Hirdetés

JOBBAN SZERETTEM VOLNA FIÚNAK SZÜLETNI

Viola Ardone: Oliva Denaro
2023. ápr. 30.
Amikor az áldozat kerekedik felül: szicíliai történet arról, hogyan áll talpra egy fiatal lány a nemi erőszak traumája után, hogyan fordul szembe az ellenséges falusi környezettel, s mindezek tetejébe a törvénnyel is. MERÉNYI ÁGNES RECENZIÓJA.

Csak sejtéseim voltak, mire számíthatok, amikor kiválasztottam recenzióm tárgyát, Viola Ardone Oliva Denaro című regényét. A sejtések között elsőként szerepelt, hogy talán autofikcióval lesz dolgom, hiszen a borítóról valósággal kiabált, hogy a címül választott név a szerző nevének anagrammája. A szerző egy vele készült interjúban utal arra, hogy vele is történt valami, ami távolról emlékeztet a cselekmény egyes fordulataira, ám a címválasztást inkább az azonosulás gesztusa sugallta. Azt is sejteni véltem, hogy Viola Ardone könyve több más olasz regénnyel együtt talán annak a megélénkült érdeklődésnek köszönhetően jelent meg, amely Elena Ferrante regényei nyomán támadt a kiadókban és olvasókban egyaránt.

Ha műfaji kategóriáját akarjuk meghatározni, az Oliva Denaro felnövekedés-regény, egy szicíliai faluban, feudális hagyományok korlátai között élő kislány traumákkal egyszerre gyorsított és késleltetett felnövekedése, testi érése és szellemi magára találása. A regény ideje az 1960-as évek eleje, amikor Olaszországban érvényben van még a matrimonio riparatore, az úgynevezett helyreállító házasság, amelynek lényege, hogy ha egy férfi megerőszakol egy nőt, majd áldozatát feleségül veszi, akkor nem kell a törvény előtt felelnie a tettéért. A helyszín Martorana falu, itt él Oliva a szüleivel és ikertestvérével. Nővére ekkor már férjnél van, s az ő házasságának története megelőlegezi az Olivával történteket. Mint ahogy az anya, Amalia élete is ekörül forog: az elrendezett házasságok világában ő szerelmi házasságot kötött, megszökött gyermekei majdani apjával Calabriából Szicíliába, s azóta is ezt nyögi; a beilleszkedést áhítva, de arra képtelenül, szegényen és megalázva él a faluban, legfőbb törekvése lányai vasszigorral való felnevelése, majd mihamari kedvező kiházasítása.

A történetet Oliva meséli egyes szám első személyben; realizmusa az eseményekre, a szereplőkre és saját belső folyamataira korlátozódik, a közvetlen és tágabb környezetről, a korról olyan kevés szó esik, hogy az olvasó időnként elbizonytalanodik: akár egy évszázaddal korábban vagy Európa más tájain is járhatnánk, a paraszti közeg, a hagyomány szigora, a nők alávetettsége ugyanaz. Az apa figurája élesen elüt ettől a patriarchális közegtől: Salvo nem domináns férj és apa, szelíd és kevésbeszédű, még a gyerekeit sem irányítja; ellenkezőleg, engedi őket dönteni. Szelídségét az egész falu – és már-már az olvasó is – élhetetlenségnek véli, ám egy ponton ez is magyarázatot nyer: egy barátja, a csendőr segítségével tudatosan állította meg a saját családjában lavinaként elinduló bosszúhadjáratot, nem torolta meg öccse erőszakos halálát, s azóta nem részese, csak kívülálló szemlélője az eseményeknek.

ardone

Oliva gyermekkorának mindennapjai eseménytelenül peregnek az iskola, az otthoni tennivalók, az apával közös csigagyűjtés és az anya házsártoskodása közegében, mégis mindent áthat egyfajta nyomasztó várakozás: a küszöbön álló felnőttkortól, az eladósorba kerüléstől és az elvárásoknak meg nem feleléstől való félelem. Ezt is jórészt Oliva anyja gerjeszti, aki saját elégedetlenségében csúnyának látja a lányát, az pedig feltétlen bizalmában anyja szemével látja önmagát. S amikor végre bekövetkezik az áhított nagylánnyá serdülés, Oliva viszonylagos gyermeki szabadságának is egycsapásra vége szakad, a továbbiakban kizárólag a szicíliai lányok jelmondata szerint kell élnie: „A leány olyan, mint a korsó: aki eltöri, el is viszi.” Kíséret nélkül alig teheti ki a lábát a házból, hosszú szoknyát kell hordania, ránéznie sem szabad senkire, vége szakad a tanulásnak, anyja görbe szemmel néz még a barátnőjére is (nem csoda, Liliana kommunista hírében áll). Egyetlen feladata marad: jól férjhez menni. Az őt kiszemelő cukrászfiú vonzza ugyan, de inkább fél tőle. A falusi mulatságban akarata ellenére táncol vele, ettől persze csak rá, a „törékeny korsóra” néznek görbe szemmel a falubeliek. Anyja ekkor sebtében szerez egy házassági ajánlatot: egy előkelő vak fiú családja érdeklődik Oliva iránt. Röviddel ezután azonban csábítója elrabolja, napokig fogva tartja és megerőszakolja. Az esemény természeténél fogva ez a regény drámai fordulópontja, mégis az első oldalaktól kezdve ebbe az irányba vezet minden, a frusztrált anya rettegése a bukástól, a rossz hírbe keveredéstől, az apa erőtlensége és Oliva nővérének, Fortunatának kiszolgáltatottsága. A sejtetés, az erőszak anticipációja valamiképp kiszámíthatóvá teszi a történteket.

Ami ez után következik, az az igazán meglepő az olvasó számára, aki nem rendelkezik pontos ismeretekkel a 20. századi olasz jogtörténet alakulásáról. Oliva a megrázkódtatás után szokatlan lépésre szánja el magát. Ahelyett, hogy belemenne a „helyreállító” házasságba erőszaktevőjével, amire a törvény és a szokások is ösztökélnék, felveszi a harcot az évszázados diktátummal, és feljelentést tesz a helyi csendőrségen. A „felveszi a harcot” persze pontatlan kifejezés egy addig feltétlen tekintélytiszteletre nevelt és nemi erőszaktől súlyosan traumatizált kamaszlányra. Mégis valamiképpen az erőszak és annak utóélete indítja el személyiségfejlődésének sajátos irányát.

Zsibbadtan, a házból ki sem lépve él hetekig, majd mégis elviseli a csendőrparancsnok, a pap és az egész közösség áldozathibáztatását, túllép a bénító szégyenérzeten, és bepereli elrablóját. A döntésben, majd az eljárás során szülei támogatását élvezi, az addig monomániásan a lánya kiházasításán fáradozó Amalia egyszerre támogató és szerető anyaként kezd viselkedni. De nemcsak a család veszi körül – némileg megkésve – szerető oltalommal, hanem barátnője Liliana és apja, a helyi kommunista aktivista is felkarolja ügyét: itt kap szélesebb távlatot az eset, a kommunisták egy nőegyleti aktivistát küldenek Olivához, sőt ügyvédet szereznek neki, aki ingyen vállalja a képviseletét. Oliva ügye ugyanis adalék a helyreállító házasság eltörlésének, a válás és az abortusz szabadságának készülő törvényjavaslatához, általánosságban véve a női önrendelkezéshez. Ezen a ponton fontos megjegyeznünk, hogy Viola Ardone regénye valóságos eseten alapszik: a szintén szicíliai Franca Viola 1966-ban mondott nemet a helyreállító házasságra, amelyet erőszaktevőjével és egyben volt vőlegényével, a börtönviselt Filippo Melodiával kellett volna kötnie.

Oliva Denaro a bírósági tárgyalásig tartó időszak kényszerű „házi őrizetében” folytatja korábban abbahagyott tanulmányait, beszennyezett jóhíre ellenére öntudatosan készül a még ismeretlen jövőre.

A regény utolsó, negyedik része zárlat, összefoglalás és visszatekintés húsz évvel későbbről. Formája egy autóút, melyet Oliva szülei, testvére, sógornője és unokahúga tesznek meg új lakóhelyükről vissza a faluba, vendégségbe Oliváékhoz. 1981-et írunk ekkor, és mintha nem húsz, de kétszáz év telt volna el a Martoranában történtek óta. Ezt nem pusztán a szereplők életének változásai, életeseményeik felsorolása mutatja, de a narráció is, amelynek eddigi kizárólagos szemszöge Oliváé volt, ám itt hol ő, hol az apa, Salvo foglalja össze a múltat és kommentálja a jelent. A váltogatott nézőpont hozhatna stiláris frissességet a regény nyelvezetében, de nemigen különül el az apa és a lány nyelvhasználata. A regényt fordító Todero Anna végig finoman és érzékletesen teremti meg a szűk és nyomasztó falusi világ magyar nyelvét, de az utolsó rész kicsit tankönyvízű összefoglalóját persze nem „írhatta át”.

A tárgyalás után, amikor Oliva erőszaktevőjét elítélték ugyan, de nevetségesen rövid időt, egy évet kellett börtönben töltenie, a család a pletykák elől elköltözött egy távolabbi településre. Oliva ikertestvére, Cosimino megnősült, nővérük is kimenekült a bántalmazó házasságból, és mindkettejüknek gyermekei születtek. Olivából tanárnő lett volt iskolájában, és ő maga is férjhez ment gyerekkori játszópajtásához. Egyedül ő maradt Martoranában, de az új negyedbe, a tengerpartra költözött. A parlament eltörölte a Büntető Törvénykönyvben szereplő helyreállító házasságot. Oliva ekkor érzi úgy, hogy elérkezett az idő újra szembenézni Paternóval, aki annak idején megerőszakolta. A férfi most is a cukrászdájában dolgozik, pontosan úgy, mint húsz évvel azelőtt. A szembenézés bár megrendítő, mégis kiszámítható: a hajdani rosszfiú maradt, aki volt, kispályás gazember, viszont eljárt felette az idő, beleöregedett és beleszürkült szerepébe, s azóta sem érti, mi és miért történt úgy, ahogy történt.

Látszólag tehát haladt a világ, és a regényhősök sorsa jobbra fordult. A negyedik rész kétkedéssel, távolságtartással megfogalmazott, némiképp ideologikus sorai az olvasó számára mégis arra utalnak, hogy a világ csak a felszínen, díszleteiben változik. „Hiába hagynád el a falut, a falu soha nem hagy el téged. Palántákat ültetni nem ugyanaz, mint művelni a kerted.”

A könyv adatlapja itt található.

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek