PÁRHUZAMOS KRITIKÁK

Margócsy István: Eleven hattyú
2015.10.10.

Kortársi kritikagyűjteményének valamennyi fejezetét 19. századi idézettel nyitja, könyve egészét 1838-ban megfogalmazódott gondolatokkal zárja a szerző, hogy két nagy szakterületét, a romantika/reformkor irodalmát és a modernitás-kutatást összekapcsolja. TARJÁN TAMÁS RECENZIÓJA. Tovább a cikkhez

LÉNYEGTUDATOSÍTÓ GONDOLATMENETEK

Margócsy István: „…a férfikor nyarában…”
2013.08.09.

A könyvborítón irodalmunk két XIX. századi és négy XX. századi nagyságának képmása látható. A tanulmánykötet arányai nagyjából fordítottak. Régebbi literatúránk felé húz a mérleg, a másik serpenyőben pedig a múlt század első felének néhány életműve, kérdése. TARJÁN TAMÁS RECENZIÓJA. Tovább a cikkhez

TOVÁBB KÉRDEZNI

Margináliák
2009.08.26.

Helyénvaló, hogy a nemrég huszonegyedik évfolyamába lépett folyóirat, a 2000 kritikarovatának elnevezése, egyben a reprezentatív válogatás címe és Margócsy István neve ugyanazzal a négy betűvel kezdődik. TARJÁN TAMÁS KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

BÁLVÁNYOK MÁKONYA

Margócsy István: Égi és földi virágzás tükre. Tanulmányok a magyar irodalmi kultuszokról
2008.05.10.

A magyar irodalom története leírható a kultuszok történeteként is – valami ilyesféle gondolattal zárhatjuk le a jeles irodalomtörténész és kritikus roppant izgalmas, szinte regényként olvasható tanulmánykötetének búvárlatát. BÁN ZOLTÁN ANDRÁS BÍRÁLATA. Tovább a cikkhez