Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
szepmu 20240224 revizor
magveto krasznahorkai 20240117

„KULTÚRA VÁR REÁD, ELVTÁRS”

Színház és politika. Színháztörténeti tanulmányok, 1949-1989
2008. jan. 2.
1949-ben az Operettszínház gazdasági osztályának kérésére a Színházi Főosztály engedélyezi, hogy Hadics Lászlónak télikabátot vásároljanak 800 forint értékben. Boldog idők? JÁSZAY TAMÁS KRITIKÁJA.

szinhazespolitikaA gondoskodó, alattvalói testi épségére gyengéd szeretettel figyelő pártállam létezésére vonatkozó következtetést levonni ebből túlzás volna, a példa viszont jól illusztrálja egy egész korszak nyakatekert gondolkodásmódját. A nagylelkűség effajta megnyilvánulása persze inkább kivételes alkalomnak számított, semmint általános gyakorlatnak. A világháború után létrejött Színházi Főosztály szerény létszámú apparátusának alighanem ideje se volt hasonló apróságokkal foglalkozni, hiszen a fővárosi és vidéki színházi élet teljességét kellett felügyelnie. Munkatársainak feladatai közé tartozott a cenzori tevékenységen kívül többek között a színházi próbák és előadások látogatása, a műsortervek kidolgozása, a Sztanyiszlavszkij-körök szervezése, a társulati üléseken való részvétel és így tovább.

Az 1945 után gyorsan újjászerveződő színházak – a meggyötört tömegek érthető módon szórakozásra, kikapcsolódásra vágytak – a Magyar Dolgozók Pártja 1948-as létrejöttével egyre gyanúsabbak lettek: a nem elég kommunista teátrumokra hamarosan bezárás és összeolvasztás várt. A rendszer nem tűrhette el a prosperáló „üzletszínházak” működését – utóbbiak egyébként meglehetősen ügyefogyott módon igyekeztek megfelelni a fentről érkező elvárásoknak, például műsoraikba balos mondatokat és jeleneteket erőszakoltak. A megoldás a kultúrpolitika kiemelkedő területének számító színházi életben megegyezett a másutt már bevált módszerrel. Az államosítás lett a biztosítéka annak, hogy a Révai József által egy minisztériumi ülésen feljegyzett mondat valósággá váljon: „Uj darabok – uj stílus, uj embertípus.”

Az OSZMI által kiadott, Gajdó Tamás szerkesztette, Színház és politika című kötet ezt a törekvést, valamint felemás eredményeit veszi górcső alá, amikor a magyar színháztörténet meghatározó korszakának, a rendszerváltozás előtti négy évtizednek a színház(politika)i trendjeiről, meghatározó alakjairól és csoportosulásairól közöl résztanulmányokat. A könyvnek nem feladata, és szerencsére meg se kísérli az átfogó panoráma megfestését. (Az majd a Magyar színháztörténet című, évtizedes könyvszéria soron következő, éppen az 1949 utáni történésekkel foglalkozó kötetének lesz a feladata – ha egyszer elkészül.)

Számos, a fentihez hasonló sztorival örvendeztet meg a kötet, bár az informatív, valóság alapú pletykák iránt vonzódóknak mégsem ajánlanám, hiszen szaktanulmányok sorozatáról van szó. A szemléletes kabátvásárlási ügy Korossy Zsuzsának a kötet gerincét adó – a könyv majd’ egyharmadát kitevő – kimerítő tanulmányában szerepel, melyben a Rákosi-korszak első felének kultúrpolitikáját jórészt levéltári források alapján járja körbe a kutató. Abszurd direktívákról, megmosolyogtató és bizarr kezdeményezésekről is számot ad tanulmánya, miközben precízen rajzolja fel a központosított színházirányítás szervezeti és strukturális hátterét, a műsorpolitika sarokköveinek bebetonozásától a nagyhatalmú döntnökök személyes torzsalkodásáig. (Sokszor ha nem is kísérteties, de elgondolkodtató a hasonlóság a közeli jelen és a félmúlt egyes színházpolitikai történései között.)

Megtudhatjuk, hogy a színházi élet átalakítása közben a párt figyelme még arra is kiterjedt, hogy a színészek bohém életmódját megváltoztassa, amit a művészek és az üzemi dolgozók közötti kapcsolatok elmélyítésével kívántak elérni. Az üzemszerűen újraszervezett színházak műsorpolitikai elveibe ad betekintést a Zeng az erdő című, mára elhalványult dicsőségű operett (!) szüzséjének felidézése. A téma örökzöldnek aligha nevezhető, hiszen a nyári gyakorlaton lévő agrárfőiskolások és a tiszai erőmű fiataljainak a villamosításért folytatott versenyét járja körül. (Hont Ferencnek szintén a kötetben szereplő lakonikus naplóbejegyzése eligazít az opusz egy 1956-os előadásának színvonaláról: „Kecskeméti színház. Zeng az erdő. Operett. Brr.”) És persze szó esik a kevésbé kedélyes emlékekről is: a Szózatot „fasiszta módon” szavaló Tímár József Major Tamás szíves közbenjárására kerül vasesztergályos átképzőbe 1950-ben.

1956 a kötet szimbolikus középpontja. Székely Györgynek a Hont Ferencről írott pályaképét olvasva a XX. század meghatározó jelentőségű színházi szakembere és az őt gyakran lehetetlen helyzetbe hozó pártpolitika közötti küzdelem képe rajzolódik ki. A harc pikantériája, hogy Hont hithű kommunista volt, többek között erről is tudósítanak a Csiszár Mirella szerkesztésében közzétett, 1956-os naplóbejegyzései. A Hont által 1941-1979 között, barátja, Radnóti Miklós biztatására vezetett, több ezer oldalt kitevő „percnaplóit” ma az OSZMI őrzi – arról, hogy hogy nem hétköznapi olvasmányról van szó, a rövid részlet is tanúskodik.

Újra ’56: Czékmány Anna izgalmas, a kortárs historiográfia legfontosabb elméleti kérdéseit összegző, azokra reflektáló tanulmányt közöl, melynek kiindulási és végpontja a magyar forradalom. Egy nagyobb ívű munka elméleti alapvetésének tekinthető dolgozata kimondatlanul is reflektál a kötetet bevezető, Fikció és történelem című, hasonló kérdéseket – terjedelmi okokból sokszor felszínesen – boncolgató beszélgetés szerkesztett anyagára. És – legalább közvetve – szintén szükség volt 1956-ra az Egyetemi Színpad létrejöttéhez: Nánay Istvánnak a színpad történetéről nemrég megjelent összefoglaló művének néhány vonatkozó részlete itt is olvasható.

Gajdó Tamásnak a vizsgált korszak utolsó két évtizedét sommázó írása zárja a kört: a „másszínház” születése és jelesei, Ruszt József, Paál István, a „Gáborok” (Székely és Zsámbéki) tevékenysége, Szolnok és Kaposvár, Ács János Marat/Sade-ja, "a Katona" legendája… Ez már ismerős vidék. Megérkeztünk.

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek