CSAKNEM ZENEMŰ

Ágh István: Hívás valahonnan
2012.02.19.

„...halottaimnak egyre zsúfoltabb táborában”: önmaga helyét e sorral és hasonlók sokaságával jelöli ki a lírai én. Búcsúzást sugall a két cikluscím: Eltűnések, Visszatávolodás. TARJÁN TAMÁS KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

TULAJDON FEJÉVEL

Leltárhiány. In memoriam Domokos Mátyás
2010.06.22.

A Nap Kiadónál töltött termékeny kései éveinek legkedvesebb szellemi gyermeke volt – az Emlékezet kötetei mellett – az In memoriam könyvfolyama. A lezáruló sorozat utolsó összeállítása a 2006. június 16-án elhunyt Domokos Mátyás emlékét idézi. TARJÁN TAMÁS ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

KÖVETÉSI TÁVOLSÁG

Krízis és karnevál. Hamvas Béla emlékezete
2010.01.06.

Kemény Katalin személyes visszaemlékezésével és sok szempontból szimptomatikus helyzetjelentésével zárul a Hamvas-életmű irodalom- és eszmetörténeti recepcióját bemutató Krízis és karnevál című kötet. GERE ZSOLT KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

A HATODIK UJJ

Mennyből az angyal. In memoriam Márai Sándor / Szerkesztette: Pomogáts Béla
2009.01.28.

Ha valakiről évtizedeken keresztül nem szabad írni, és a művei sem hozzáférhetőek, az végső soron eltűnik az irodalmi köztudatból. Márai Sándor kritikai befogadásáról született egy válogatás. SÁNTHA JÓZSEF KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

ASSZONY A HÁTORSZÁGBAN

Kaffka Margit: Napló
2008.12.24.

A mostanában szárba szökkenő „női szempontú irodalom” nem sok magyar ősanyával dicsekedhet, pontosabban mintha meg sem kísérelné, hogy magyar tradíciókat keressen magának. BÁN ZOLTÁN ANDRÁS ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

EGY BECSÜLENDŐ KISMESTER

Dávid Gyula (szerk.): Lehet, mert kell – Reményik Sándor emlékezete
2008.05.29.

Az 1890-ben Kolozsvárott született és 1941-ben ugyanott meghalt költő ma egyike a legnépszerűbbeknek. Szerepe van ebben az újabbkori magyarkodásnak, Trianon-utálatnak éppúgy, mint e líra közérthetőségének, egyszerű szépségének. E kötet komoly támasz lehet a tárgyilagos megítéléshez. Tovább a cikkhez

EGYEDÜLI PÉLDÁNY

Réz Pál (szerk.): Szivarfüst. Hunyady Sándor emlékezete
2008.05.16.

„Aki mindenkit szeretett” – szól a Holmi februári számában az unokaöcs, Alexander Brody visszaemlékezésének találó címe, noha a kései recenzens inkább ezt írná jellemzésül: Akit mindenki szeretett. BÁN ZOLTÁN ANDRÁS ÍRÁSA. Tovább a cikkhez