www.epiteszforum.hu
2008.12.16.

Ha valaki olyan, a szakmai körök számára ismert építészek, építészeti műhelyek nevére keres rá az internet magyar nyelvű tartalmai közt, mint Rem Koolhaas, vagy épp az Archigram csoport, számíthat rá, hogy a mindent látó Google előbb vagy utóbb erre a portálra fogja irányítani. BAK ÁRPÁD ÍRÁSA.

A saját arculatát az „építészet, város, vizuális kultúra” alcímmel meghatározó, naponta frissített szakportál alapvetően azt a két funkciót ötvözi, melyet az egyes szakterületekhez kötődő internetes oldalak ritkábban fednek le együttesen. Az egyik a szűkebb szakmát célzó, gyakorlati ismeretek átadása, például pályázati kiírások, állásajánlatok, szakmai rendezvények, esetleg a szorosabban kapcsolódó közéleti események és piaci trendek híreinek formájában. A másik pedig a szellemi élet áramlataira, hazai és nemzetközi fejleményeire részletesebben kitekintő, mélyebb tartalmak kínálata, mely a szakma elitje mellett egy általánosabb, a terület iránt fogékony közönséget is célba vesz. Az Építészfórum esetében a két tartalmi réteg anyagai megkülönböztetés nélkül keverednek. Az építészetkritikai és urbanisztikai írások, valamint a másik végletet jelölő PR-anyagok és termékismertető szakcikkek aránya azonban szalonképes szintet üt meg, azaz bőven az előbbiek javára billen el a mérleg. Így egyértelműen kirajzolódik a portál célkitűzései mögött egyfajta kulturális misszió.

 

A fórum állandó és alkalmi szerzői – hátterük a művészettörténésztől a gyakorló építészig terjed – szakmai eseményekről, tanulmányutakról számolnak be, vagy interjúkkal, kritikákkal és publicisztikai írásművekkel jelentkeznek a webszájt oldalain. Annak bővebb részletezése helyett, hogy a portál miként aknázza ki az online média eszköztárát gondolatok megosztására, párbeszédek generálására, érdemes inkább azt kiemelni, hogy az alkotó csapat tevékenységei az adatszférából rendszeresen kiköltöznek a tapintható, fizikai valóság közegébe is, a Földalatti beszélgetések c. eseménysorozat formájában.

 

Mindezek mögött egy kis létszámú, főleg külsős szerzőkkel dolgozó szerkesztőség áll, amiből az is következik, hogy a saját tartalmakon kívül jelentős az átvett anyagok aránya, még a mélyebb merítésű szakmai részben is. Persze távolról sem kell olyan, más híroldalak tartalmát magába olvasztó „meta-gyűjtőszájtra” gondolni, amelyeket Jaron Lanier újmédia-guru nagyhatású, pár éve az egde.org-on megjelent vitacikkében támadott, hisz az Építészfórum „vendégszövegeinek” legnagyobb része nem a hazai szaksajtóban egyébként is cirkuláló híreket közli újra. A hagyományos online hírfórumoktól eltérően az átvett szövegek itt jelentős részben összetett sajtóműfajokban íródtak, azaz nem ritkák köztük az elemző cikkek, interjúk és publicisztikák. A weboldal rendszeresen indított tematikus összeállításai – pl. Kína 2008, Zöldövezet, Virtuálisra épített világ, stb. – különösen a külföldi írásokat sommázó sajtószemlék, ám ugyanitt a hazai szellemi folyóiratok régebbi, de az adott témához kapcsolódó anyagai is újra a felszínre kerülhetnek. 

 

A saját tartalmak, a hírszerkesztői munka és a fordítások alaposságához nem fér kétség, azonban az ördög néha a formai részletekben bújik meg. A saját és átvett anyagok nem különülnek el egymástól élesen és amíg nem ismerjük meg közelebbről a weboldal szerkezetét, néha nehéz eldöntenünk, hogy épp melyik rovatban járunk, mivel ezt nem jelzi külön fejléc, vagy kiemelés a rovatmenüben. Hazai források esetében ritkán előfordul, hogy a fórum enyhén rövidített formában vesz át egy terjedelmes anyagot, ami mögött számomra nehezen kifürkészhető szakmai megfontolások rejlenek. A forrásmegjelölések nem minden esetben egységesek: hol mindössze egy szöveg nélküli, csupasz link vezet a szöveg eredeti változatához, hol pedig a szerző neve mellett pusztán az első közlés helyének nyitóoldala van belinkelve – az ilyen formai következetlenségek egy ide vonatkozó, egységes szerkesztői stratégia hiányáról árulkodnak.

 

Az Építészfórum többek közt olyan nemzetközi lapokból fordít, mint a The New Yorker, a The New York Times, vagy a The Times. A forrásadatok ugyan föl vannak tüntetve a fordítások mellett, ám ismerve az angolszász szellemitulajdon-kezelés rögös útjait, valamint a hazai elektronikus sajtó jóval „liberálisabb” hírfelhasználási hagyományait, kérdéses marad számomra, hogy ennyivel törlesztve lett-e az átvétel összes feltétele. A fordításokon kívül nem idegen az Építészfórum gyakorlatától saját összefoglalók és elemzések írása sem nemzetközi források alapján. Ez elsősorban a hírek és rövid épületismertetők esetében érhető tetten, összetettebb műfajok kapcsán viszont ritkábban születnek írásművek ebben a kategóriában.

 

A „külső eredetű” szövegek közt forrásértékűek a különböző hazai és nemzetközi szakmai műhelyek tudományos esszéi és prezentációs anyagai. Ilyen például az a Hollandia: táj, város és építészet című tanulmánysorozat, amely műegyetemi építészhallgatók holland tanulmányútja kapcsán született szemináriumi dolgozatait tartalmazza, vagy az „építészeti tervek” rovat anyagai, melyek közt külön szekciót kaptak az egyetemi diplomamunkaként benyújtott épülettervek.   Az utóbbiakat szemlélve az a benyomásunk támadhat, hogy ez a frissen végzett építészgeneráció végre konstruktív módon fogja otthagyni kézjegyét nagyvárosaink látképén, hisz a több tucat terv között a legnépszerűbb témakört a belvárosi kulturális intézmények adják. Persze ezek mögött az ábrándos tervek mögött valójában a „forma követi a funkciót” dogma köszön vissza, és elszomorítóan alacsony a munkák között a városkép-barát, városrész-rehabilitációs szerepet is betöltő irodaépületek, bevásárlóközpontok vagy társasházak aránya. Márpedig jelenleg a Közép- és Kelet-Európa nagyvárosaiban folyó építkezési boom túlnyomórészt a magánszektor nagyberuházásait jelenti, döntő mértékben befolyásolva urbánus tereink formálódását. Az eddigi eredményeket szemlélve fokozottan relevánsnak tűnhetnek az Építészfórum célkitűzései, melyek szakmai párbeszéd kezdeményezésére, az építészetkritika gyakorlására és nem utolsósorban érvényesítésére irányulnak.  

Szerző: Bak Árpád
Támogatott:  Építészfórum Kiadói Kft.
Megítélt támogatás: 10 000 000 Ft
Támogató: Építőművészeti Kollégium
A www.epiteszforum.hu internetes építészeti napilap 2008. évi megjelentetésére (2008)
Címkék: epiteszforum.hu