Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
szepmu 20240224 revizor
magveto krasznahorkai 20240117

KISVÁROSI SÁRGALÁZ

Friedrich Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása – Vörösmarty Színház, Székesfehérvár
2022. máj. 5.
Güllen lakosai reménykedve várják a milliomosnőt, ott toporognak egymás mellett az állomáson. A szokottnál egyénítettebb, érdekesebb karaktereknek tűnnek, így felrémlik annak lehetősége, hogy Bagó Bertalan székesfehérvári rendezése talál olyan fogást Dürrenmatt darabján, amely számomra is vonzóan érdekessé teheti Az öreg hölgy… bemutatóját. URBÁN BALÁZS KRITIKÁJA.
oregholgy12
Jelenet az előadásból.

A klasszikusokat, félklasszikusokat tekintve nem túl sűrűn változó magyar színházi repertoárnak vannak olyan darabjai, amelyeknek népszerűsége érthetetlen számomra, s olyanok is, amelyeknek népszerűsége nagyon is érthető, ám ritkán termékenyítik meg az alkotók fantáziáját. Az öreg hölgy látogatása klasszikusan ez utóbbiak közé tartozik: a pénz mindent lebíró hatalmáról és az emberi képmutatás, kapzsiság, kicsinyesség veszedelmességéről szóló mondandója sajnálatosan örökérvényű, kidolgozása világos, következetes, s a két főszerepet játszó színésznek kiváló lehetőséget kínál. Ami nem feledteti azt, hogy a hajdan újdonságként ható dürrenmatti dramaturgia mára kissé avíttá vált, a szöveg nem kissé túlírt és didaktikus, s hogy a számtalan mellékszereplő túlnyomó többsége leginkább dramaturgiai kötelességét teljesíti a színen. Ezen részben segíthet a gondos dramaturgiai beavatkozás, a rendezői professzionalizmus és még inkább a két főszereplő, de a mű zárt szerkezete alapvetően kijelöli az interpretáció útjait; komolyabb meglepetés aligha éri azt, aki ismeri a művet. Mondhatnám, hasonló a helyzet, mint a szintén sűrűn színre kerülő, hasonlóképpen örök érvényű mondandót didaktikusan megfogalmazó és zárt szerkezetű Brecht-drámákkal – ám ez utóbbiak önmagukban jelentékenyebb, mélyebb, fajsúlyosabb alkotások Dürrenmatt komédiájánál. A kérdés azonban itt is az, hogy az egymást követő bemutatók a szereposztásból fakadó törvényszerű eltéréseken túl miben különbözhetnek egymástól. Illetve az, hogy a színészi alakítások eltérései (természetesen bizonyos szakmai színvonal felett) eredményezhetnek-e alapvető különbséget az interpretációban. E kérdésekre az utóbbi évek bemutatói során legtöbbször szkeptikus választ fogalmaztam meg magamban – és ezen a szakmai szempontból amúgy érdemdús fehérvári előadás sem változtatott sokat.

oregholgy13
Tóth Ildikó, Gáspár Sándor

Az érdemek között feltétlenül megemlítendő a Vereckei Rita által létrehozott, sajátos és erős atmoszférájú látványvilág. A svájci kisváros auráját jórészt vetített képek teremtik meg – nemcsak az épületeket, de még a fákat, az erdőt is kivetítve látjuk, a színre pedig sokszor csak az épületek, illetve a tárgyak részletei kerülnek (melyek többnyire metonimikus módon utalnak az eredeti épületre vagy tárgyra). A képek között néha újságcikkek is megjelennek – színűk éppoly egyhangúan barnás-szürkés, mint a képeké, a színre kerülő tárgyaké, illetve a jelmezeké. Utóbbiak egyébként a maguk egyszínűségében is változatosak, segítik a karakterek egyénítését. De még a címszereplő többiekénél természetesebb jóval látványosabb ruhája sem képez látványos kontrasztot a helyi polgárok megjelenésével, leszámítva egyes darabok rikító aranysárga színét. Ahogy aztán a prosperálás megkezdődik, s Güllen lakosai gazdagodni kezdenek, ez az aranysárga lesz a domináns szín, amely fokozatosan eluralkodik az addigi matt árnyalaton, ám az a sivár, monokróm színvilág, amely a kezdetétől jellemezte a játékot, lényegét tekintve nem változik meg. Ez a látványkoncepció így nem csupán azt a nyomasztó valóságot ábrázolja hitelesen, amelyben a gülleniek élnek, de nagyjából körvonalazza azt is, mire juthat majd vagyonával az önmagából kivetkezett polgárság. 

oregholgy14
Fotók: Vörösmarty Színház

A látvány mellett valószínűleg a két főszereplő alakítását őrzi majd meg leginkább a nézői emlékezet. Tóth Ildikó szerepkonvencióknál fiatalabb és főként fiatalosabb Claire Zachanassianja a szokottnál végletesebb jelenség: törvényszerűen energikusabb, de még nem rendelkezik az életük végén járók megfontolt cinizmusával. Így bármennyire jéghidegnek is látszik a bosszúja, minden megnyilvánulásából érződik, hogy valós és nagyon is élő szenvedély táplálja azt. Ebben tökéletes ellentéte Gáspár Sándor Illje; a szépen kimunkált alakítás egy szűkre szabott, kispolgári életével többé-kevésbé elégedett férfit mutat, aki már alig emlékszik a hajdani bűneire, s akit már semmilyen érzelmek nem kötnek Claire-hez. A viszontlátás azonban felszínre hoz valamit az egykori szenvedélyből, s a halál árnyékában megérezhet valamit az ifjúság elvesztegetett energiáiból is. Tóth Ildikó és Gáspár Sándor kettőseinek intenzitása elsősorban ezeknek a megidézett szenvedélyeknek a felmutatásában rejlik, és ezen keresztül képez a szokottnál valamivel élesebb kontrasztot a többi jelenettel.

Ez utóbbiak gyakorlatilag teljes egészében az írói kottát követik. Hamar világossá válik ugyanis, hogy a színészi-rendezői szándék önmagában kevés az egymásba mosódó figurák egyénítéséhez. Időről időre ki-kiválik ugyan egy-két szereplő a tömegből, de autonóm karakterré csak azok a figurák formálhatóak, akik a darabban is több játékteret kapnak, s a szerepformálás lehetőségei azért ezekben az esetekben is korlátozottak (leginkább a polgármestert játszó Nagy Péter és a rendőrt megformáló Krisztik Csaba tud élni velük). Ahhoz, hogy a tömeg valóban sajátos karakterű, jól megkülönböztethető szereplőkből álljon össze, alighanem határozottan át kellene írni (egyes helyeken jelentősen bővítve, másutt radikálisan húzva) a szöveget, helyenként a hangsúlyokat is erősen áthelyezve. Ennek híján azok a percek, amelyekben egy-egy figura kiemelkedik a masszából, inkább csak a játékidőt növelik. Ami nem kevés: bő három óra, ami mindenképpen sok, hiszen a klisészerű helyzeteket és figurákat nemigen lehet tartalommal megtölteni. Bagó Bertalan kiegyensúlyozott, üzembiztos, de elnyúló, a feszültséget felizzítani ritkán tudó rendezése –  több, korábbi bemutatóhoz hasonlóan – arról győz meg, hogy ha az alkotóknak nem áll szándékukban a szöveg radikálisabb átírása, de legalább a megkopottnak látszó dürrenmatti (játék)ötletek újabb ötletekkel történő felülírása, akkor egy szűkszavú, sok húzással dolgozó, a két főszereplőre koncentráló verzió alighanem jobban szolgálná a mű mondandójának hatásos megjelenítését.

Az előadás adatlapja a port.hu oldalon itt található.

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek