Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
szepmu 20240224 revizor
magveto krasznahorkai 20240117

FOLYÓIRATOK, ÉRTŐL ÓCEÁNIG

Debreceni Irodalmi Napok 2010
2010. nov. 14.
Buster Keaton kinyit egy újságot, majd ismét és ismét nyitja, széthajtogatja. A lap egyre növekszik, már nem is lehet kézben tartani, maga alá temeti olvasóját. Buster átfúrja fejét a betűlepedőn – és a cikktengerben épp arra az apróhirdetésre bukkan, amelyre szüksége van. TARJÁN TAMÁS BESZÁMOLÓJA.
A Folyóirat-irodalom tegnap és ma című tudományos tanácskozás egyik résztvevője, Kappanyos András mottóérvénnyel idézte a dadaista sajtótermékekről szóló tartalmas előadása bevezetéseként az ismert némafilmjelenetet, az éppen elnöklő Angyalosi Gergely pedig azzal a röpke meditációval is kapcsolódhatott az elhangzottakhoz: tudjuk-e pontosan, melyek a folyóirat mint (irodalmi) szöveghordozó felület pontos kritériumai? Minimálisan hány lapszám, mekkora terjedelem, milyen funkció és szerzőgárda, publikációk mely sora szükséges ahhoz, hogy kiemelkedő szerepű lapról beszélhessünk? Miként helyezkedik el a folyóirat a szépirodalmat is rendszeresen közlő napilap és a szövegeket mintegy véglegesítő könyv forma között?  
Esterházy Péter
Esterházy Péter
A debreceni Kölcsey Központ Báltermében ugyan nem állt a bál e kérdések körül november 11-én délután, de a mélyben mégis felparázslottak viták, mivel a felkért hozzászólók számos irányba táncoltak: sokszor a (szépirodalmi közlést is tartalmazó) lap-, hetilap-, periodika- és almanach-megjelenéseket (alkalmanként a meg nem jelenéseket!) ugyancsak beleértették az összefoglaló cím tartományába. Mint Bezeczky Gábor, aki a XIX. század harmincas éveitől a XX. század kezdetéig pásztázta a minden évtized elejére nagyjából megduplázódó kínálatot. A hőskor tíz magyarországi lapjából lett hetven esztendő leforgása alatt ezerháromszáz, sőt – hogy e téren is legyen mit szétzúznia az I. világháborúnak, az ország-összeomlásnak – még ennél is több. Török Zsuzsa (a Vasárnapi Újság bibliográfiái alapján) szintén nagyjából ebben az erekből óceánná ömlő lap- és folyóirat-hullámzásban pillantott szét, tudatva például, hogy száznegyven-százötven évvel ezelőtt Magyarhon keleti részei sokkal több orgánumot mondhattak magukénak, mint a jobbára csak Székesfehérvár és Veszprém törekvéseivel vitézkedő nyugatiak, a női lapszerkesztők aránya pedig 11% volt. (Mindjárt megindult a töprengés: sok-e ez vagy kevés, és miként aránylik a jelen állapotokhoz?)
A Debreceni Irodalmi Napok immár több évtizedes, rangos hagyományt őrző rendezvényéhez idén a helyi folyóirat, az Alföld fennállásának hatvanadik évfordulója szolgáltatta a folyóirat-„műfaj” apropóját. Az Aczél Géza költő, irodalomtörténész által irányított szerkesztőség nem az önünneplésnek engedett (még a november 12-én tartott, Árkosi Árpád rendezte, az Alföld-közlések múltját és jelenét tallózó műsorral sem), inkább arra kereste a választ: milyen problémákat vet fel, miféle megfontolásokat kínál manapság az immár nem csupán nyomtatott, hanem a neten is életképes keret, a folyóirat? 
A korelnök főelőadó, Szili József váratlan húzással sutba hajította hosszas munkával elkészített, inkább vitairatnak és műelemzésnek bizonyuló okfejtését, és személyes emlékeit is újraélve erős emóciójú visszatekintést nyújtott az egykori Kritika folyóirat – a „régi” Kritika, 1963–1971 – megalapításáról, működéséről és kényszerű megszűnéséről. Tudás, tárgyilagosság, tapasztalat, tolerancia: Szili professzor úr eme „négy T” jegyében szólt „a három T” (támogatás, tűrés, tiltás) kézi vezérlésű politika- és kultúratörténeti időszakáról, a folyóirat-manipulálás, -betiltás meglehetősen régi, nemtelen hatalmi eszközéről. Pomogáts Béla a népi írók szellemi műhelyeinek, irányzatainak lapjairól, Bányai János az egykori Jugoszlávia korai magyar irodalmi orgánumainak nem könnyen végbement megszerveződéséről tájékoztatott. E sorok írójának a nagyjából 1950 és 1975 közötti periódus ellentmondásosságát pásztázó előadása után Reményi József Tamás olvasta fel nagyszabású elemzését, mely főleg a Mozgó Világnál és a Magyar Naplónál a nyolcvanas-kilencvenes években megélt munkatársi, szerkesztői emlékeket a racionális (irodalom)történészi összkép részévé avatva elfogulatlan, hiteles és kemény analízist adott máig ható s nem csupán a folyóirat-kiadást beárnyékoló anomáliákról. Bengi László a persze ezúttal is túl gyorsan elszaladt tanácskozási idő „negatív maradékát” szellemesen kihasználva szörfözött a másodközlő folyóiratok típusai közt (kezdve a tényleges tallózó lapok nélküli, az ezerkilencszázas évek táján jellemző másod- és sokadközlések üzleti célzatú és irodalom-szétterítő tényeivel).

alfoldlogo

A további események – Lukács Sándor színművész, költő Az elűzött álom című önálló estje, a kolozsvári Korunk és az újvidéki Híd bemutatkozó matinéja, rendhagyó irodalomórák – az Alföld-díj átadását is felölelték. Ady Endre egykori törzshelye, a napjainkban Bakelit nevet viselő (ennek megfelelően főleg régi hanglemezkorongokkal hangulatossá tett) diák- és értelmiségi söröző szokás szerint dugig megtelt. Aczél Géza érdemeiket és a lap életében játszott szerepüket méltatva adta át a díjat Bónus Tibor irodalomtörténésznek, György Péter író-esztétának és Esterházy Péter írónak (utóbbi az ötödik azok sorában, akik másodízben is részesültek az 1978 óta Alföld-díjnak nevezett, de alkalmilag korábban is meglevő elismerésben). Szirák Péter a humornak is teret nyitó rövid interjúkban bírta szóra a díjazottakat, Vékony Anna és Mercs János színművészek műrészleteket olvastak fel, befejezésül a debreceni színház vezető művésze, az előadása végeztével megérkező Csikos Sándor a Kosztolányi-évforduló jegyében a Hajnali részegséget mondta el gyönyörűen.
Debrecen – Ady Endre szavával, verscímével: a Maradandóság városa – már a jövő évi Irodalmi Napokra, a következő őszi tanácskozásra is készül (a tervek szerint az irodalomtörténet-írás lesz a téma). A 2010-es Debreceni Irodalmi Napok fentebb vázolt szakmai anyaga 2011-ben – várhatóan februárban – napvilágot lát az Alföld hasábjain. Aki a „születésnapos” folyóiratról szeretne többet tudni, egyszerű kereséssel rábukkanhat a világhálón Juhász Béla igen tanulságos, forrásértékű Jegyzetek az Alföld történetéhez és Aczél Géza töprengően távlatos Egy folyóirat a változó világban című írásaira, valamint a lap hat évtizedének legfontosabb adataira.
 

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek