Horgas Eszter – Miskolci Nemzetközi Operafesztivál
2008.06.26.

Horgas Eszter kiváló fuvolista és nagyszerű előadóművész. Ezt azért szükséges előrebocsátanunk, mivel miskolci koncertjén e szép erények korántsem jutottak kellőképp érvényre. LÁSZLÓ FERENC CIKKE.

A Miskolci Egyetem díszaulájában megrendezett hangverseny mint a „Romantikus dívák” – sorozat darabja illeszkedett az idei operafesztivál főprogramjainak sorába. Az „igazi „NŐI” est” azonban fájdalmasan kevés teret engedett a romantikus hangulat kibontakozásának, s ráadásul a dívák körül is hibádzott valami.

Horgas Eszter (Forrás: Miskolci Nemzetközi Operafesztivál)
Horgas Eszter (Forrás: Miskolci Nemzetközi Operafesztivál)
Az est, pontosabban a délutáni koncert felett uralkodó balcsillagzat már akkor érzékelhetővé vált, amikor az előzene gyanánt a Traviata nyúlfarknyi részletét megszólaltató, rokonszenves Ventoscala Szimfonikus Zenekar játéka közben a terem lépcsején aláereszkedett a tűzpiros estélyit viselő Horgas Eszter. Mert bár megejtő asszonyi szépsége, szőke hajzuhataga ezúttal sem tévesztett hatást, ám a Sevillai borbély mindennemű átkötés nélkül feltrillázó nyitánya aligha szolgálta a „zene üzenetét” deklaráltan kereső-kutató művésznő célját. S bizony nem csak a rögtöni stílustörés ébresztett – utóbb megalapozottnak mutatkozó – aggodalmat, hanem a fuvolára illesztett csepp mikrofon látványa is: az elektromos hangosítás ugyanis, ha mégoly szükségesnek, ám felettébb kínosnak bizonyult a program egészében. Az volt a kisebbik probléma, sőt kellő jóindulattal akár még bájosan komikus mozzanatként is tételezhető mozzanat, hogy Horgas Eszter megszólalásai alkalmával a fuvolára illesztett hangerősítő eszközbe beszélt, s ugyancsak a hangszer segítségével interjúvolta meg a fiatal zenekar sugárzó karmesterét, Meskó Ilonát. A valódi gondot az jelentette, hogy az ilyesformán erősített fuvolahang részint a szó szoros értelmében fülfájdító, részint zavaróan tisztátalan.

Annyira mindazonáltal nem volt tisztátalan e hangosítás, hogy elfedje a zenekar és a közönség széksorai között meghúzódó tisztáson csábtáncot lejtő fuvolista játékának kisebb-nagyobb botlásait, a virtuózan gyors futamok többszöri elnagyolását. Ez különösen a koncert egyetlen valódi fuvolaszámában, a Rossini Hamupipőkéjének egy témájára írt Chopin-változatok előadása során tűnt visszatérő problémának. Az első blokk többi számában inkább a barátságtalan hangzás, illetve az átiratok (Traviata, Norma) giccsre összpontosító (s hozzá a zenei-drámai történést félbemetsző) jellege vált meghatározóvá. Így a Norma slágerkavatináját bevezető hármashangzatok után az énekszólamot vivő fuvola kétszeresen is megszeplősítette a Casta (azaz érintetlenül tiszta) Divát. A fesztivál tematikájához illeszkedő középső etappal nagyobb szerencsénk volt, mert noha Rahmanyinov Vocalise című álomszép darabjának fuvolaátirata nem tetszett túlontúl meggyőzőnek, ám a zenekar által elővezetett két Szláv tánc (a hetedik és a nyolcadik), illetve Ruszalka – e napokban és e térségben folyvást visszhangzó – csudaáriája igen kellemesen sikerült.

Sajnos, a zárószakasz megtörte az emelkedő ívet, hiszen a művésznőhöz oly közelálló Carmen-átirat darabjai visszarántották a programot a kínos regiszterbe. Mert ha megértjük és méltányoljuk is Horgas Eszter vonzalmát, amit Carmen szerepe iránt szívében táplál, a latin táncimitáció, a fuvolázás közben megejtett spanyolos sasszék sora és az Habanera vagy a Cigánydal előadását színesítő mikroportba rikkantás bizonnyal túl van az ízléshatáron. S akkor még a zenekar flamenco-ritmust célzó tapskíséretéről nem is szóltunk.

A beszámoló végére hagytuk legszomorúbb, bár meglehet, az egész eddigi bírálatot zárójelek közé illesztő, erősen szubjektív felismerésünket. Horgas Eszter koncertjét hallgatva mind erősebbé vált a megrázó sejtelem: a fuvola bizony nem elég érdekes szólóhangszer, kifejezőereje korlátozott, játéklehetőségei végesek. Alkalmasint zseniális fuvolista kell a hangszer megszólaltatásához, hogy másfél órán át lekösse és gyönyörködtesse a hallgatót, hogy művészi ereje kitartson egy teljes hangversenyprogramon keresztül. Mert az elektromos hangosítás ezt nem pótolhatja. 

Kapcsolódó cikkünk:
Miskolci Nemzetközi Operafesztivál 2008    

Helyszín:  Miskolci Egyetem Díszaulája,  Időpont:  Június 19.,  Támogatás:  A támogatás adatait ld. a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál 2008 gyűjtőlapján