Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
szepmu 20240224 revizor
magveto krasznahorkai 20240117

RADNÓTI-KÖZELI

Radnóti Virrasztás / Petőfi Irodalmi Múzeum
2009. máj. 11.
A Radnóti-emlékév egyik csúcspontja nyilvánvalóan a költő századik születésnapja, amelyről a Petőfi Irodalmi Múzeum ünnepi virrasztással emlékezett meg május 5-én. SZOLCSÁNYI ÁKOS ÍRÁSA.

Radnóti Miklós
Radnóti Miklós

A díszterem előtti lépcső tetején az első műsorszám, az irodalmi beszélgetés három szereplője (Szabó T. Anna, Schein Gábor, Tarján Tamás) fogadja az érkezőket, mintegy vendéglátóként – talán a tumultus miatt alakult így, de ettől mintha megérkezettség, nem pusztán ittlét volna a közönség állapota. A személyes hangvételű beszélgetés során számos probléma merült fel az életmű utóéletét illetően: mennyiben jogos a korpusz ideológiailag is motivált szétválasztása a fiatal, pajzán Radnóti kevéssé fontos és a mártír Radnóti szakrális értékű szövegeire? Mi a szerepe egy Radnóti-versnek akár egy mai holocaust-megemlékezésen? Mitől olyan jól idézhető Radnóti egy-egy sora? Schein a nagyrabecsülés gesztusai mellett fenntartásait hangsúlyozza a Nyugat és a korabeli Horatius-fordítások nyelvét kritikátlanul átvevő Radnótival kapcsolatban, illetve rámutat az életmű lappangó egységének néhány tettenérhető mozzanatára: a fiatal Radnóti is datálta a verseit; a bukolika esetenként kétes stíluselemei az életmű bármelyik szövegében átfordulhatnak revelatív költői élménybe. Szabó T. benyomásaiból az életvidám, pajzán „kerti költő” Radnóti képe bontakozik ki.

Schein Gábor
Schein Gábor

Mondani sem kell, a fentiek magukban is önálló konferenciát érdemlő kérdések – egy órában inkább csak körvonalazódnak a lehetséges válaszok. Radnóti fölött nem lehet ironizálni, idézi Tarján az egykori kutatót, Merczel Tibort – különös módon a kérdések mély megoldatlansága és az ezen az estén is száműzött irónia mellett mégis a virrasztást indító beszélgetés derűjéről, már-már vidámságáról számolhatunk be. Talán a felolvasott Radnóti-szövegek (a teljesség igénye nélkül: Őrizz és védj; Béke, borzalom; Este a kertben; Szerelmes játék) intimitásának is köszönhető, hogy a költő ezen az estén mintha legyőzné a Költőt; mindenesetre az emlékezés személyes feladata mögött méltó helyükre kerülnek a számon tartott, de gyanakvással kezelt történelmi konstrukciók. Mintha Radnóti halála is a rilkei saját halál lett volna.

A virrasztás tárlatvezetéssel folytatódik, rögtön a beszélgetés és az átcihelődés után. Talán magában, talán Radnótiban nem bízott a Petőfi Irodalmi Múzeum, mindenesetre a közönség nem igazán tudta, hogyan is fogadja Varga Katalin aprólékos és korrekt, körülbelül háromnegyed órás ismertetőjét: az épp szóban forgó dokumentumot nézze-e mintegy századmagával pár négyzetméternyi helyen – vagy az egyébként koherens és követhető beszédet hallgassa-e inkább, jobb híján elképzelve a beszédben épp felemlített tárgyakat. Magunk a szégyenlősen körbesomfordálók többségben lévő táborát gyarapítottuk, vagyis néztük, amit lehet, igyekeztünk figyelni, amire lehet, de aztán valamelyik érzék mindig elnyomta a másikat.

Bálint András
Bálint András

A kiállítás hű a bevezető beszélgetés légköréhez: belépve a teli szájjal nevető, fehér inges Radnóti fogad. Amint arra kicsit számítottunk is: újra megcsodálhatóak Radnóti gyöngybetűi, pár soros életrajz mutatja be a legjobb barátokat (Kárász Judit, Tolnai Gábor, Baróti Dezső, Ortutay Gyula). A legemlékezetesebb talán a Szalai Gábor cikkét hordozó újságkivágás: Költők a szögesdrót mögött – a bori deportáltak verseiből (Temesvár, Déli Hírlap, 1944. október 5.) – a gimnáziumi órán arról nem is volt szó, hogy többen írtak verseket Borban (Radnóti két verse: Az alvó tábor; A la recherche mellett Mária Béla, Justus Pál, Halász Jenő szövegeit közölte a lap). A cikk megemlíti, hogy az akkor még élő Radnóti hollétéről a nemrég kiszabaduló költők nem tudnak semmit – döbbenetes pillanatfelvétel akkor is, ha maguk a versek hullámzó színvonalúak. A retorizált indulat akár az egész tárlatot is magával ránthatná: „Ki élni fog, öklének éljen! / Bűntárs az is, ki megriad. / Vaddá vertek. Embernek lenni / ráér, ha akar, a fiad.” (Mária Béla) – de a kompromisszumképtelen vitalitás másutt olvasható, radnótis szólama erősebb ennél: „a fajt, a vérrögöt, a talajgyökért, az idegekben remegő ősi bánatot baromságnak tartom […] a zsidóságom életproblémám, mert azzá tették a körülmények, a törvények, a világ. Kényszerből probléma. Különben magyar költő vagyok, rokonaimat felsoroltam, s nem érdekel (csak gyakorlatilag, életileg) hogy mi a véleménye erről a mindenkori miniszterelnöknek, Maróthy Meizlernek, Féjának vagy Sós Istvánnak.”

Balázs Elemér Group
Balázs Elemér Group

A szavalatok előtti szabad sávban Radnóti-versek filmre vett előadását láthatjuk a kivetítőn. Ötletes a kézikamera alkalmazása, a be-bedőlő kép családi videót idéző hangulata illik a Fanni-versekhez. A befejező műsorszám kevéssé kitalált. A zenekar (a Balázs Elemér Group, a Triton és Vázsonyi János) nem nagyon látszik az oszlopok között, a projektor képe épp nem fér ki a falra, így Radnóti feje a szögletes lépcsőkben megtörő térre vetül. Maguk a szavalók (Hámori Gabriella, Pálmai Anna, Bálint András, Fekete Ernő, Fenyő Iván és Kamarás Iván) is mintha hakniszerűen állnának a feladathoz. Fejből talán egy-két vers megy, a tekintet március tizenötödikét idézően mered a semmibe, mintegy a sorvéget jelezni, merthogy egyébként a papírra tapad, a röpke színpadon felejtődéseknél talán csak a letudtuk összemosolygása kínosabb, tulajdonképpen minden vers után… A kamera nem nagyon veszi tudomásul, hogy a szavalónak teste is van: a profilból vett Madonna-arc és a nem túl éteri Radnóti-szövegek kevéssé illenek össze. Néhány szavalat így is élményszámba ment: Bálint profin rezignált Tajtékos ege, Kamarás drámai Erőltetett menete, és itt-ott a kamera is megtalálta a tartalmasabb közvetítési módot (Huszonnyolc év).


A támogatás adatait és kapcsolódó cikkeinket a Radnóti Év gyűjtőlapon olvashatják.

Vö. Papp Sándor Zsigmond: Szellemidézés telt házzal 

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek