Váci út - Séta a magyar gyáripar főutcáján / Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
2008.12.27.

Termékszerkezet-váltás, cserearány-romlás, begyűrűzés, s persze rendszerváltás - ilyen és ehhez hasonló jelenségek kíséretében tűnt el a Váci út színéről a magyar gyáripar tekintélyes hányada. A helyszínen most utána olvashatunk a környék nagy évszázadának. LÁSZLÓ FERENC CIKKE.

A Vatea Ráditechnikai Gyár és terméke.
A Vatea Rádiótechnikai Gyár és terméke
A vörös Csepelnek egykor oly érces hangon felelő Váci úton mára - egy-két kivétellel - bezártak a gyárak, s egykönnyen zárt kapukkal találkozhat az is, aki az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény vonatkozó tárlatán ismerkedne a munkáskerület múltjával. Ám ha elég kitartó (mint jelen sorok írója, aki három, s mindháromszor a kifüggesztett időpontokhoz igazított, hiábavaló próbálkozást követően jutott csak be a szolid kiállítóhelységbe), úgy a teremben elhelyezett oktató célzatú szövegek átböngészése révén most egészen az év végéig közelebbi ismeretségbe kerülhet a malomipar nyomában a Váci úton megtelepedett és felvirágzott, csődbe jutott és felvásárolt, államosított és privatizált gyárak történetével. Természetesen csak a legjelentősebb iparvállalatokkal, hiszen összesen vagy hatvanöt gyár működött e tájon. S szinte kizárólag szövegközpontú ismeretszerzés útján, mert a közszemlére tett, kevéssé informatív árucikkek és valahai prospektusok, valamint az állandó kiállítást képviselő, felette kínos bábúk mit sem növelik a múzeumlátogatás élmény jellegét.

Az Elzett dolgozói.
Az Elzett dolgozói
S még egy megszorítás szükségeltetik: a tárlat szigorúan üzemtörténetet kínál (Bencze Géza azonos című helytörténeti munkája nyomán), párhuzamos elbeszélésben tárja elénk a Láng, az Elzett, vagy éppen Walser Ferenc tűzoltószer gyártó, érc- és harangöntő vállalkozásának históriáját. Nemcsak a legális és illegális munkásmozgalom, de általánosságban a politika- és társadalomtörténet sem kerül itt tárgyalásra, s a kerület többszörös országgyűlési képviselője, Kádár János derűs vonásai is mindössze egy nyolcvanas évekbeli gyárlátogatás fotóján bukkannak fel. Ám ha a fentebb említett témaszűkítéseket tudomásul veszi a látogató, a falon sorakozó szövegekből a magyar kapitalizmus, majd a szocialista nagyipar történetének megannyi érdekes alakulását és kiválóságát megismerheti. Nem eszményi Jókai-regényhősöket vagy Georges Ohnet érzelmes vasgyárosát, hanem hasznos és persze ügyeskedő polgárokat, no meg gépészből lett agilis vállalkozókat, akik seregnyi újítással gazdagították magukat és a hazai ipart. S bár a kétkezi munkával tisztes távolságot tartó filosz inkább csak ízlelgeti a gyárakat felvirágoztató és piachódító találmányok neveit, azért Wörner Jakab daratisztító gépének, a Haggenmacher-féle síkszitának vagy Bohácek Ottokár portálmarógépének ismeretlenül is kijár a tisztelet.

A Láng gépgyár az 1920-as években. (A képek forrása: Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény)
A Láng Gépgyár az 1920-as években. (Forrás: Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény)
S kijár a tisztelet a Láng Gépgyár legendás alapítójának, Láng Lászlónak is, aki az Első Magyar Gépgyár Rt. (alapítóelnöke a nevezetes Wahrmann Mór) üzemének művezetőjeként kezdett a Váci úton, hogy a régi századfordulón már mint az ellennyomásos gőzturbina, s más egzotikus újítások tulajdonosa nyerje el a párizsi világkiállítás nagydíját. No és a többiek, Podvinecz és Heisler, akik a Phönix automobilok szerény sorozatgyártásával írták be nevüket a hazai ipar történetébe, vagy a nagyszakállú Guthjahr igazgató úr, aki a Guthjahr-Müller-Soder-újítóhármas beltagjaként a lengő szitálógép megalkotásával szerzett lassan hervadó érdemeket. Mert bizony a technológia fejlődése és a változatos kiterjedésű, de a magyar ipart egyként sújtó világválságok lassan, ám könyörtelenül leértékelték a Váci út nemzet-, majd népgazdasági jelentőségét. Mégis, ha malomipart vagy műszergyártást már hiába is keresnénk e tájékon, azért e kiállítás megér egy (vagy több) sétát “a Váci út és Lehel út között”.

 

A kiállítás december 19-ig volt látogatható.

Vö. kovácsy: Mit nekünk Bohácek!

Kiállítás:  Váci út - Séta a magyar gyáripar főutcáján,  Helyszín és időpont:  Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény, 2008. május 28 - december 19.,  rendezte:  Szabó Yvett, Szántó Nóra,  Szaktanácsadó:  Dr. Bencze Géza,  Támogatott:  Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat, Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
Megítélt támogatás: 500 000 Ft
Támogató: Múzeumi Kollégium
A kiállítás megrendezésére (2007)