TÁG OLVASAT

A felejtés ellen (Olvasópróba 1.)
2016.12.14.

A szövegkövető elemzés, a hagyományos irodalomkritika a köszöneten, elismerésen kívül valójában nem illetékes e kortárs magyar színdarabgyűjtemény megítélésében. Az általában kívánatos szoros olvasat helyett más közelítést kell találnunk. TARJÁN TAMÁS RECENZIÓJA. Tovább a cikkhez

KEVESEBB TÖBB LENNE

DESZKA Fesztivál, 2016
2016.05.02.

A drámaírók szakmai műhelytalálkozójából Debrecenben színházi fesztivál lett. Igaz, a magyar drámák előadásainak fesztiválja. NÁNAY ISTVÁN BESZÁMOLÓJA. Tovább a cikkhez

JÖJJÖN A JELEN!

Kerékgyártó István: Hurok
2014.05.14.

Ha valaki valamely okból és valamilyen módon igencsak megszorul, a nála egy fokozattal gyengébbet kezdi szorongatni a remélt megoldás érdekében. A kisregény e társadalmi-pszichológiai képletre mintázza prózamodelljét. TARJÁN TAMÁS KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

VERC

Kerékgyártó István: Rükverc / Katona József Színház (Kamra)
2013.02.04.

A tavaly megjelent, történetét időben visszafelé göngyölítő sikeres regény színpadi változata sokat megőrzött a színtiszta epikumból, elmesélésből. Ha egy narrátor három percben összefoglalná az első részt, máris kezdődhetne a sokkal ütőképesebb második. TARJÁN TAMÁS KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez

ÁRRAL SZEMBEN OLVASNI

Kerékgyártó István: Rükverc
2012.07.03.

„Kezdetemben a vég” – „Végemben a kezdet” – kezdi s végzi Eliot az East coker című versét. Kerékgyártó „prózaként” jegyzett kötete leginkább novellagyűjtemény, melynek hőse egy meztelenül talált hajléktalan, Vidra Zsolt. A vég felől indulunk el, és a kezdetekhez érkezünk. SÁNTHA JÓZSEF ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

KISÜSTI MÁLNASNAPSZ

Kerékgyártó István: Trüffel Milán avagy egy kalandor élete
2010.05.02.

Többféle regénytípust egyesít – a pikareszk fennhatósága alatt – az új Kerékgyártó-könyv. A kor- és alakrajz egyaránt eleven az egyes szám első személyű előadásmódban rejlő gazdag stiláris lehetőségek folytán. TARJÁN TAMÁS KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez