EGY BECSÜLENDŐ KISMESTER

Dávid Gyula (szerk.): Lehet, mert kell – Reményik Sándor emlékezete
2008.05.29.

Az 1890-ben Kolozsvárott született és 1941-ben ugyanott meghalt költő ma egyike a legnépszerűbbeknek. Szerepe van ebben az újabbkori magyarkodásnak, Trianon-utálatnak éppúgy, mint e líra közérthetőségének, egyszerű szépségének. E kötet komoly támasz lehet a tárgyilagos megítéléshez. Tovább a cikkhez