Hirdetés

TÁNCFUNKCIÓK

Tünet Együttes: Véletlen
2008. márc. 10.
Kevés kortárs táncegyüttes büszkélkedhet azzal, hogy valamely darabja akár egy évadot is „túlélne”. Azt még kevesebben mondhatják el magukról, hogy előadásukat nyolcadik éve életben tudják tartani, ráadásul a közönség töretlen érdeklődése mellett. JÁSZAY TAMÁS KRITIKAI SZEMLÉJE.
Jelenet az előadásból. Fotó: Hapák Péter
Jelenet az előadásból. Fotó: Hapák Péter

Az önálló előadásokkal több mint egy évtizede először jelentkező Szabó Réka pályáján egyébként is fontos esemény a Véletlen, ugyanis két, látszólag egymást kizáró hivatását sikerült összekapcsolnia benne. Köztudott, hogy a hazai kortárs táncélet legszellemesebb alkotója „civilben” matematikus, egyetemi oktató. A matematikus gyökerekhez való visszanyúlás ugyan kézenfekvő választásnak tűnik, ám a megvalósítás komoly feladatot rótt Szabóra és – az azóta már Tünet Együttes néven futó – csapatára, hiszen kimondva-kimondatlanul két, kiszámíthatóan eltérő érdeklődésű nézőcsoportnak kellett megfelelnie. Arról, hogy a kortárs táncot szeretetből és hivatalból nézők mit gondoltak a kísérletről, a megjelent cikkeik alapján rendelkezünk információkkal, bár megjegyzem, nem volna érdektelen ismerni a táncba vitt tudományos közösség képviselőinek véleményét is.

A „tudományos ismeretterjesztő táncjáték” műfajmegjelölést betűszóvá tömörítve megkapjuk a hazai tudománynépszerűsítő mozgalom máig egyedülálló fórumának, a TIT-nek a rövidítését, ez pedig aligha véletlen. Halász Tamás szerint a Véletlen „egy ragyogó egyetemi előadás és egy ragyogó táncjáték intarziája”. Mestyán Ádám szemében „A játék e darab létmódja. Az előadó játékosan beszél, a táncosok táncukban játszanak.” Ezután tudatosság és véletlen színpadi viszonyának lehetséges módozatairól töpreng: „Hogyan lehet a véletlennel játszani? Szabó Réka megtalálta az egyetlen lehetséges választ: helyet kell hagyni a véletlennek. Esélyt adni, hogy a véletlen bekövetkezhessen.” Egy tudós precizitással felépített előadásban azonban aligha jut hely a véletlennek (miközben persze minden produkció, legyen az színházi vagy cirkuszi, esszenciális rokonságban áll a véletlennel, amit az ismétlés révén folyvást ki akar küszöbölni). Szabó Réka válasza pofonegyszerű Mestyán szerint – a tudatosan megszerkesztett művön belül kell „esélyt adni, hogy a véletlen bekövetkezhessen.”

Jelenet az előadásból. Fotó: Hapák Péter
Jelenet az előadásból. Fotó: Hapák Péter

De hogyan lehet egyáltalán a véletlenről beszélni – akár szavakkal, akár mozdulatokkal? „Ilyesfajta elvont, nehezen megragadható fogalmat nem könnyű interpretálni. A véletlent az Activity játék bármely kifejezési nemével sem lehetséges egykönnyen megragadni. Természetesen szavakkal körülírni még mindig a legkönnyebb, de Szabó Réka előadásában a véletlen nem definíciót kap, hanem ’modellt áll’. A tudományos előadás részleteit, az Előadó kísérleteit és levezetéseit, illetve kísérlet- és levezetés-paródiáit a táncjáték illusztrálja, vagy inkább a kétség idézőjelbe teszi.” – válaszol Halász Tamás a fenti kérdésre.

És ahhoz, hogy ez az egész egyszerre legyen meggyőző és élvezetes, hogy szóhoz jusson az autentikus tudományosság és a néző se csalódjon, aki a tudóst elefántcsonttoronyba zárkózott zseniális őrültként képzeli maga elé, nos ehhez kell Szabó Réka arányérzéke. A táncmozdulatokat kommentáló-kísérő előadó személy(iség)ének fontosságára Koren Zsolt is rámutat írásában: Szabó Réka „belátta, ahhoz, hogy a matematika fogyasztható, érthető és szerethető legyen, vagy legalábbis az előadás idejére olybá tűnjék, olyan szakembert kell segítségül hívnia, akinek megszállottsága eleve felkelti a beszűkült humanisták figyelmét.” Két matematikus: egyszer Vancsó Ödön, máskor Mérő László az alanya Szabó szokatlan kísérletének. Az előadó „egyszerre szolid és színes öltözéke minden pontján szabályokról, hagyományról és nyugalomról árulkodik…Egy klasszikus professzor: elegáns és tekintélyes. Körötte zajlik a művészet…” (Koren) Mestyán Ádám szerint „az előadó, Vancsó Ödön közvetlensége, okossága lenyűgöző, a matematikus számára idegen terepen mozogva sok színészt megszégyenítő jelenléttel és hitelességgel ’játszik’.” Halász továbbmegy, amikor az előadóról szólva kijelenti: „Egy kicsit Óz, egy kicsit Cipolla, egy kicsit Öveges József.”

Jelenet az előadásból. Fotó: Hapák Péter
Jelenet az előadásból. Fotó: Hapák Péter

Hogy kerül ide a tánc? „A rendező két funkciót szán az előadásban a táncnak. A mozdulatok gyakran az előadó háttereként, mintegy szemléltető segédanyagként funkcionálnak. Másrészt hosszabb önálló táncbetétek szakítják félbe az előadót, ekkor a táncot mint önálló jelentő formát láthatjuk.” Továbbá Mestyán számára „a darabban nemcsak a nevettetés eszköze a balett, hanem funkciója is van: a véletlen egyik formáját, az egyensúlyvesztést illusztrálja.”

Hiszen a színpadon látható gegek és sziporkák szintén a véletlenből táplálkoznak. Csak egy emlékezetes példa a sok közül Mestyán Ádám összefoglalásában: „Az előadás visszatérő show-szerű eleme, hogy Vancsó a közönségtől kér egy számot 1 és 63 között, majd a (véletlenszerűen) választott számhoz tartozó zenei anyagot CD-ről bejátssza, és a táncosok – egy-egy szólamot megtestesítvén – térbe rajzolják a zenei effekteket.”

Halász Tamás összegzése szerint „Tánc és matematika végessége és végtelensége, szellemessége és kijátszhatósága e remekbe szabott játék muníciója. Szabó Réka valóban tanít, de nem a konkrétumokra helyezi a hangsúlyt.”

Kapcsolódó cikkeink:
Műfajidegenek – Tünet Együttes: Alibi
Komfortos álmok – Tünet Együttes: Nincs ott semmi…

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek