Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
szepmu 20240224 revizor
magveto krasznahorkai 20240117

KÉTFÉLEKÉPP NÉZHETŐ DOLGOK KICSINY TÁRHÁZA

Lech Majewski és Orosz István plakátjairól
2023. okt. 27.
lech majewski revizoronline
2022 nyarán Lech Majewski kiállítását a Lengyel Intézetben Orosz István nyitotta meg. Vajon mi a közös a két grafikusban azon túl, hogy hasonló karriert futottak be, és máig megőrizték egyéni stílusukat a technológiai újítások, divatos trendek ellenére is? MARTINCSÁK KATA ÍRÁSA.

A számos nemzetközi díjjal elismert Lech Majewski művei megtalálhatóak a világ száz legjobb plakátja közt, ezenkívül évtizedek óta ő a legjelentősebb plakátesemény, a Varsói Nemzetközi Plakátbiennálé igazgatója. Orosz István Kossuth-díjas grafikusművész, animációsfilm-rendező, író, az említett varsói biennálé bronzérmes díjazottja, plakáttervező és animációsfilm rendező.

„…nos, ez az igazán érdekes. Olyan dolgokat megjeleníteni, vagy olyan világot fölépíteni, amely ott születik meg a rajzasztalon. Nem tudtam elképzelni, de valahogy mégis fölépül és láthatóvá válik. Ha valami olyan történik, amely engem is váratlanul ér, amelyre nem vagyok felkészülve, az teszi igazán érdekessé a szakmát.“ –  vallja Orosz István egy interjúban. Orosz Majewskihez hasonlóan már a pályája elején foglalkozott tervezőgrafikával: alkalmazott műveiben kettős jelentésű képeket, szimbólumokat használt. Mindig is a szürreális elemek és a geometrikus és optikus témák érdekelték.

orosz istván revizoronline

Orosz azon kevés magyar képzőművész közé tartozik, akiknek munkái megtalálhatóak a Tate Modern gyűjteményében, alkotásait rendszeresen beválogatják grafikai biennálékra és nemzetközi képzőművészeti kiállításokra. A krakkói Animációs Rövidfilmfesztivál különdíját elnyert Álomfejtő (1980) című filmje a mai napig legismertebb animációs filmjei közé tartozik. Lech Majewski plakátjai mellett tervezőgrafikai és oktatói tevékenysége meghatározó volt több generáció számára, ő animációs filmek helyett kortárs zenével foglalkozik számos képzőművészeti tevékenysége mellett. (Nem összekeverendő az azonos nevet viselő lengyel film- és színházi rendezővel, akinek a MoMA rendezett retrospektív kiállítást 2006-ban.)

Majewski ugyan a plakáttervezésre specializálódott, alkotásai mégis képzőművészeti értéket képviselnek. Ahogy az már a lengyel plakáttervezőkkel általánosságban lenni szokott, az egyes fesztiválok mellett számos színházi esemény plakátja is az ő keze alól került ki. Csakúgy, mint Tomasz Bogusławskinak, akit Majewski legnagyobb mesterének nevezett. A plakátra interdiszciplináris műként tekint, amelyben együtt kell működnie rendezőkkel, színészekkel, valamilyen módon meg kell tudnia vizuálisan fogalmazni, kinyerni az előadás ízét, velejét, visszatükrözni valamit a lényegéből.

A plakát ilyesformán visszhang; olyan visszhang, amely megelőzi az eseményt, vagy a színházi darab egészét közvetíti később a közönségnek. Az is fontos persze, hogy spoilert se tartalmazzon, miközben mégis felkeltse az érdeklődést. A lengyel plakátiskola mesterei már korán tisztán látták, hogy a plakát kulturális értéket képvisel, sőt többet annál: önálló képzőművészeti műfaj. Az olyan mesterek, mint Henryk Tomaszewski, Jan Lenica, hamar kialakítottak egy egyéni hangvételű, ugyanakkor humorral, gyermeki játékossággal egyaránt rendelkező designvonulatot, amely már a kezdetektől összeért a lengyel kultúrával.

És akkor újra itt a bevezetőben feltett kérdés: hogyan kerülhet egymás mellé Orosz és Majewski? Míg Orosz egyértelműen optikai illúziókkal játszik, például a kép a képben motívumával, vagy éppen a trompe-l’œil technikával, addig Majewskinél is megtalálható ugyan a két irányból nézhetőség jelensége, bár ő inkább kollázsszerűen alkalmazza azt. Míg Majewskinél ez inkább a humor forrása, addig Orosz grafikusként – Hans Holbein Követek című festményéhez hasonlóan – több esetben él az anamorfizmus technikájával, és kétértelmű, kétféleképpen nézhető képkompozíciókat hoz létre.

lech majewski revizoronline

Majewski plakátkompozícióin a néző elé tárt látványnak énekelnie, kiabálnia és csábítania kell: a plakát nézőjét bizonyos értelemben be kell csapnia, játékra kell hívnia, a lengyel plakátművészet nagyjaihoz hasonlóan. Félméteres nagyságban kinyomtatott tervezőgrafikai munkáit nézve talán nem okoz meglepetést, hogy Majewski képzőművészeti tevékenységén túl oktatással és zenével is foglalkozik, így sokszor játszik a kihagyás, elhagyás technikájával. Plakátjait egyéni hangvétel és sajátos dinamika jellemzi – mintha csak zenélne.

A lengyel képzőművészettől nem idegen a Majewski által is oly sokszor alkalmazott, kétféleképpen nézhető kép jelensége, vagy a játék a kettős jelentésekkel, hiszen már Lengyelország felosztásának idején kialakult az a sajátos kultúrpolitikai közeg, amely implicit és rejtett jelentéseket alkalmazott nem csak a képző- és iparművészetben, de a kortárs költészetben és az irodalomban is. (Elég pusztán Jan Matejko történelmi tematikájú festményeire gondolnunk.) Az egyes művészeti területek tehát értelemszerűen hatottak egymásra, és a sokszor kétféleképpen értelmezhető jelentéstartalmakkal rejtvényeket kínáltak a plakátok nézőinek.

Nem okoz az sem meglepetést, hogy Majewski varsói akadémiai diákévei alatt professzora Henryk Tomaszewski volt, akit a lengyel plakátművészet atyjának is neveznek. Ahogy Majewski fogalmaz: „A lengyel plakátszervezők individualisták voltak. Ellentétben, mondjuk, a svájci iskolával, amely egyfajta kiszámítható mintát jelentett, ők sokkal emocionálisabb, szubjektív irányt képviseltek.” Nemcsak dadaista motívumok, mint például fényképek és rövidítések jelentek meg, de akciófestészeti eszközöket is alkalmaztak. Lengyelországba a világ minden részéről áramlottak tanítványok, csak azért, hogy Tomaszewskinél tanulhassanak. Akkoriban a koncepció számított, és az eszközöket ennek megfelelően választották ki, és ez a fajta konceptualizmus jól érződik Lech Majewskinél is.

A Tomaszewski-korszakot természetesen számos hullámvölgy követte, a hetvenes években kialakuló tendencia, mikor is a grafika és az illusztráció különvált, a gyermekkönyvillusztráció az alkalmazott művészeti ágak kistestvére lett, és kifejezetten presztízs nélküli szerepbe került. A kilencvenes évek eleji hanyatlás után a lengyel plakát mostanra azonban visszatért a fénykorába, és a kortárs lengyel alkalmazott művészet egyik kiemelkedő ágává vált.

orosz istván revizoronline

De vegyünk szemügyre közelebbről egy konkrét példát: Majewski Cat Sticks Poster címet viselő filmplakátján például egy jin-jang arc jelenik meg, amelynek negatív kivágásában szintén két félprofil sziluettje vehető ki, hasonlóan Orosz Faust-kompozíciójához, ahol szintén kivehető a háttérben egy koponya.

Orosz István 2004-ben az Ernst Múzeumban megrendezett egyéni kiállításán, Keserű Katalin művészettörténésszel közösen pöttyöket tett a padlóra, amely jelezte a látogatónak, hogyan lehet a legjobban vizsgálni optikai illúzióktól hemzsegő képeit. Bár Majewski nem él efféle segédeszközökkel, plakátjait gyakran csak második pillantásra lehet összefüggéseiben látni, a humor nyelvét dekódolni. Lech Majewski Lengyel Intézet-beli kiállításához 2022-ben Orosz István plakátja mise en abyme technikát alkalmaz, és a kép-a-képben motívumot egy plakátot tartó alak kezében vehetjük szemügyre, míg a háttérben a szürreális elemként ható szemgolyók jelzik, hogy itt vizuális tartalmakra lehet elsősorban számítani. Az, hogy a lengyel plakátiskola egyik legnagyobb alakja Budapestre látogatott, nem elhanyagolható jelentőségű esemény, amelyről Orosz plakátja is tanúskodik.

S míg Orosz István a képzőművészet felől indult, és onnan lépett át a plakátművészetbe, addig Lech Majewski éppen fordítva közelített, és plakátművei váltak képzőművészeti minőségű alkotásokká. Az is elmondható mindkét alkotóról, hogy barátságukon túl sokat vettek át egymástól, és a mai napig inspirálják a fiatal pályakezdő művészeket nem csak Lengyelországban és Magyarországon, de világszerte. Bízzunk benne, hogy kétféleképp nézhető dolgaikkal hamarosan újra találkozhatunk Budapesten is.

 

mazurka vagy polonéz lengyel hónapok waclaw felczak alapítvány

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek