HIRTELEN HALÁL

Kőrösi Zoltán: Az ítéletidő / Jelenkor Kiadó
2016.04.10.

Egy halk szavú, csöndes tűnődésekkel teli írói világ Kőrösi Zoltán sajátja. SÁNTHA JÓZSEF KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

MINT A JÉGCSAPOK

Kőrösi Zoltán: Magyarka
2014.01.29.

Gondosan szervezett motívum- és szövegismétlődések variációi sarjasztják a háromgenerációs történet kompozícióját. A cím kicsinyítő képzőjének keserű árnyalata nem egy vagy több sors „kicsinységére”, hanem a boldogságot ritkán ismerő peremlét alászállására vetül. TARJÁN TAMÁS KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

POSZTUMUSZ AJÁNDÉK

Bodor Béla: Mítoszcserepek
2012.11.26.

A kötet fülszövegét felkérésre én írhattam, vezethettem a közelmúltban a könyvbemutatót is. Egyetemi diákjaimnak a forrásjegyzék élén ajánlom. Mit szeretnék még? Azt, hogy e nagyszabású prózaszemle nem a polcokon rostokoló, hanem valóban megnyíló segédanyag legyen. TARJÁN TAMÁS KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

A HŰSÉG HAJÓTÖRÖTTJEI

Kőrösi Zoltán: A hűséges férfi. Boldogságnovellák
2011.05.23.

A Boldogságnovellák alcímmel ellátott kötet sajátos megvilágításban láttatja a mindennapok kisembereit. Leguralkodóbb jellemvonásuk egy olykor elvont értelmű hűség, az indokolatlannak tűnő ragaszkodás életük megszokott körülményeihez és személyeihez. SÁNTHA JÓZSEF KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez