KETTŐSVONAL

Stachó László: A zongoraművész Bartók. Modellek és ideálok.
2023.01.26.

Stachó László, a magyar zenetörténészek középgenerációjának egyik meghatározó és talán legsokoldalúbb képviselője eddigi pályája eredményeinek legfontosabb összefoglalását tette közzé nemrég megjelent könyvében. MALINA JÁNOS ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

PENGE, PAMACS, POMÁDÉ

Zeke Gyula: Borbélyok, frizőrnők, fodrászok (Egy szakma és társadalma a modernkori Budapesten)
2022.05.04.

Szakmatörténet, kultúr- és társadalomtörténet, technikatörténet, egységes, átfogó, valóban tudományos munka szórakoztató olvasmány formájában. VÁNDOR JUDIT RECENZIÓJA. Tovább a cikkhez

FOGARASTÓL SZEKSZÁRDIG

Róna Judit: Nap nap után. Babits Mihály életének kronológiája 1909–1914
2014.04.03.

Kiváló irodalomtörténész nyilatkozott úgy: a Babits-kronológiáról, általában e segédtudomány még oly jeles eredményeiről nem lehet kritikát írni. Mivel ő maga (a tanítványaival József Attila-kronológia előkészítésén fáradozó Tverdota György) mégis megkísérelte, próbáljuk meg mi is. TARJÁN TAMÁS RECENZIÓJA. Tovább a cikkhez

„KÜLÖN PAPLANVAL TAKARÓZTAM…”

Görög Veronika: A három út. Varsányi cigány mesék Berki Jánostól
2012.07.22.

Görög Veronika huszonöt mesét közöl, melyből Berki János ötöt cigány nyelven mondott el (Grabócz Gábor fordította magyarra), a többit magyarul. Amatőrként olvasom őket, a mese iránti vágyból, a recenzió is ebből az attitűdből indul. Ám ezt sok helyen felülírja maga az anyag. SEBESTYÉN RITA ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

A TINGLITANGLI ESETE A POSZTDRAMATIKUS SZÍNHÁZZAL

Kiss Gabriella: A magyar színházi hagyomány nevető arca
2012.07.10.

Rendkívül sűrű szövetű Kiss Gabriella negyedik színházi tanulmánykötete. Hatalmas szakirodalomra támaszkodik - a hosszú bibliográfiai listánál jóval nagyobb, könyvtárnyi olvasmányanyagot és előadásokra vonatkozó ismeretet mozgatott meg a szerző. SEBESTYÉN RITA ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

HOSSZÚ ÉS LASSÚLÉPTŰ ÉVEK

Déry Tibor levelezése 1956–1960
2011.07.06.

A hatodik Déry-levelezéskötet örömteli fellapozása egyben gyász is. Búcsú a Déry Archívumot útra bocsátó irodalomtörténésztől, Botka Ferenctől, s minden bizonnyal búcsú a még mintegy tíz további gyűjteményre tervezett levélfolyamtól. TARJÁN TAMÁS ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

AMI HOLNAP JÖN

Hans-Thies Lehmann: Posztdramatikus színház
2010.07.15.

Első hallásra nem tűnik elementáris felismerésnek, hogy a színház nem egyenlő a drámával. Persze, a drámát elolvassuk, majd elmegyünk a színházba, ahol meg is tudjuk nézni és hallgatni. Márpedig a felismerésből önálló tudományág indult útjára úgy ötven évvel ezelőtt. PÉTER PETRA ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

NEM MÉLY HANGZÁSÚ

Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikája
2010.02.23.

John L. Austin, a performativitás szó megalkotója ezt írta saját szüleményéről: „Új szó, elég csúnya és talán nincs is semmilyen különleges vagy nagyszerű jelentése. Egy dolog szól mellette: nem mély hangzású.” NIKLOSZ KRISZTINA ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

LIDÉRCES, MESSZE FÉNY

Hajdu Péter: Irodalom, történet, titok, idegenség
2010.07.05.

Hajdu Péter tanulmánykötetének kaleidoszkópszerű sokszínűségébe, tematikus és műfaji kavalkádjába beleszédül az olvasó. A kötet szerzője több ezer év irodalmából meríti témáit, ráadásul mindezt még a nem szakmabelieknek is érthető nyelven és szórakoztatóan prezentálja. MILBACHER RÓBERT ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

ELŐ-KÖNYV

Dizseri Eszter: A Kecskeméti Rajzfilmstúdió
2010.06.29.

Csak kettő: a Vízipók-csodapók és a Magyar népmesék sorozat elég lenne ahhoz, hogy aranyba foglaljuk a Kecskeméti Rajzfilmstúdió nevét. Erre most kísérlet is történt könyv formájában, ám a foglalat nem állná ki a királyvíz-próbát. IBOS ÉVA ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

BEGYŰJTVE

Csinódi népköltészet. Az Úz-völgyi csángók folklórhagyománya
2010.05.26.

Vadromantikus havasi tájon, modern komfort nélkül, viruló népi kultúrát őrizgetve élnek az Úz-völgyi csángók. Arrafelé tán a madár sem jár, néprajzos viszont annál több. FÜRTH ESZTER RECENZIÓJA. Tovább a cikkhez

A HIT OSZLOPAI

Horn Ildikó: Hit és hatalom * Az erdélyi unitárius nemesség 16. századi története
2009.09.16.

A szentháromság-tagadó felekezet első támaszai, karrierépítő humanisták és birtokgyarapító hatalmaskodók, taktikázó udvaroncok és ambiciózus politikusok sorjáznak a kiváló történész kötetében. LÁSZLÓ FERENC ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

Címkék: Balassi Kiadó

MI TANULHATÓ BALASSÁTÓL?

Balassa Péter: Átkelés I.
2009.07.19.

A korán távozott esztéta utóélete eseményteli. 2003 nyarán hunyt el, a nevét viselő művészeti középdíjat idén már nem először adták át. Munkássága épp polémia tárgya. Életműsorozata fürgén halad – de nem problémátlanul. TARJÁN TAMÁS ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

EGY KULTURÁLT MŰKEDVELŐ

Bánffy Miklós: Novellák – Bánffy Miklós művei, III.
2009.02.23.

Illés Endre egyik esszéjében dilettánsnak nevezte Bánffy Miklóst, de minden bántó szándék nélkül; azaz olyasvalakinek titulálta ekként az 1873-ban Kolozsvárott született és 1950-ben Budapesten elhunyt erdélyi főurat, aki valóban kedvtelésből, a kultúra szeretetéből foglalkozik a művészettel. BÁN ZOLTÁN ANDRÁS ÍRÁSA. Tovább a cikkhez

„A FORRÁS FÖLÉ HAJOLVA”

Poszler György: Az eltévedt lovas nyomában
2009.02.11.

Hatvanhét írás, nyolc fejezet, nyolcszáz oldal: az impozáns kötet Poszler György gondolkodói-kutatói életművének utóbbi három évtizedét rejti. A nagy ívű esszék, válogatott tanulmányok sora (történet)filozófiát és vallomást, „ars poeticát” és „ars teoreticát” ölel magába. KOVÁCS DEZSŐ KRITIKÁJA. Tovább a cikkhez