Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
babszinhaz krabat kicsi revizor
magveto krasznahorkai 20240117

A KORHANGULAT-BAROMÉTER

Rubicon, 2008-as évfolyam
2008. nov. 30.
Az 1990-es évek elejéhez képest a történelem iránti érdeklődés megcsappanni látszik, holott a sorsfordulatokban kevésbé bővelkedő korokban is fontos (lenne), hogy a történelmi tanulságok elevenen éljenek a mindennapi gondokkal túlterhelt társadalmunkban. FARKAS ZOLTÁN FOLYÓIRATSZEMLÉJE.

Rubicon 2008/2-3.
Rubicon 2008/2-3.

Ezt a látszólagos ellentmondást a tudományos, népszerűsítő „történelmi magazin”, a Rubicon egy pillanatra sem tévesztette szem elől, hiszen 1989-es alapítása óta nemcsak hogy jelen van a tudományos és szellemi közéletben, hanem folyamatosan idomul is a kihívásokhoz és az aktuális elvárásokhoz. Egy sajátos korhangulat-barométerként is működik, mely tematikus választásaival folyamatosan jelzi, hogy milyen témák, gondok foglalkoztatják az olvasót, az itt élőket – vagyis ha az utóbbi majd két évtized számait egymás mellé rendezzük, kitapinthatjuk az adott időszakban bekövetkező szemléleti és mentális állapotváltozásokat is.

Az alapvetően tematikus felépítésű folyóirat az olvasóközönség széles spektrumához kíván szólni, így a szakembereken túl bizalommal nyúlhatnak az egyes számokhoz oktatók, egyetemi hallgatók, középiskolai diákok és a történelem iránt érdeklődő olvasók egyaránt. A legújabb (2008/7-8.) téma, a Fekete krónika a „merényletek, gyilkosságok, kivégzések, vérengzések”, pogromok kérdéskörét tárgyalja, de a korábbi számok révén elmélyedhettünk már az olimpia, a reform, az emigráció, Szlovákia története és az ókor világában is.

Rubicon 2008/4
Rubicon 2008/4

Témaválasztását, hangvételét, szerkesztői elveit tekintve első megközelítésben azt a hatást keltheti, mintha „csak” népszerűsítő jellegű, az aktuális problémákat retrospektív módon megközelítő kiadvány lenne, ám alaposabb mérlegelést követően arról győződhetünk meg, hogy egy tartalmi és formai szempontból egyaránt igényes tudományos folyóirattal állunk szemben. Ennek biztosítékát többek között a szerkesztőbizottság és a szerzők adják, akik a történész szakma elismert képviselői, körükben az ifjú történésznemzedék is rendszeres publikálási lehetőséghez jut. A magazin eddigiekben vázolt erényei azt igazolják, hogy a szerkesztők tudatosan nem pusztán arra törekednek, hogy eljuttassák az olvasókhoz a történelem legfrissebb tudományos eredményeit, de arra is, hogy az értő és érdeklődő olvasók a legújabb információkkal és felismerésekkel történő szembesülés mellett egy izgalmas beavatás részesei is legyenek.

Rubicon 2008/7-8.
Rubicon 2008/7-8.

A Rubicon folyóirat kiadványai a fentieken túlmenően hathatós szakmai támogatást nyújtanak az érettségire készülő diákoknak, a tanárokat pedig a cikkek, a tanulmányok és a szakmai segédletek mellett a pedagógus-továbbképzési program keretében meghirdetett konferenciák is segítik (igaz, elég borsos áron, ráadásul az ezen való részvételt már az iskolák sem tudják finanszírozni). E tekintetben célszerű lenne megfontolni, hogy a magazin kiadványaiba bekerüljenek a tematikus számok feldolgozását segítő (az adattárakhoz és a forrásokhoz hasonlóan) szaktárgyi mellékletek – pl. összefoglaló, áttekintő vázlatok, folyamatábrák, stb., melyek segíthetnék az olvasót, a diákot és a pedagógust az egyes problémák mélyebb értelmezésében, nemkülönben az oktatásban.

Szerencsésnek tartanánk, ha a képek mindegyikéhez lenne tartalmas képaláírás (akár hosszabb magyarázó szöveggel), mert egyrészt vizualitástól átjárt korunkban a képekhez rendelt információk sokkal mélyebben ülnek el az olvasóban, másrészt a cikkek iránti érdeklődést is fokozhatják figyelemfelkeltő jellegüknél fogva. Ez annál is inkább támogatandó, hiszen a Rubicon képanyaga mentes a kliséktől, vagyis általában igényes tartalmú és kivitelű képekkel teszik szemléletesebbé a cikkek tartalmát. Még egy indok emellett, hogy az internethez szokott, elsősorban onnan tájékozódó új generáció képviselői ilyen rövid leírások, lead-ek alapján hatékonyabban köthetők, „csábíthatók” a komolyabb tartalmú, elmélyültebb tanulmányozást igénylő írásokhoz. Vélhetően az ifjabb korosztály megszólításának igénye játszott közre abban, hogy a folyóirat szerfelett nagy gondot fordít a külcsínre, ami sajnos azzal a kétségtelen ténnyel párosult, hogy megnövekedett a lap fogyasztói ára, ez pedig a diákok és érdeklődők egy részét a rendszeres vásárlástól is elriasztja. Áthidaló megoldás lehetne, ha a kiadó a régebbi számokat az interneten is elérhetővé tenné – amire egy másik történelmi folyóirat, a História példát mutatott –, vagy egy korábbi kiadványhoz hasonlóan DVD-n jelentetné meg az elmúlt évek írásait.

A magazin szakmai igényességét és hiteles történetfilozófiai koncepcióját jelzi, hogy az elméleti eszmefuttatásokat az esetek jelentős részében kellő terjedelmű, szakmailag igencsak megalapozott, a cikkeket nem csupán illusztráló, hanem hatékonyan támogató, kiegészítő primer forrásokkal társítják, színesítik – kiváló példái ennek az „idézőjel”-ek. A keretes írások pedig dinamikusabbá, polifonikusabbá és sokkal izgalmasabbá varázsolják az egyes történeti probléma-feldolgozásokat.

Vajon a magazin értékeinek felsorolását követően ajánlhatjuk-e nyugodt szívvel az olvasók figyelmébe? A korszellem mintha azt sugallná, hogy nem, mert aki kezébe veszi bármelyik számot is, nagy valószínűséggel a folyóirat rendszeres olvasójává szegődik, ami pedig, valljuk be, kockázatos luxusnak számíthat pragmatikus, az időt is pénzben méricskélő világunkban. De higgyük el, megéri a kockázatot!

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek