APRÓSÁGOK KICSINY BOLTJA

Hammer Ferenc: Fekete & fehér gyűjtemény
2008.12.26.

Színszótárunk sarkos ellentéte, a fekete-fehér birodalmába vezet a szociológus-médiakutató Hammer Ferenc legújabb kötete. MILIÁN ORSOLYA KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

MÚZSA FEKETÉVEL

Géher István: Polgár Istók
2008.12.25.

Úgy látszik, a szerzők nem tartják tiszteletben az irodalmi kánonok sugallta elvárásokat: az 1840-es években az eposz életképességében kételkedő Aranyt Petőfi biztatta nemzeti eposz megírására, 2001-ben Térey János Paulus című verses regényével forgatta föl a közmegegyezést. GERE ZSOLT KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

TÖKÉLETES SZÓNOKOT NEVELÜNK

Quintilianus: Szónoklattan
2008.12.18.

„Már az ókori görögök is…” – halljuk gyakran változatos fórumokon. E frázist hamarosan a „Már Quintilianus leírta, hogy…” válthatja fel, ha az Adamik Tamás vezette fordítógárda vadonatúj magyar Szónoklattana immár modern fordításban eljut a témában érdekeltekhez. NAGYILLÉS JÁNOS ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

A NAPPALI ÉS AZ ÉJSZAKAI KÉZ

Krúdy Gyula Összegyűjtött Művei – Álmoskönyv
2008.11.06.

A sors különös, de voltaképp természetes csele, hogy a 20. század legnagyobb magyar írójának életében az a könyve lett a legkapósabb, mely sokkal inkább pénzkeresői, mint irodalmi célzattal készült. Megjelent az új Krúdy-összkiadás 14. kötete. BÁN ZOLTÁN ANDRÁS ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

Címkék: Kalligram, Krúdy Gyula

HORROR VACUI

Földényi F. László: Az ész álma
2008.11.03.

Az elme asszociációs sziporkázása, könnyed stílus, szabad gondolkodás, nem ritkán bombasztikus vagy éppenséggel aforizmaszerű kijelentések, az „én, Én, ÉN” szemlélődő ön- és világmegragadása – hát persze, hogy esszékről lesz szó. MILIÁN ORSOLYA KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

AZ ÁRNYÉK SZÍNEI

Borbély Szilárd: Az árnyképrajzoló
2008.09.25.

Az elmúlt évek magyar irodalmának egyik legintenzívebb, legkivételesebb alkotói folyamata alighanem Borbély Szilárd gyászmunkája. A Halotti pompa lírai rekviemje és az Egy gyilkosság mellékszálai megrázó esszégyűjteménye után az Árnyképrajzoló a költő első prózai kötete. SZEGŐ JÁNOS KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

HANT(E)OLÓGIA, A KÍSÉRTÉS FILOZÓFIÁJA

Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás
2008.08.15.

Az alcím (Kísérteteim), az ajánlás (Halottaimnak), s az egyes tanulmányokat átszövő, sokszor erősen szépirodalmi metaforika is a „szellemidézés”, a kísértetekkel való párbeszéd, a „hantológia” (37.o) területére sorolja Vajda Mihály Sisakrostély-hatás című kötetének írásait. GERE ZSOLT KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

„MEGÁLLT AZ IDŐ, NEM?”

Pályi András: A kerület órái. Történetek, tárcák, esetek
2008.07.30.

1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1966, 1973, 1974, 1975, 1983, 1987, 1988, 1996, 1997, 2002, 2006, 2007. Valahány év a naptárban – nem, nem fogom mindet felsorolni Krisztus születése óta (az azelőttiekről nem is szólva). Tovább a cikkhez

AZ ÚJRAOLVASÁS LEHETŐSÉGE

Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond
2008.06.02.

Szegedy-Maszák Mihály Válogatott Műveinek második kötete, a Kemény Zsigmondról írott monográfia először 1989-ben jelent meg. Az akkor, mintegy húsz évi kutatómunka után publikált szöveg az eddigi életművet bemutató sorozat tervezete alapján egyedülállónak tűnik. GERE ZSOLT KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

AZ ÖREG FIÚ

Krúdy Gyula Összegyűjtött Művei - Publicisztikai írások 2., 11. kötet
2008.05.12.

A süvölvény újdondász rövid nagyváradi tartózkodásának és budapesti bejövetelének éveit tárja elénk a Kalligram sorozatának kurrens kötete. LÁSZLÓ FERENC ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

Címkék: Kalligram, Krúdy Gyula