Hirdetés

szfvar 20240118
budaors 20240118
szepmu 20240224 revizor
magveto krasznahorkai 20240117

SUPERMAN VS. BATMAN

Filmvilág, 2008. július
2008. aug. 25.
A Filmvilág júliusi Szuperhős száma koncepcióját tekintve kissé kilóg az előtte és az utána megjelent, homogénebb struktúrát mutató ’68-as számok közül. A furcsán ható cezúrát feltehetően a régóta várt, legújabb Batman-film júliusi mozikba kerülése indokolta. ZANIN ÉVA CIKKE.

A Filmvilág tartalmával és megbízhatóságával kultpozíciót érdemelt ki fennállásának hosszú évtizedei során. Rokonszenves szerkesztői döntés, hogy az áprilisi számmal kezdődő ’68-as tematikus sorozatot júliusban egy Szuperhős-számmal szakították meg. A választás mutatja, hogy az ezredforduló óta feltámadt zsáner amellett, hogy nézők tömegeit vonzza a mozikba, alapvető elméleti, film- és kultúratörténeti eszmefuttatásokra is lehetőséget nyújt.

Emellett a folyóirat beláthatta annak szükségességét is, hogy néhány régóta esedékes teoretikus megállapítást tegyen a film, az animáció, a képregény, a televízió és a sorozatok műfajbeli egymásrahatásáról. Ilyenformán a filmelméleti és komparatív történeti tanulmányok mellett a tematikus számban olyan cikkek is helyet kaptak, melyek alapvetően médiaelméleti nézőpontból járulnának hozzá a téma tárgyalásához. Ezek létjogosultságát az elmúlt több mint tíz évben gyártott, radikálisan megújult televízió-sorozatok és az ezzel párhuzamosan zajló médiaváltás (például a digitális műsorszórás) által okozott percepciós és interpretációs robbanás igazolja.

filmv2008 7A tematikus blokk négy cikkének elolvasása után mégis marad bennünk hiányérzet. Ezt nem Varró Attila felütésnek szánt élvezetes írása okozza – ő profin teszi helyre a képregénytörténet, a korai és az ezredfordulós filmes adaptációk hőstípusainak ábrázolásmódbeli változatait. Analitikus részletességgel mutatja ki a szuperemberi öntudat (mint tudatos döntés) és a jelmez (mint technikai apparátus) révén emberfelettivé lényegülő kivételes hősök közötti különbségeket, miközben láthatóan végig „hazai pályán” mozog. Nem mulasztja el annak felismerését sem, hogy a digitális váltás, vagyis a voltaképpeni mediális csere hogyan hat a történetek narratív struktúráira, illetve hogyan motiválja a hősformálás részleteit.

Zsubori Anna Mi lenne, ha mindenki szuper lenne? című szövege szintén történeti szálat visz végig a Disney kontra Fleischer Stúdió animációs párharcáról, azaz a Disney-élet mint családi mozi és a szuperhérosz mennybemenetelét célzó Superman-rajzfilmsorozat „együttéléséről”. A szöveg a populáris kultúrára való kitekintés analógiájával dolgozik, figyelembe véve, hogy az általa középpontba állított történeteket az alkotók a közönség folyton változó igényeihez szabták. Nézőpontját viszont éppen akkor hagyja el, amikor igazán izgalmassá válna a kérdés. Egy adott filmtörténeti ponton ugyanis megváltozik a kivételes hőshöz való viszonyulás, és előtérbe kerül az az olvasat, miszerint emberfelettinek lenni – vagyis kilógni a sorból – nem is olyan jó dolog. A szerző itt a Hihetetlen család történetére fókuszálva problémátlanul csúszik át az alapvetően fikcionális analízisbe, holott nagy érdeklődéssel olvasnánk e váltás populáris kultúrabeli okairól is.

A fent említett hiányt Géczi Zoltán Maszk mögött az embert című tanulmánya hivatott pótolni. Géczi a stúdiók üzleti érdekei, a nézői igények és a technikai rátermettség szórakoztatóipari sarokpontjai felől közelíti meg a témát, mégis sikerül a filmesztétika témakörében maradnia. Egyik legérdekesebb megállapítását a Batman-filmek borzalmas mélyrepülése majd ismételt felemelkedése kapcsán teszi, amikor rámutat a digitális fejlődés túlpörgetettsége utáni kreatív rendezői fordulatra mint a műfaj jelenlegi sikerének elsőszámú felelősére. Hiteles kontextusban tárgyalja a változások okait, miközben végig megmarad problémaközpontú, nyugvópont nélküli, remek dolgozatnak.

Ugyanez nem mondható el a tematikus blokkot záró, Civilek a pályán című szövegről, amelyben Baski Sándor a Hősök című sorozat főbb felvetéseiről, a hőstípusok és a narratív struktúrák képregényes és filmes idézeteket működtető rendszeréről elmélkedik. Keveset tudunk meg a Hősök szerkesztési elveinek a sorozatok reneszánszához kötődő viszonyáról, és még kevesebbet a szuperhős-zsáner televíziós szekvenciákban ábrázolt, a mozihoz, illetve a képregényhez képest észlelhető műfaji módosulásairól.

A szuperhősökről szóló blokk cikkei összességében dominánsan történeti nézőpontot működtetnek és számos érdekes problémát vetnek fel, ám jócskán hagynak feldolgoznivalót a filmművészeti szakírók számára. A júliusi Filmvilág így nem sokat tudott hozzátenni a témát főként a populáris kultúra és a képregények felől közelítő, szélesebb perspektívával dolgozó publikációkhoz. Leginkább mégis azt hiányoljuk, hogy a lapszám elbillen a Superman interpretációs dominanciája felé, míg a jelenleg sokkal érdekesebb és minden szempontból időszerűbb Batman-féle hőstípusról (most is) alig tudunk meg valamit.

Címkék

Bírom a kritikát. Na, erre befizetek!
Még nem vagy előfizetőnk? Csatlakozz!

Előfizetek