NYUGAT-HONLAP
2008.01.03.

A Széchényi Könyvtár november 26-án, Babits Mihály születésének 125. évfordulóján rendezte meg Nyugat-ünnepét. Az emlékév nyitányául szánt rendezvényen szavalóverseny, kamara-kiállítás, fejtörő játék és koncert idézte a folyóiratot, és bemutatták a Nyugat-honlapot is. LÁSZLÓ FERENC KRITIKÁJA.

Az Országos Széchényi Könyvtár világhálós terjeszkedésének hála, irodalmunk sok más értéke mellett immár ideje megtalálható az interneten a Nyugat mindahány folyóiratszáma (http://www.epa.oszk.hu/nyugat). Így a november végén látogathatóvá tett új honlap értelemszerűen mást ad, mint a harmincnégy évfolyamnyi folyóirat elektronikusan böngészhető változatát: a Nyugat törzsgárdájához tartozó szerzők biográfiáit, archív fényképek, kéziratok és első kiadások galériáit, valamint a Nyugatról és a nyugatosokról összerótt tudományos szakirodalom felsorolását, a folyóirat fennállásának kronológiai áttekintését. S a Petőfi Irodalmi Múzeum közreműködésével összegyűjtött anyag még jócskán bővülni fog, hiszen feltöltésre vár a “Hanganyagok” menüpont, amely alatt ez idáig mindössze csak egynéhány - korántsem kivétel nélkül magas művészi színvonalú - versmegzenésítés vált hallgathatóvá.

A legendás lapkészítők, költők és írók muzeális értékű hangfelvételeit, s a színművészek által elmondott versek listáját nyilvánvalóan még nagyban fejlesztik a honlap működtetői, aminthogy jócskán kiegészítésre szorul még az “Alkotók” menüpont tartalma is. Részint mivel egy-két a Nyugathoz szorosan kapcsolódó alkotó kimaradt a felsorolásból (így például Török Sophie), részint mert a minden szempontból tekintélyes névsornak pillanatnyilag kevesebb, mint a fele van kattintható állapotban. Még komolyabb fejlesztés előtt (vagy helyesebben fogalmazva: alatt) áll a “Szakirodalom” menüpont, ahol is a 2007-es esztendő utolsó napjaiban még csak pusztán négy szerzőre vonatkozó szakirodalom lajstromát lelhette fel a literatúra iránt érdeklődő, szorgos böngész.

A honlap azonban jelen, átmeneti állapotában is imponáló és felettébb ígéretes: az egykori folyóirat formátumát idéző, szembarát kezelői felület, illetve a fotógaléria tartalma már jelenleg is egyként alkalmas ismeret- és intellektuális örömszerzésre. Panaszra, méghozzá alkalmasint jogos panaszra legfeljebb az adhat némi okot, hogy a reánk köszöntött emlékév eseményeinek listájával kecsegtető menűpont alatt részint egyáltalán semmit, részint aktualitását vesztett, egy hónapja lezajlott programokat találhatni. (“Újdonságok” címén például a bevezetőben említett november 26-i Nyugat-ünnepet hirdeti az oldal.) Ám alighanem ez a hiányosság is mihamarabb orvoslásra lel, amint meglódul a Nyugat-emlékév rendezvényekben és megemlékezésekben gazdag programja. A Nyugat-honlap tehát még feltöltés alatt áll, de működése a fejlesztés közepette is zavartalannak mondható. Megéri a kattintást, az ajánlott cím a következő: http://nyugat.oszk.hu/ .

Megítélt támogatás: 340 000 Ft
Támogató: Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium
Az OSZK Nyugat-ünnepe