X+Y=?

Gelléri Andor Endre: Femicska csókjai
2016.07.04.

Jelen írás címe azonos a mártír magyar író kötetben frissen közzétett egyik novellájának címével – de mint kérdés arra utal: mennyivel és miként gyarapíthatja az életművet (ismeretét, feldolgozását, olvasói megbecsültségét), hogy immár huszonhat írásával többet számlálunk? TARJÁN TAMÁS RECENZIÓJA. Tovább a cikkhez

ES IST VORSCHRIFT!

Kozma László: Emlékezni csak pontosan… Az antwerpeni Bell Labortól a gunskircheni lágerig
2015.06.16.

Kozma László (1902-1983) kiváló mérnök volt, egyetemi tanár, dékán, akadémikus, a telefónia világának úttörő szakértője, az első magyar digitális számítógép tervezője és építője. És mind a fasizmus, mind a kommunizmus áldozata. RADNÓTI SÁNDOR KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

PILLANATTÜKRÖK

Gergely Ágnes: Jonathan Swift éjszakái
2011.08.01.

Gondolkodás és érzés emelkedettsége, a magát félrevezetni nem engedő, örökkön kérdező tudat a válaszok tragédiáit is elviselni kész méltósága árad a költőnő legújabb kötetéből. Az életmű magas szinten folytatja önmagát. TARJÁN TAMÁS ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

MEGHÖKKENTŐEN SIVÁR

Ady Endre levelezése – III. (1910-1911)
2010.07.12.

Nagy művészek levelezését vagy naplóit többnyire – a voyeurség mellett – abban a reményben olvassuk, hogy belőle többet megtudunk a Mű keletkezésének körülményeiről, egyáltalán a szerző esztétikájáról vagy világszemléletéről. Ady e téren kielégületlenül hagy. BÁN ZOLTÁN ANDRÁS ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

Címkék: Argumentum , Ady Endre

VAJSZÍNŰ ÁRNYALATOK

Trencsényi Balázs: A politika nyelvei
2009.07.21.

Trencsényi Balázs kötetének átfogó módszertani bevezetője és tanulmányai egy nagyszabású kelet-közép-európai összehasonlító eszmetörténeti kutatás fontos állomását jelentik. A szerző reményei szerint a múlt politikai praxisa a jelen számára is képes igazodási pontokat adni. GERE ZSOLT KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

JOBBRÓL, BALRÓL

A Baumgarten Alapítvány - Dokumentumok, IV-V. kötet
2008.08.28.

Babits Mihály halálától az irodalompártoló szervezet hivatalos felszámolásáig követi nyomon a Baumgarten Alapítvány irodalompolitikailag és lélektanilag egyaránt tanulságos történetét Téglás János dokumentumgyűjteményének utolsó két kötete. LÁSZLÓ FERENC ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

PROGRAMO(KA)T ÍRNI

Bessenyei György: Programírások, vitairatok, elmélkedések
2008.07.24.

A Bessenyei György Összes Művei első kötete 1983-ban jelent meg. Az elmúlt negyedszázadban további nyolc kötet megjelenése után a kritikai kiadás sorozatának tizedik köteteként nemrég közreadták Bessenyei legismertebb műveit, a programiratokat. LABÁDI GERGELY CIKKE. Tovább a cikkhez

JÁNOSKA KÖNYVE

Mikszáth Kálmán Összes Művei 42. kötet
2008.02.28.

Az Elbeszélések tizenhatodik kötetével újabb becses sikert nyugtázhat a kritikai kiadás félévszázados vállalkozása. S bár az eredeti sorozatterv megvalósulása immár nem valószínű, azért e lassúdad széria egyre csak újabb meglepetésekkel szolgál. LÁSZLÓ FERENC CIKKE. Tovább a cikkhez