Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
szepmu 20240224 revizor
magveto krasznahorkai 20240117

AZ ÖREG FIÚ

Krúdy Gyula Összegyűjtött Művei – Publicisztikai írások 2., 11. kötet
2008. máj. 12.
A süvölvény újdondász rövid nagyváradi tartózkodásának és budapesti bejövetelének éveit tárja elénk a Kalligram sorozatának kurrens kötete. LÁSZLÓ FERENC ÍRÁSA.

S bár az extenzív feltárás számos eddig ismeretlen szöveggel gazdagít, mégis e könyvet olvasva válik igazán aggasztóvá a tény, hogy a Krúdy-kiadás kritikain aluli.

Krúdy Gyula 1895 decembere és 1900 januárja között keletkezett publicisztikai munkásságának lehetőségig teljes anyagát foglalja kötetbe a Kalligram sorozatának 11. darabja. Az újságírói rangemelkedés évei ezek az ifjú (még 1900 januárjában is mindössze csak 21 éves) ember számára: útja vidékről a millenniumi Budapestre, a slapajfeladatoktól a tekintélyesebb zsánerek felé halad. Debrecenből előbb Nagyváradra, a Szabadsághoz szegődik, ám fejedelmi bevonulása a Pece-parti Párizsba, amiről Nagy Endre is megemlékezett az Egy város regényében, kissé megtévesztő – Krúdy mindenes zsurnalisztának, bértollnoknak szerződött Laszky Ármin lapjához. Feladatai módfelett vegyesek: temetési beszámoló, tudósítás az izraelita nőegylet koncertjéről, vagy épp könyvrecenzió ifjabb Kocsán János verseskötetéről. Ez utóbbi cikkben (Csendes dalok) Krúdy megvesztegethetetlen ítéletén ámulhatunk: “Ez teszi Kocsán verseit kiemelkedővé a napi termelésből. A gondolatbőség. Sok a gondolata, a ragyogó ötlete, amelyek ügyesen, sőt sok helyt briliánsan nyiladoznak meg. A könyvből a következő mutatványt közöljük: A szerelmes madárka. Ingó-bingó rózsaszálra / Rászállott egy kis madárka, / Egy szerelmes kis madárka. / Szúró tövis megsebezte / S a kis madár elszállt messze / Elszállt messze megsebezve….”

A Laszky által kiadott klapanciagyűjtemény méltatásánál rangosabb feladatok várták Budapesten, s a millenniumot követő pár év során Krúdy számos tekintélyes orgánumhoz bedolgozta magát (a Magyar Csendőrön kezdve) mind formásabbá váló tárcáival. A nosztalgikus öreglegény hangja is rendre feltűnik már e cikkekben, s ha mosolyogtató is némiképp a kamaszos spleen (“amikor …ezeket olvastam ezelőtt tíz esztendővel” – írja 18 évesen jegyzett visszatekintésében), a felvett póz a szemünk előtt alakul át tartássá.

KRUDY Muvei 13Bezeczky Gábor és Szatmáry-Horváth Anna böngészi fáradozásaiért csak hálát érezhet az olvasó, ám a szerény jegyzetapparátus (Bezeczky Gábor és Hradeczky Móni munkája) annál komolyabb problémákat vet fel. Súlyos méltánytalanság lenne ugyan e sorozaton a kritikai kiadás módszertani ismérveit számon kérni, de a főszöveghez csatolt jegyzetek információínsége mégiscsak aggasztó. Az tán a kisebb gond, hogy a napi kulturális és politikai eseményeket kommentáló Krúdy-írásokat e jegyzetszűke magyarázat nélkül hagyja (például mi volt légyen az ominózus Kanczel-paragrafus?), az viszont már súlyosabb, amikor a publicisztikai zsengék és a későbbi nagy művek kapcsolata marad körvonalazatlan. A kötetben ugyanis két Kálnay László-recenziót is olvashatunk az ifjú Krúdy tollából, anélkül, hogy említés esnék a regénybeli Szomjas Guszti alakjáról, s miközben lelkesen üdvözöljük az Előkelő Világ Szilveszter (Szylveszter, Sylvester) álnevű szerzőjének megnyugtató azonosítását, alkalmasint okkal hiányoljuk e névhasználat elhelyezését Krúdy életművében. S egy utolsó példa: két 1896-ból származó cikk is azt a látszatot kelti, mintha a szerző Párizsból küldené írását, mintha valóban látogatást tett volna A vasgyáros szerzőjénél, mintha találkozott volna egy szalonban Marcel Prévost-val. Ám minderről szava sincs a jegyzetnek, s csupán a fülszöveg egyetlen kurta kitétele (“talán Párizs érintésével”) exponálja a korántsem érdektelen kérdést: vajon Krúdy járt-e egyáltalán tudósításainak színhelyén?

Kapcsolódó cikkünk:
Bán Zoltán András: A válság évei / Krúdy Gyula Összegyűjtött Művei – Regények, nagyobb elbeszélések 6., 10. kötet
Bán Zoltán András: A nappali és éjszakai kéz / Krúdy Gyula Ö.M. – Álmoskönyv

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek