenei művek kontextualizálása, modern filozófiák csipegetése) hol remekbeszabott, hol kényszeres. Ám, erősítsük meg, ez nem az Ezer és 3 avagy a nőkben rejlő szív regénye, hanem azé, aki nem tud mit kezdeni a szívével, s ezt úgy rejti, hogy elmondja mindenkinek, aki olvas mai magyar prózát. A külvilágra bízza fő tárgyát: a szeretetproblémát, szeretésproblémát: szeretni a legfontosabb és legnehezebb emberi küldetés.

A regény magas szintű – nem egyenletes – megalkotottságának fogásai élvezetesek. A tizenhetes (vagyis a haikuszótag-) szám becsempészése, a „nőinév”-számok köré vont dupla zárójel s a többi. A zárójel nagyjából tizenöt-húsz éve lírában, epikában a legleterheltebb asszociatív írásjellé vált egy időre (Esterházy, Temesi, Petőcz etc.; sőt, már Tandori Dezső Halottas urnájától: a „két fültől” kezdődött a dolog, az 1970-es évek elején). Ez a ((…)) képiségében szexuális töltésű (ajak; ajkak), óvja, körülpárnázza a brutális szövegattakokkal bevett feminákat, talán még primeren szív alakzatú is. Elhatárolódik a ritka „sima” zárójelezéstől (illetve a „hivataloskodó-fontoskodó” szögletes zárójel használatát parancsolja a műre másutt).

Igaz, amit Károlyi Csaba állapított meg: Kukorelly a TündérVölgyből (2003) logikusan következő – de abból, véleményem szerint, egyenesen le nem vezethető – új regénye egy Esterházy Péter-könyv, az Egy nő (1995) „inverze” is. Azonban nem ,Sok nő’ értelemben, inkább ,Egy férfi’ szituáltságban (kb. „Van egy férfi. Nem szeret. Szeretne szeretni. Szeret. Szeretne nem szeretni…”). Az egy férfi e lapokon a baszni ige (lényeg és álca is a szó) segítségével tárja fel szívének nőkbe-rejtezettségét, a nőkben rejlő szív ellentmondásosságát, kő-, nyúl-, agresz- és egyéb jellegét. Az említett „durva” kifejezés a regény segédigéje (a szeretkezés csak egyszer fordul elő szinonimaként), a szív ehhez kénytelen hozzá láncolni magát, vagy eleve hozzá van láncolva. S ebből eddig rengeteg kéj, dinamika, viszont nem sok jó származott, és – a mű befejezését nézve – még kevesebb jó származik majd a nem fiatalodó (ötvenes) Don Giovanni életében. Az Ezer és 3… nem épp tökéletes alkotás, nem is „nyitott mű” – vagy e sorok írója nem látja át, merre, mire nyitott –, mégsem elképzelhetetlen, hogy a TündérVölggyel és egy jövőbeni harmadik regénnyel trilógiává lényegül egyszer.

Vö. ÉS-kvartet a regényről – résztvevők: Angyalosi Gergely, Kálmán C. György, Margócsy István, Károlyi Csaba 
Deczki Sarolta: Zárójelbe tett nők 
Darvasi Ferenc: "Ugyanazt a szívet elvinni más helyre" 
Mizser Attila: 1003: nőödüsszea – avagy számos kaland 

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek