Alan Walker: Hans von Bülow
2019.03.19.

Az elfogult érdeklődés késztet többesztendős kutatásra, vagy épp fordítva: a többesztendős kutatás szüli a biográfusi elfogultságot? Így is, úgy is érthető és mélyen emberi a jelenség, amely ezúttal Alan Walker magisztrális Bülow-életrajzát teszi itt-ott sérülékennyé, s olykor megmosolyoghatóvá. LÁSZLÓ FERENC ÍRÁSA.

Alan Walkernek sokat köszönhet az egyetemes és tán még annál is többet a magyar zenetörténet-írás. Az 1930-as születésű brit-kanadai muzikológus ugyanis évtizedeket töltött azzal, hogy feltárja Liszt Ferenc életének minden apró kis részletét, majd megalkossa a zeneszerző három vaskos kötetet megtöltő, tüzetesen alapos biográfiáját, amely ma kiindulópontnak számít a Liszt-kutatók és a "közönséges" érdeklődők számára egyaránt. A magyarul is közkézen forgó életrajz köteteiben Walker mindazonáltal nemcsak korunk első számú Liszt-szakértőjének bizonyult, de mi tagadás, egyúttal a zeneszerző szenvedélyes csodálójának és elkötelezett apologétájának is.
 

A fentiek ismeretében nem különösebben meglepő, hogy ez a némiképp tagadhatatlanul romantikus (vagy tizenkilencedik századias) életrajzírói viszonyulás jól felismerhető Walker 2009-ben megjelent Hans von Bülow-monográfiájában is. Immár persze az érdemes zenetudós új választott hőse, Liszt egykori tanítványa és veje felé átirányítva a rokonszenv erősen megemelt adagját. Ez a tény mindjárt a kötet ajánlásából nyilvánvalóvá válik, hiszen az ily fennkölten hozza szóba a szerteágazó tevékenységű nagy muzsikus özvegyét: "Marie von Bülow emlékének, aki a lángot őrizte".
 
Ez a nem kimondottan modern közelítés azután ott válik igazán problematikussá, ahol az életrajzíró védőügyvéddé (és egyszersmind nagyvonalúan ítélkező bíróvá) minősíti át önmagát. Például és jelesül akkor, amikor Walker sietve és a letudás szándékával kénytelen néhány mondatot szentelni Bülow báró erőteljes antiszemitizmusának. Csak röviden, hiszen "puszta szószaporítás volna további lapokat szentelni az ügynek", mellyel kapcsolatban azért nem sajnálja a helyet annak mélyen történelmietlen kifejtésére, miszerint: "Ha Hitler uralma alatt még él, Bülow-t minden bizonnyal gázkamrába küldték volna, amiért Lassalle-t és a radikális baloldal politikai nézeteit támogatta."
 
Ennek leszögezése után az elbeszélés minden zökkenő nélkül már rögtön "e magasrendű jellem maradéktalan nemessége" körül száguld. Indokolt sietséggel, hiszen ahogy Walker újfent beszédesen privatizáló fordulattal megállapítja: Bülow "viszonylag szűkre szabott éveiben annyi tevékenységet zsúfolt össze, hogy az életrajzíró némelykor alig bír lépést tartani vele."
 
Valóban, Hans von Bülow (1830-1894) működése serény, változatos, szerteágazó és mélyreható volt, s nélküle bizonyosan másként alakult volna mindaz, amit ma komolyzenei életnek nevezünk. Bülow ugyanis túlzás nélkül kulcsszerepet játszott a modern karmesteri szerep és éppígy a koncertzongoristai hősalak kimunkálásában, s ezekkel összefüggésben részben neki köszönhetjük a szimfonikus hangversenyek és a zongorakoncertek máig ismerős praxisának megannyi ismertetőjegyét is. No és persze mindenféle ősbemutatókat karmesterként és zongoristaként egyaránt, valamint hogy ilyen potomságot is megemlítsünk: a Berlini Filharmonikusok nagyszerűségét.
 
Mindezt Alan Walker életrajza példás lelkiismeretességgel, megnyerő erudícióval és igen áttekinthetően tárja az olvasó elé. A magyarul most Fejérvári Boldizsár gördülékeny és szakmailag is kifogástalan fordításában megjelentetett kötet mindemellett a közeg rekonstruálása terén is komoly eredményeket mutathat fel. Így például Walkernek különösen jól sikerült - mint már korábban Liszt esetében is - a különböző koncertturnék föltárása: az utazási és fellépési körülményektől az ügynöki szervező tevékenységen át egészen a sajtó beharangozói és értékelői ténykedéséig. Hasonlóan minuciózus Hans von Bülow kórtörténetének elbeszélése is, ami persze annál is kevésbé meglepő, hiszen a zongorista-karmester-zeneszerző krónikus idegrendszeri és egyéb egészségügyi problémái jószerint kikövetelik a részletes tárgyalást. Ehhez kapcsolódóan Walker az életrajz függelékében közzé teszi hőse boncolási jegyzőkönyvét, sőt azt a másfél évtizeddel később ahhoz csatolt özvegyi utóiratot is, amellyel a muzikológus szerint Marie von Bülow-nak "sikerült elejét vennie minden további sajtóhíresztelésnek és végleg megcáfolnia minden rosszindulatú mendemondát."

Kiadó: Rózsavölgyi és Társa, Kiadás éve: 2018, Terjedelem: 656 oldal, Ár: 4990 Ft