Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
szepmu 20240224 revizor
magveto krasznahorkai 20240117

OTTHONRÓL HAZAFELÉ

Nagyjátékfilmek / Mediawave 2010
2010. máj. 16.
Legyen szó családi drámáról vagy ifjúsági road movie-ról, az elveszett otthon keresésének motívuma rendre felbukkant a Győrből Szombathelyre költözött Mediawave nagyjátékfilmjeiben. NAGY V. GERGŐ ÖSSZEFOGLALÓJA.

Ha az idei Mediawave után a fesztivál újdonatúj otthonát – szigorúan csupán az alkalmasság szempontjából – az odahagyottal próbáljuk összemérni, vélhetően többségben lehetnek azok az érvek, amelyek a megcsalt szülőváros érdemeit fogalmazzák felül. Arra való tekintettel azonban, hogy a rendezvény szervezői hosszas politikai csatározások után, szinte kényszerpályán mozogva választották az önkéntes száműzetést, ésszerűbb arra figyelmezni, amiben a befogadó város tromfol az elődjére. Itt van például a fesztivál idei centrumpontját jelentő Savaria mozi, amely ódon bájával és roppant befogadóképességével végre méltó helyszínt biztosított a hagyományosan színvonalas filmmustrának, kiváltképp pedig a valódi szélesvászonra kívánkozó nagyjátékfilmeknek. A sokáig főként a kis- és kísérleti filmekben, illetve az animációban erős Mediawave nagyfilmes szekciója egyre jelentékenyebbnek mutatkozott az utóbbi években, amit az idei válogatás megtekintése után is többé-kevésbé visszaigazolhatunk – jóllehet Szombathely ritkásan megtöltött képszínházának kényelmes székein üldögélve néha vaskos melléfogásokkal, olykor pedig érthetetlenül silány művekkel is szemközt találhatta magát az ember.

Eamon
Eamon

A nyolc munkát számláló mezőny sokszínű képet mutatott. Holland melodrámától grúz pikareszkig terjedt a skála, mégis már-már egységesen borús volt a hangulat: a munkák többsége józan kiábrándultsággal, keserű, néhol cinikus modalitásban szólalt meg. Az ír Margaret Corkery első filmje, az Eamon sötét képet fest tárgyáról, elvégre a cselekmény középpontjában álló ír famíliát szeretetlen vagy szeretetre képtelen, primer vágyak fűtötte egyének kényszerűen összezárt csoportjaként ábrázolja. A szélfútta, borongós tengerparton töltött vakáció során egy mogorva, szótlan fickó, a kigyúrt férfiakról álmodozó, üresfejű felesége és idegesítő kölykük próbálja valahogy jól érezni magát, amit rendre beárnyékol a heveny pénztelenség és az egymás iránt érzett közöny, undor vagy düh. A jócskán elrajzolt figurák közt ugyan olykor felcsillan a megbékélés reménye – hiszen a játékidő alatt majd’ végig kabátba burkolózó férj buta konoksággal ragaszkodik elhidegült asszonyához –, ám a gyakran abszurditásig felfokozott, kicsinyes közjátékok végül egy súlyos következményekkel járó perpatvarban kulminálnak. A zárlat azonban kevéssé drámai hatású, mivel a cselekmény eladdig jobbára önismétlő szekvenciákban illusztrálja a reménytelen elszakadási és kiegyezési kísérletek fel-le játékát: ekképp Corkery akadozó ritmusú, egyenetlen filmje legkivált egy bruttósított kisjátékfilmnek tűnik. 

A burjánzó szerelmek háza
A burjánzó szerelmek háza

Hasonló kiábrándultsággal tekint a házasság intézményére a finn rendező-legenda csekélyebb hírnevű testvére, Mika Kaurismaki. A burjánzó szerelmek háza című mozi lendületes komédiaként indul egy jómódú házaspárról, akik mivel képtelenek lemondani tengerparti lakásukról, válásuk után is megpróbálnak közös fedél alatt élni. A rizikós kísérlet azonban csupán felkorbácsolja bennük a sérelmeket, és a játékba bevont szereplők segítségével (a férj egy kurvát bérel, hogy barátnőjének adja ki, az asszony pedig tegnapi egyéjszakás kalandjával pózol) lassacskán elszabadul a pokol. Amennyire ígéretes Kaurismaki filmjének felütése, annyira kiábrándítóvá fordul a játékidő során: a jellemkomikum idővel háttérbe szorul, és a cselekményt eluralják az alantasabb slapstick-poénok, a szellemesen kiélezett helyzeteket pedig keresett és erőltetett fordulatok követik. A burjánzó szerelmek háza ráadásul az Eamonhoz hasonlóan stílproblémáktól szenved, hiszen a harsányan komikus pillanatokat nehezen tudja vegyíteni a színtiszta drámai momentumokkal, amiképp a gengszterfilmes elemeket sem tudja csikorgásmentesen a hóbortos komédiát idéző fabulába szőni – ilyenformán a zárlatra kínosan zavaros elegy kerekedik, amelyet csupán egy kertben ásott sírban prezentált szexuális aktus ment meg az azonnali, jótékony feledéstől.

A szoknya napja
A szoknya napja

Kaurismaki családnevén túl Isabelle Adjani jelentette a legillusztrisabb nevet a fesztivál nagyfilmjeinek stáblistáin, aki Jean-Paul Lilienfeld filmjének irodalomtanáraként egy pisztollyal a kezében próbálja jobb belátásra bírni elaljasult diákjait. A szoknya napja hatásos nyitányában a francia állami oktatás mindennapi pokláról mutat hitelesnek tetsző képet, ami kellő motivációként szolgál ahhoz, hogy az egyik diák táskájából kiesett mordály megkaparintása után a kibukott tanerő nyolcvan percig fenyegessen és neveljen egyszerre, és hogy olyan országos követelésekre ragadtassa magát, mint a szexista beszólásokat semlegesíteni kívánó szoknya-nap bevezetése. A 2008-ban Arany Pálmát nyert Az osztály mezítlábas verziójaként leírható film politikai szempontból jóval radikálisabb és kétségbeesettebb hírneves elődjénél, elvégre az előítéleteket felfedő, humanista tanár-diák diskurzust már csupán fegyveres támogatással, túszhelyzetben tartja elképzelhetőnek – ámde releváns társadalmi mondanivalóját sokkalta ügyetlenebb kézzel és durvább megoldásokkal teríti. Ráadásul az eleinte sikerrel használt thriller-elemek idővel hatásukat vesztik, és az avíttas műfaji sémák szerint haladó cselekmény hiteltelen helyzetekre, majd bárgyún patetikus végjátékra fut ki – így az, hogy Adjani karrierje egyik mélypontját játssza le itt, voltaképp a filmhez adekvát művészi teljesítménynek tekinthető.

A másik oldal
A másik oldal

Ugyancsak feloldhatatlannak tetsző társadalmi konfliktusokról mesél George Ovashvili A másik oldal című munkája, amelyben egy bandzsa grúz kisfiú, miután az abházokkal való konfliktus nyomán az anyaországába kerül, a határon túlnan ragadt apja keresésére indul. A film feszültségforrása abból a tényből fakad, hogy a Grúziától sikertelenül elszakadni kívánó abházok vidékén a háború után röviddel egy rokonszenves kölyök is a halál fia lehet, ha képtelen elhitetni, hogy a környékről származik.  Márpedig az ijedt tekintetű Tedo erre kevéssé alkalmas, mert egy hangot sem beszél abházul, így amikor koszlott hátizsákjával és dús vonószene kíséretében Abházia grúzok lakta területe felé ballag a sztyeppéken, kénytelenek vagyunk izgulni érte. A grúziai gyermeknyomort megkapó hitellel ábrázoló első felvonás után Ovashvili laza szerkezetű road movie-ba kezd, amelynek voltaképp teljesen különálló epizódjait (azaz egy újabb és újabb abházzal való találkozást) ólmos lassúsággal, ugyanakkor meglehetőst intuitív stílusban vezeti elő. Filmje a primitív szemléletmód miatt néhol ügyetlennek és olykor már-már parodisztikusnak hat – arról az érzületről azonban, ami ebben az ázsiai országban pusztít, kétségkívül megrendítő képet ad, talán ezért nyerte el a fesztivál fődíját.

A sasvadász fia. A képek forrása: Mediawave Fesztivál
A sasvadász fia (A képek forrása: mediawavefestival.hu)
Szintén egy kiskamasz utazásáról szól A sasvadász fia című film, mely a Diákzsűri fődíját vihette haza. Sajátos teremtmény Rene Bo Hansen munkája, mivel noha Mongóliában játszódik, története helyi hagyományra épül, valamint mongol amatőrök szerepelnek benne, voltaképp minden ízében európai produkció, hiszen nagyban német pénzből készült, rendezője pedig svéd származású. Ránézésre azonban ez kevéssé tűnik ki, ugyanis Bo Hansen munkáját a legkevésbé sem jellemzi az európai érzékenység. A sasvadász fia jobbára egy turisztikai érdekű útifilmnek tetszik, amennyiben a madara társaságában a bátyját kereső kisfiú történetét csupán a legszükségesebb pontokon igyekszik dramatizálni, és főleg a mongol puszták spektákulumával vonzza a figyelmet. A cselekmény pörgős ugyan, de leginkább közhelyes, a zenehasználat túlzó, a rendezés pedig megannyi sutasággal terhes – ám ha csupán egy ártalmatlan ifjúsági kalandfilmként nézzük, a legkevésbé sem bántja a szemet. Ráadásul pozitív végkicsengése, életigenlő szemléte okán üdítő színfoltnak is nevezhető a fesztivál felhozatalában. 

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek