Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
szepmu 20240224 revizor
magveto krasznahorkai 20240117

MEGHALNOD IS EGYEDÜL KELL

Interjú G. István Lászlóval
2019. jún. 21.
Kegyelemről, betegségről, apáról és apahiányról is beszélgettünk új, Földabrosz című kötete kapcsán G. István Lászlóval. MARTON ÉVA INTERJÚJA.
G. István László: A Nem követtem el című verseskötetem kríziskötet volt, de az utolsó versében megjelenik a kegyelem. A két könyvet az is összeköti, hogy mind a kettő apaközpontú kötet, csak más nézőpontból figyel. A Nem követtem el beszélője még küzd az apa-imágóval, a mostani könyvemben mintha azt az átalakulást kellene megélni, hogy belőlem lett apa. A gyerekkel való viszonyban tudattalanul átöröklődik az apakép is, ahol a fiú helyettesíti az apát – mit kezdhet ezzel a lelkiismeret? „The Child is father of the Man” – mondja Wordsworth, egész más értelemben, de mégis…
 
R: Édesapád halála után megsűrűsödtek a gyerekkorról, az apáról szóló verseid. Az apaképpel való küzdelmet felváltotta az elfogadás, a megnyugvás. 
 
GIL: Az ember a saját apja lesz, átöröklődnek azok a gesztusok, mozdulatok, amiket addig kívülről, ellenpólusként nézett, bár a mi kapcsolatunk nem szokványos, inkább különleges volt. Nem volt közöttünk mitologikus ellentét, a theomachiát elindító harc, de valami furcsa apaképpel, az apám tudattalanjával mégis meg kellett küzdeni. Ezek alakulnak, rendeződnek át a „gyerekvárás” záró ciklusában, és kapnak más hangsúlyokat. Nagyon nehéz kérdés, hogyan lehetsz gazda a saját idődben, a saját életteredben. A Földabrosz című kötet, különösen annak pillérciklusai ezt próbálják körüljárni. Simon Balázs – aki nagyon fontos az életemben, saját hangom megtalálásában – utolsó kötetének záró nagyversében a gazdává lenni kérdésről ír. A Földabrosz is a gazdává lenni problémáját járja körül. Az első és az utolsó ciklus centripetális, megtalálják azokat az erőket, amelyek a Földön tartanak. A közte lévők egyfajta lebegést hoznak, máshogy tartanak tükröt. Ha belenézel, nem a saját arcod néz vissza, hanem valami sorslehetőség, kísértés, ami elvisz a saját életed középpontjából. Konvex tükrök, mint az egyik versem címadója is, amik nem azzal szembesítenek, hogy mi vagy, hanem azzal, ami lehetnél, a tudatalattiddal, amiről nem tudsz. Az első és az utolsó ciklus mintha berendezné azt a lakhatatlanná, élhetetlenné vált krízisteret, amit a Védőbeszédek járt körül. Van nehézkedése, „súlya, lódulása” sorsképlet szerint is, nem csak a szövegben. Nagyon leegyszerűsítve ezek szerelmes- és gyerekversek. De jóval többről van szó, mert a „partra szállottam, levonom vitorlám” élethelyzet komplexitását bontják ki. Kegyelmi történések, ugyanakkor borzasztó törékenyek, nagyon kell vigyázni rájuk, mert az ezt megfogalmazó hála és áhítat könnyen elmegy a giccs irányába. A munka itt azzal lesz, hogy megtartsa az összetettebb rétegeit a könnyen azonosítható sorseseményeket megidéző nyelv, ami első olvasatra homogénebbnek tűnik.
 
R: A korábbi családról, szerelemről, kapcsolatokról szóló verseid inkább a hiányokat mutatták meg, azok törékenységét, mulandóságát. A mostani kötet lágyabb, líraibb.  Ehhez új nyelvi eszközöket kellett megtalálnod?
 
GIL: Eruptívabb volt, nem kellett a „vegykonyhában” hosszan kevergetni, hogy ennek a sodródó, felrobbanó vallomáshangnak legyen tere, legyenek sötét szálai. A boldog házasságnak –  s ennyiben a homogenitás nem igaz – is rengeteg árnyképpel kell megküzdenie ahhoz, hogy önmagát adja, s ne az idealizált formának örüljünk.
 
R: A Nem követted el című kötet megszólalója többnyire harmadik személyben beszél, úgy tűnik, hosszú volt az út áttérni a személyes énre.
 
GIL: Ott is voltak személyes megszólalások, de valóban Kandi, a persona eltávolítja ezt a személyes hangvételt. Itt, miközben bármennyire közel is megy az ember, akkor is egy konstruált beszélőt talál. Nem „én beszélek”, megfogalmazódik ez a személyesebb, tőlem kevésbé eltávolítható, az önéletrajzi adataimmal is igazolható hang. Hogyha ez működik, akkor rengeteg tudattalan szinten is gazdagodik a sorsélmény, és nem csak az egynemű kegyelmi történet adódik.
 
R: Az apa halála, az elfogadás mennyiben változtatta meg az íráshoz való viszonyodat? Felszabadított? Vagy nehezebbé tette az írást a párbeszéd hiánya?
 
GIL: Is-is. Persze, hogy ott a felszabadító tér is, hogy most már, ha azt mondják, Géher István, nem rezzenek össze, hogy az nem én vagyok. Abból a mikroklímából, ahol ezek a finom szellemi-cserebomlások negyven év alatt megtörténtek, ki kellett kerülni, s a helyére nem tudott új tér szellemi értelemben odaférni. Nem is lehet, viszem magammal, most egyszemélyben kell lefolytatnom ezeket a dialógusokat.
 
R: Nagyon sok esetben, ahol ugyanazt az alkotói pályát műveli a szülő és a gyerek, megtörténik egy eltávolodás, egy tudatos leszakadás. Nálatok nagyon sok a kapcsolódási pont, mégis nagyon más hangon szólaltok meg.
 
GIL: A vers erősségéhez, a vers olvasásához való viszonyunk nagyon hasonló, de nem zavartuk egymás hangjait, más regiszteren, máshogy szólnak. Már rögtön a kezdetekkor éreztük, hogy más múzsa diktál, ezért is nem zavartuk egymás köreit. Kamaszkoromban sem éreztem, hogy megírják előlem a verseim. Volt valami tudattalan munkamegosztás, közben pedig apám verseim első olvasója lett, a műhely egymás elvárásainak megfelelően alakult. A velem maradt belső hang legalább olyan élő, mint az igazi, nem lehet a gyásszal, az apa hiányával letenni. Az apai tekintély szellemképe sem tűnt el.
 
R: A Földabrosz lezárása egy ciklusnak, új kapukat nyitott a verseidnek. Szerepet játszik ebben az apai van és nincs?
 
GIL: Nem annyira a hang, inkább a tétekhez való viszonyulás változott meg. Közel az ötvenhez ezek a tétek tisztulnak. Korábban ebből a szempontból védettebb térben élted meg sorstétjeidet. A betegség erős sorsformáló ereje, az a tíz év egyedül hagy az élettétjeiddel, mint ahogy majd meghalnod is egyedül kell.
 
R: A Fogvatartott ciklus éppen erről beszél, hogy bár túl vagy a betegségen, ott van a sejtekben a lenyomat. A félelem ott maradt. A betegség mint téma, fogva tart?
 
GIL: Ezekben a versekben a tudattalan történetformáló ereje látszik, persze, ha a saját életemre vetítem, ez a betegség képe. De igazából olyan emléknyomokról van itt szó, amelyek nem a saját életemhez tartoznak, hanem valami sokkal kiszolgáltatottabb árnyéklétnek a zsigeri élményei.
 
R: Mint az intézetről, az intézeti létről szóló versek, ahol az intézet metaforája a függésnek.
 
GIL: Ami arról is szól, hogy ebből a rémálomból hogyan lehet kikerülni. De a többi középső ciklus is kifele visz. Az intézeti versekhez képest letisztultabban, elvontabban, sűrűbb mitologikus álomban próbálja ugyanezt a tudatalatti csapdahelyzetet tartogató életet megmutatni. A Távolodó ciklus azt az elfojtást járja körül, hogyan kerül az ember a saját sorsán kívülre, hogyan nem talál bele a helyére. A Farkas bujkál az emlékezet, a családi múlt kibeszéletlen traumáiról, a jelen közérzeti élményeinek elfojtásáról szól. Van egy természetes amnézia, mikor belebotlunk társadalmi kérdésekbe, mint a menekültkérdés, amikkel nem akarunk szembenézni. Ez, mint egy nem önként vállalt anatéma jelen van, csak áthangszerelve, elemelkedve az aktuálpolitikai kérdéstől. Őket látom, és magamat látom kiközösítve. Nagy elfojtástörténetekkel kell megküzdeni, s hogy az emlékezetet mennyire kell élesíteni, s az életbenmaradás miatt az elfojtás bizonyos részleteit tudatosan kitisztítani, ez nagyon összetett dolog.
 
R: Bár verseidben megjelenik a közéletre való reflektálás, mindig feloldódik. 
 
GIL: A közéleti kérdések átalakulnak a mélytudat zenéjévé, orfikusabb szintre szállnak le. A Bujdosódal a politikai közérzet elfojtásáról is szól, hogy mi történik, amikor igazából nem lehetne semmit se csinálni, csak erre a dologra figyelni, s az ember meg épp most rendezné be a saját magán-életterét, mikor ezzel az inverz kiközösítési élménnyel szembesül. Ők lesznek földönfutóvá, és én találok Földre? 
 
R: Az első verseskötetedben is már nagyon hangsúlyos az álom jelenléte, ami mostani kötetedet is erősen meghatározza. Mitől vált ez nálad központi témává, hangulattá?
 
GIL: Ez valószínűleg azzal függ össze, hogy a tudatalatti zsilipjeit nyitom meg, amelyek mindig álomszerűek, szürreálisak, a letisztulás ellen ható energiákat mozgósítják. A Földabroszban, azt remélem, hogy a keretciklusok nem engedik ezt a lebegő álomerőt uralkodni, megkötik sötét sugallatait. A Földabrosz térkép, ugyanakkor ez a terített asztal, ami a lakoma képét is idézi. Hogy a gazda hogyan készíti el a lakomát saját magának és a környezetének, hogy tud otthont találni az idegenben. Ugyanakkor a Földabrosz azt is jelenti, hogy ez a Föld-anyagú keret, ami nem engedi az álmokat túlságosan rászabadulni az életedre, mit tud belőled felmutatni. Testtérképet kapsz, sorsszembesítő térképet, tájolást, hogy hol állsz? Mennyire szúr, mennyire okoz fájdalmat az iránytű? A teret is berendezi körém, bennem, velem (s talán nem helyettem) a Földabrosz.

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek