Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
szepmu 20240224 revizor
magveto krasznahorkai 20240117

ARCPLASZTIKÁVAL A MÚLTTAL SZEMBEN

Phoenix bár
2015. aug. 5.
A traumatizált arc és múlt restaurálásának lehetetlenségét feszegeti Christian Petzold új filmje. A Phoenix bár az eltékozolt nagy lehetőségek filmjeként vonulhat be a német rendező filmográfiájába. GYENGE ZSOLT ELEMZÉSE.
„Rekonstrukció… illetve hát helyrehozatal” – hebegi zavartan Nelly barátnéja, mikor a koncentrációs tábor túlélésének nyomait eltüntetni hivatott közelgő plasztikai műtétről beszél. A kor orvostechnikai színvonalának megfelelően a műtét alapvetően jól sikerül, de az eredetivel való hasonlóság jóindulattal is csak részleges. Ez a kiinduló szituáció egyből figyelmeztet arra, hogy a film nem közvetlenül a holokauszttal, hanem a borzalom utáni továbbélés, a túlélés stratégiáival foglalkozik. Vagyis nem az a kérdés, hogy pontosan mi történt Auschwitzban, hanem az, hogy vajon a traumával való tudatos együttélést, továbbélést választjuk, vagy inkább megpróbáljuk felülírni, elfelejteni, elfojtani, és úgy teszünk, mintha semmi sem történt volna.

A saját eredeti arcát jórészt elvesztő Nelly Lenz – Nina Hoss sematikus, fád alakításában – szíve szerint ez utóbbi utat választaná, szeretne visszatalálni háború előtti önmagához, és ezzel együtt a világba és a férjébe vetett hitéhez – az ártatlansághoz. E problémafelvetés azért érdekes, mert megkerüli a holokauszt ábrázolásának, tárgyalásának két legfontosabb paradigmáját. Az elsőt Alain Resnais Éjszaka és köd című 1955-ös dokujához szokás kötni, amely a koncentrációs táborokban készített archív felvételeket a jelen képeivel keveri, Resnais egész munkásságához hűen arra híva fel a figyelmet, hogy a régit és újat keverő emlékezet az igazság letéteményese. Vagyis nem önmagában az „objektívan” feltárt múltat, hanem annak emlékezetünkben meglévő, közvetlen vagy mediálisan közvetített nyomait kell vizsgálnunk. Ezzel szemben a nyolcvanas évek közepére egy évtized alatt elkészülő Lanzmann-féle Shoah azért volt fontos, mert a nyilvános emlékezetképek helyett a túlélő egyéni traumáján alapuló tanúságtételre fekteti a hangsúlyt, miközben az archív képi anyagok tilalmát állítja (ezen alapul a Saul fiát érő francia kritikai ellenszenv).
A Phoenix bár különlegessége tehát abban rejlik, hogy elvileg az individuális traumán alapuló tanúságtételről szólhatna, ám a főszereplő nem az emlékezést (Resnais) vagy a tanúskodást (Lanzmann), hanem a felejtést választja. Ilyen értelemben a rekonstrukció, a műtét, ha nem is képes a traumatikus életszakasz teljes kitörlésére – hiszen nem tudunk visszatérni a megelőző állapothoz –, a sérülések eltüntetésére alkalmas. A sérülés látványától megszabaduló, nem deportált férjét felkutatni kívánó Nelly végül akarata, szándéka ellenére válik tanúvá, így története végül a feldolgozhatatlan traumáról szól.
Jelenetek a filmből
Jelenetek a filmből
A történet alakulásának fontos eleme, hogy nem egy, hanem két rekonstrukcióval találjuk szemben magukat – mivel ez elég hamar kiderül, nem árulunk el titkot. Az amerikaiak Phoenix nevű bárjában (innen a cím) mosogató Johnny, Nelly férje, nem ismeri fel az őt megtaláló, halottnak vélt nőt, de a hasonlóságot észrevéve megpróbálja felhasználni az örökség megkaparintására. Ehhez arra törekszik, hogy a megfelelő hajviselet, kézírás és ruhák révén Nelly háború előtti szimulákrumát állítsa elő – teszi ezt annak ellenére, hogy a dolgot közelről ismerő nő többször figyelmezteti, nem így néz ki az, aki néhány hete szabadult a lágerből. Azzal, hogy a korábbi ismerősök régi Nelly iránti vágyára apellálva nem feltételezi, hogy azok ezen fennakadnának, egy a filmben csak alig érintett, de rendkívül fontos dologra reflektál. Az ilyen típusú, a traumát meg nem történtté tevő rekonstrukció nem a túlélők, hanem a ki tudja minek köszönhetően itthon maradtak (elkövetők, ügyeskedők, árulók) érdekét, bűntudatuk csökkentését szolgálja. Lanzmann épp ezért tekinti mindennél előbbre valónak a túlélő traumáról való tanúságtételét.
Mindezek azonban olyan problémafelvetések, amelyek a film alapjául szolgáló, ’60-as évek elején íródott regényben is megtalálhatók, így az a kérdés, hogy mit tesz ehhez hozzá a film médiuma. Ebből a szempontból számomra az a leginkább érdekes ebben az adaptációban, hogy nagyon nyilvánvalóan rámutat arra, hogy Christian Petzold, a kortárs német film egyik legkiemelkedőbbnek tartott alakja mennyire nem tud képben gondolkodni. Amellett, hogy maga a történetmesélés minden momentuma rendkívül irodalmias, szövegben történik, arra sem figyel, hogy a rekonstrukció ebben a formában elsősorban képi probléma. Azon túl, hogy az orvos és a barátnő a műtét alapjául szolgáló régi fotókat nézegeti, semmi sem utal arra, hogy itt nem (csak) egy identitás, hanem egy kép helyreállításáról, restaurálásáról van szó.
A képek forrása: MAFAB
A képek forrása: MAFAB
Korábbi, nagy kritikai sikert aratott munkáiban Petzold amerikai műfajokat vagy konkrét történeteket, filmeket európaiasított, vagyis látott el a sztorin túlmutató mélységgel, illetve a képkezelésben és színészvezetésben megmutatkozó nyerseséggel. Legutóbbi két munkájában viszont megfordította az irányt, és európai (illetve főleg német) témákat kezdett el amerikaiasítani. E tendencia előző darabja, a Barbara még kifejezetten jól sikerült, hiszen az NDK szorításában vergődő orvosnő története, a néhány modorosra hangolt fordulat, jelenet ellenére a nagyszerű színészi munkának köszönhetően mély emberi dimenziókkal tudta átitatni a kelet-európaiak számára jól ismert történet kliséit.
A Phoenix bár projektjét ellenben leginkább a ’győztes csapaton ne változtass’ elv határozta meg, ezért is került újra Nina Hoss és Ronald Zehrfeld a fő szerepekbe. Ezúttal azonban az amerikai melodráma rosszul értelmezett, így kiüresedett manírjai nem hagytak helyet a papírmasé figurákként mozgó színészeknek, akik ahelyett, hogy jelenlétükkel megvalósítanák, pusztán végrehajtják a forgatókönyv utasításait. A Phoenix bárt azért vártam kifejezetten nagy érdeklődéssel, mert a rendező azt a Harun Farocki videóművészt kérte fel közreműködőnek a forgatókönyvben, aki az elmúlt két évtized során a holokauszt kortárs művészeti feldolgozásában teoretikusan, érzelmileg és vizuálisan talán a legizgalmasabb munkákat produkálta. Petzold azonban nem tudott a lehetőséggel élni, így egy ellágyított, a konkrét történeten kívül nem sok asszociációt lehetővé tevő tucatmunkát hozott létre, amely ennek ellenére azért több alkalommal képes valóban magával ragadni a nézőt.
 

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek