Mint minden darabot, a Cyranót is sokféleképp lehet színre vinni. De mert főalakja költő, fő témája pedig többszörösen is a költészet, a lírát aligha érdemes mindenestül kicsapatni belőle. A kassai művészek, akarva és akaratlanul, így jártak el. TARJÁN TAMÁS KRITIKÁJA.

read more