Csáth Géza

„CSÁTH MÉGIS ELÉG NAGY MAGYAR ÍRÓ”
Beszélgetés Szajbély Mihállyal

„Művészetté próbálom zülleszteni azt, ami már örökre több annál” – írja Esterházy Péter a Csáth Géza fantasztikus életében. Szajbély Mihály nemrégen megjelent, Artisjus Irodalmi Díjjal kitüntetett „régimódi monográfiája” megpróbálja rendszerbe foglalni azt a sokféleséget, amit Brenner József vagy ismertebb nevén Csáth Géza szerteszét hagyott örökül. VLASICS SAROLTA INTERJÚJA.

Tovább a cikkhez

X+Y=?
Gelléri Andor Endre: Femicska csókjai

Jelen írás címe azonos a mártír magyar író kötetben frissen közzétett egyik novellájának címével – de mint kérdés arra utal: mennyivel és miként gyarapíthatja az életművet (ismeretét, feldolgozását, olvasói megbecsültségét), hogy immár huszonhat írásával többet számlálunk? TARJÁN TAMÁS RECENZIÓJA.

Tovább a cikkhez

SUB ROSA?
Csáth Géza: „Méla akkord: hínak lábat mosni”

Gyermek naplójában jobbára a későbbi ifjút keressük, kamaszéban a majdani felnőttet. Főként, ha a naplóíró nevezetes személlyé vált. Csáth Géza e naplóját – Naplófeljegyzések 1897–1904 – tízévesen kezdte, s a tizennyolchoz közelített, amikor a végére kitette az „adieu”-t. TARJÁN TAMÁS KÖNYVISMERTETÉSE.

Tovább a cikkhez